ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

Premium Middle Gift Relationship Specialist (ประจำสำนักงานใหญ่ ห้วยขวาง-เหม่งจ๋าย)

Premium Middle Gift Relationship Specialist (ประจำสำนักงานใหญ่ ห้วยขวาง-เหม่งจ๋าย)

Organization : มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย / World Vision Foundation of Thailand

Job Purpose

Premium Middle Gift Relationship Specialist เป็นตำแหน่งงานที่จะ Support การพัฒนา และการดำเนินงาน ในงานด้านการระดมทุน ตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร รวมทั้งการสร้างความเข้าใจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริจาค กับมูลนิธิฯ โดยร่วมมือกับทีมงานในระดับของโปรแกรม ในพื้นที่การทำงานของมูลนิธิฯ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริจาค 

MAJOR RESPONSIBILITIES
1.เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาและออกแบบแผนงานในงานด้านการระดมทุน การออกแบบแคมเปญ
2.สนับสนุนและติดตามการมีส่วนร่วมของผู้บริจาค ทั้งการพบปะพูดคุยหน้าต่อหน้า, ผ่านทางโทรศัพท์, การประชุม
3.เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริจาคที่มีอยู่ และสรรหาผู้บริจาคที่มีแนวโน้มที่สนใจในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ
4.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่โปรแกรมในการดำเนินงาน การสนับสนุนให้มีการออกแบบแคมเปญใหม่ๆ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อนำเสนอต่อ Donor Project
5.สนับสนุนการ Trainning และ Coaching ให้กับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ในการสรรหาผู้บริจาคและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริจาคในพื้นที่ในความรับผิดชอบของโปรแกรม


QUALIFICATIONS FOR THE ROLE
1.ปริญญาตรี/ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด 
2.มีความเข้าใจในงานด้านการระดมทุนกับผู้บริจาค การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริจาคในประเทศไทย
3.มีทักษะในด้านการประสานงาน การสร้างเครือข่ายผู้บริจาค 
4.ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในการทำงานด้านการระดมทุนในองค์กร NGO
5.สามารถทำงานเป็นทีม และประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องในงาน รวมทั้งพื้นที่การดำเนินงานของโปรแกรม
6.สามารถออกแบบแคมเปญ และการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้บริจาคและนำไปใช้ในงานที่เกี่ยวข้อง
7.เป็นนักเจรจาต่อรอง
8.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)

หากสนใจ สามารถส่งเอกสารการสมัครงานได้ที่
Email : banyen_muenjob@wvi.org
Tel. 02-0229200 ต่อ 154

 

Contact : banyen_muenjob@wvi.org / 02-0229200 Ext.154


ผู้ประสานงาน / Coordinatorนักพัฒนาโครงการ / Creative project developerเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officerระดมทุน / Fundraisingผู้ช่วย / Assistantนักกิจกรรม / Activist
Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more