ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่สื่อสาร จ.กรุงเทพฯ

มูลนิธิไทยรักษ์ป่า เป็นองค์กรสาธารณกุศล ซึ่งก่อตั้งและได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป มีภารกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำที่สำคัญของประเทศใน 3 ภูมิภาค (จ.เชียงใหม่ จ.นครศรีธรรมราช และ จ.ชัยภูมิ) ให้เกิดความยั่งยืน ตามรอยพระยุคลบาท หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบความสร้างสรรค์ และมีใจอยากรักษ์ป่าต้นน้ำ โอกาสของคุณมาถึงแล้ว มูลนิธิไทยรักษ์ เปิดรับสมัคร " เจ้าหน้าที่สื่อสาร " จำนวน 1 ตำแหน่ง

..........................................................................................................................................

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. ทำหน้าที่ดูแลเพจของมูลนิธิฯ และดูแลงานสื่อสารเบื้องต้น

 2. ทำหน้าที่ผลิตเนื้อหา และกราฟิก หรือ สื่อรูปแบบอื่นๆ เบื้องต้น เพื่อใช้เผยแพร่ในสื่อเผยแพร่รูปแบบต่างๆ

 3. เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ โดยใช้โซเชียลมีเดีย

 4. ติดตามข่าวสารและข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. วุฒิปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ หรือ หรือ จบการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และมีความถนัดงานสื่อสาร เช่น งานเขียน งานทำกราฟิก และทำคลิปวิดีโอเบื้องต้น

 2. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

 3. สามารถทำงานเร่งด่วน และรับแรงกดดันได้ดี

 4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน

 5. สามารถทำงานล่วงเวลา และ สามารถเดินทางและค้างแรมต่างจังหวัดได้

 6. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี

 7. หากเป็นเพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

 

สถานที่ทำงาน

 • อาคารเอ็กโก (EGCO Tower) ใกล้ๆ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และสนามไดร์ฟกอล์ฟนอร์ธปาร์ค 

 

ระยะเวลาการรับสมัคร

 • ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

 

....................................................................................................................................................

 

สอบถามเพิ่มเติม หรือส่งข้อมูล ประวัติส่วนตัว เอกสารที่เกี่ยวข้อง และตัวอย่างผลงาน พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร และอัตราเงินเดือนที่คาดหวัง มายัง : คุณจินตนา เขียวศร อีเมล :  jintana@thairakpa.org โทรศัพท์ : 02-998-5856

 

มูลนิธิไทยรักษ์ป่า สำนักงาน จ.กรุงเทพฯ

เลขที่ 222 อาคารเอ็กโก (ชั้น 11) ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ : 02-998-5000 โทรสาร : 02-998-5999

Contact : Jintana@thairakpa.org


นักพัฒนาโครงการ / Creative project developerเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officerกราฟิก / Computer Graphicเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officerนักพัฒนางานเขียน / Creative content developerนักสื่อสารออนไลน์ / Online communication
Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more