ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่การเงิน/บัญชี 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่การเงิน/บัญชี 1 อัตรา

Organization : สถาบันพัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวม

สถาบันพัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวม (สพบ.) ภายใต้มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) เป็นองค์กรที่ดำเนินงานโดยไม่มุ่งหวังกำไร เปิดรับสมัครพนักงานประจำมูลนิธิฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน/บัญชี  1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติ       

 1. ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขา การเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ บัญชี
 3. มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน บัญชี หากมีประสบการณ์มากกว่า 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 5. มีทัศนคติที่ดี เรียนรู้งาน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
 6. มีวินัย ขยัน มีความมุ่งมั่นอดทน ทุ่มเท มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 7. สามารถทำงานล่วงเวลาวันธรรมดา หรือวันเสาร์-อาทิตย์ได้


ลักษณะงานทั่วไป

 1. ปฏิบัติงานด้านการเงิน ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญ จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการรับ-จ่าย
 2. เก็บรักษาหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการเงิน
 3. ดูแลงานด้านภาษีต่างๆ จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 4. จัดทำทะเบียนคุมและสรุปการรับ-จ่าย ประจำเดือน
 5. จัดทำรายงานรายจ่ายรายเดือน รายงวดโครงการ ปิดงบเพื่อการตรวจรับรอง ตามมาตรฐานบัญชี เก็บรักษาหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการเงินเป็นระบบ
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือนและสวัสดิการ

 1. เงินเดือนขึ้นกับความสามารถและประสบการณ์
 2. ประกันสังคม
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. ทำงานวันจันทร์ – วันศุกร์ หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์


สถานที่ทำงาน

สถาบันพัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวม ตั้งอยู่ที่ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ เลขที่ 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถนนพหลโยธิน  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และแถวโชคชัย 4

 

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกใบสมัครงาน พร้อมแนบเอกสารประกอบได้ที่  https://forms.gle/ZR4rEb1xddtcrFeP8

2.หากผ่านการคัดเลือก รอการติดต่อกลับเพื่อนัดหมายสัมภาษณ์ทางออนไลน์

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณแอน E-mail : Jittrarat@thainhf.org  , โทรศัพท์ 064-6699835

Contact : jittrarat@thainhf.org


บัญชี / Accountantการเงิน / Financierธุระการ / Administrative
Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more