ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ประกาศรับสมัครวิทยากรหรือนักพูดมืออาชีพ

ประกาศรับสมัครวิทยากรหรือนักพูดมืออาชีพ

Organization : มูลนิธิรักษ์ไทย : A member of CARE International.

ด่วน! รับสมัครวิทยากรหรือนักพูดมืออาชีพ 

จัดอบรมตามหลักสูตรที่มีให้แล้ว อบรมหลักสูตรเดียวเท่านั้น เนื้อหาเหมือนเดิมทุกครั้ง เกี่ยวกับการล่วงละเมิดในที่สาธารณะ อบรม 60 นาทีต่อครั้ง  ระยะเวลาโครงการ 10 เดือน  ดำเนินโครงการโดยมูลนิธิรักษ์ไทย ตารางอบรมอาจกำหนดร่วมกับกลุ่มผู้เข้าอบรมได้  จัดอบรมออนไลน์ผ่าน zoom  วิทยากรจะได้รับการอบรมหลักสูตรนี้ก่อนสอนจริงและได้ใบประกาศจากต่างประเทศ

รับผิดชอบ : สรรหาผู้เข้าอบรม ประสานงาน และดำเนินการจัดอบรม ตามเป้าหมาย 2,700 คนต่อเดือน  

ทำสัญญาจ้างเหมา 10 เดือน สนใจสมัครเป็นรายเดี่ยวหรือเป็นทีมได้

สนใจส่งประวัติและ link VDO ตัวอย่างงานวิทยากรหรือผลงานด้านการพูด การบรรยายมาที่  thanawadee@raksthai.org  

Contact : สนใจส่งประวัติมาที่  thanawadee@raksthai.org  


ทรัพยากรณ์มนุษย์ / Human resources
Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more