ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

Sustainable Agriculture Assistant Project Manager

Full-Time Sustainable Agriculture Assistant Project Manager
Thai nationals only and can start as soon as possible (send CV and cover letter)

Job Title: Sustainable Agriculture Assistant Project Manager

Location:  Bangkok     

Application Deadline: 30 Apr 2023

1. The company profile
FairAgora Asia (www.fairagora.com) is a sustainability consultancy firm supporting agricultural operators
on the certification process and their journey towards sustainability improvement. We collect
production, environmental and social data with farms and processing plants to provide risk mapping and
to assess the priorities for improvement areas. We then conduct workshops and provide training to the
farmers.
One of our biggest projects is with Nestle which aims at reducing the carbon footprint of sugarcane
farms in Nestle supply chain while improving social conditions. We built a carbon footprint calculator and
we provide different scenarios within the model to assess the most effective mitigation activities. Our
interventions within this project focus on regenerative agriculture topics and systematic social
improvement.
Working with us. You will benefit from a unique exposure to the key sustainability issues in the Southeast
Asia food and agro supply chains. With Fairagora framework you will have the opportunity to submerge
your creativity on environmental, social compliance and contributing to the discussion in a international
policy perspective.
2. Responsibilities
● Write report in English and Thai
● Create and translate surveys, interviews, and provide mitigation suggestion to overcome issues
● Talk to sugarcane, rice, potato, cassava, shrimp, corn. rubber stakeholders mainly mill, farmer
association, farm owner and farm workers about our projects
● Produce social media contents for example articles, posts, flyers, videos and set content’s
timeline.
3. Required skills
- Able to communicate well in both Thai and English (English/ Thai writing will be tested during an
interview)
- Able to travel
- Undergraduate degree

Understand and willing to learn about Thai farmers and Southeast Asian Countries
- Able to do extensive literature reviews and able to summarize information efficiently
- Interested in the topic of ESG/ Sustainability report/ food supply chain responsibility
4. Benefits
● Working hours 10:00 am - 18:00 pm. Monday - Friday
● 15 days holidays
● Salary: 17,000 THB per month (non-negotiable)
● Public transport allowance(1,000THB/month)
● Thai Social security

5. Contact person
● Juliette Alemany, Thailand Country Manager, email: juliette@fairagora.com
● Namfon Unthapanya, Project Manager, email:  namfon@fairagora.com

Address: Fairagora Asia 213/10 Asoke Tower, 5 Floor Soi Sukhumvit 21 (Asoke), Klong Toey Nuea, Wattana, Bangkok 10110, Thailand (Asok BTS or Petchaburi MRT) Tel: 065-308-2578, 02-002-8794

https://www.fairagora.com/

 

Contact : may@fairagora.com


ผู้ประสานงาน / Coordinatorนักพัฒนาโครงการ / Creative project developerเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officerกราฟิก / Computer Graphicผู้ช่วย / Assistantเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officerล่าม , นักแปลภาษา / Translatorนักวิจัย / Researcherนักพัฒนางานเขียน / Creative content developerนักสื่อสารออนไลน์ / Online communication
Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more