webmaster@thaingo.org

สำหรับท่านที่โอนเงินหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ทางทีมงานจะส่งใบเสร็จหลังปีใหม่
For those who make a transfer job announcement fee after December 20, 2023, ThaiNGO team will send receipt after the New Year.

เจ้าหน้าที่การเงิน/บัญชี 1 อัตรา

Back
: สถาบันพัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวม
: 24 Jan 2023
15 / February / 2023

สถาบันพัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวม (สพบ.) ภายใต้มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) เป็นองค์กรที่ดำเนินงานโดยไม่มุ่งหวังกำไร เปิดรับสมัครพนักงานประจำมูลนิธิฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน/บัญชี  1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติ       

 1. ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขา การเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ บัญชี
 3. มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน บัญชี หากมีประสบการณ์มากกว่า 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 5. มีทัศนคติที่ดี เรียนรู้งาน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
 6. มีวินัย ขยัน มีความมุ่งมั่นอดทน ทุ่มเท มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 7. สามารถทำงานล่วงเวลาวันธรรมดา หรือวันเสาร์-อาทิตย์ได้


ลักษณะงานทั่วไป

 1. ปฏิบัติงานด้านการเงิน ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญ จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการรับ-จ่าย
 2. เก็บรักษาหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการเงิน
 3. ดูแลงานด้านภาษีต่างๆ จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 4. จัดทำทะเบียนคุมและสรุปการรับ-จ่าย ประจำเดือน
 5. จัดทำรายงานรายจ่ายรายเดือน รายงวดโครงการ ปิดงบเพื่อการตรวจรับรอง ตามมาตรฐานบัญชี เก็บรักษาหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการเงินเป็นระบบ
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือนและสวัสดิการ

 1. เงินเดือนขึ้นกับความสามารถและประสบการณ์
 2. ประกันสังคม
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. ทำงานวันจันทร์ – วันศุกร์ หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์


สถานที่ทำงาน

สถาบันพัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวม ตั้งอยู่ที่ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ เลขที่ 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถนนพหลโยธิน  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และแถวโชคชัย 4

 

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกใบสมัครงาน พร้อมแนบเอกสารประกอบได้ที่  https://forms.gle/ZR4rEb1xddtcrFeP8

2.หากผ่านการคัดเลือก รอการติดต่อกลับเพื่อนัดหมายสัมภาษณ์ทางออนไลน์

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณแอน E-mail : Jittrarat@thainhf.org  , โทรศัพท์ 064-6699835

Contact : jittrarat@thainhf.org

Comments

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

ThaiNGO Team

วิลาศินี ศรีวงษา : ติดต่อประสานงาน - Contact
Tel : 099-014-3797

ทศพร แกล้วการไร่ : ผู้ดูแลเว็บ - Webmaster
Tel : 080-078-4016

อัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ - Editor
Tel : 082-178-3849

Email : webmaster@thaingo.org

Office Hours : Mon-Fri , 9.00-17.00

Contact Info

2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

2044/23 New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bankok 10310

+662 314 4112