ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

Project Manager, Field Office 3 พื้นที่ ตาก แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี, Field Admin Assistant Cashier

 

Employment Opportunity

Adventist Development and Relief Agency (ADRA)

THAILAND

 

Field Officer, Kanchanaburi Province

 

ADRA is a global network of independent humanitarian organizations established in 1983 by the Seventh Day Adventist Church for the specific purpose of providing individual and community development and disaster relief. ADRA Thailand works with people in poverty and distress to create just and positive change through empowering partnerships and responsible action.

 

ADRA’s purpose statement is: To serve humanity so that all may live as God intended.  This is coupled with our motto: Justice. Compassion. Love.

 

ADRA Thailand has been working with vulnerable and marginalized communities in Thailand since 1984. ADRA works with people in poverty and distress to create just and positive change through empowering partnerships and responsible action.

 

ADRA Thailand is currently seeking qualified candidates for the position of Field Officer based in Kanchanaburi Province, Thailand

 

Proposed Start Date: January 2023

Application deadline: 23rd December 2022

 

Job overview:

The Field Officer will assist the Project Manager to manage the implementation of the Vocational Training and Skills Development (VTSD) project activities in Ban Don Yang camp in Kanchanaburi Province and Tham Hin camp in Ratchaburi Province located along the Thai – Myanmar border. The Field Officer contributes to a trustful & respectful relationship with staff and stakeholders in which ADRA’s values and mission is reflected.

 

Preferred candidates are expected to meet the following:

Minimum Skills & Education Required:

 

Educational Qualifications:

 • Bachelor degree in education, international development, social science or related field desirable.

Experience:                                              

 • At least 5 year experience working with NGOs/CBOs and a minimum of 2 years in management or administrative positions equal to the position responsibilities outlined above.

Language Skills:

 • Strong Thai verbal and written language skills
 • Strong English verbal and written language skills
 • Strong Karen and/or Burmese verbal and written language skills

 

Skills and Abilities:

 • Ability to work in a Christian context
 • Must be willing to travel and work in remote camps along the Thai – Myanmar border.
 • Draft and submit quality reports on time
 • Strong interpersonal and communication skills.
 • Flexible and ability to adapt in various situations (i.e. camp context, NGO meetings, governmental meetings/events)
 • Willingness to implement policies and procedures with a professional and constructive attitude
 • Must have strong operational management skills and be team orientated
 • Good negotiation and conflict resolution skills
 • Ability to take initiative and work with minimum supervision
 • Strong cross-cultural communication skills
 • Able to drive with valid driving license

 

Application Procedure:

In the subject line of the email, please write “Field Officer Kanchanaburi Province” Please send applications: (Cover letter, CV, salary expectation, copy of Identification document, copy of driving license, educational certificate and/or training certificate) to: hr@adrathailand.org by 23rd  December 2022, 5.00 pm.

Please note: ADRA Thailand is committed to our responsibilities for safeguarding and promoting the welfare of children and vulnerable adults. We are committed to recruiting candidates who share this commitment to safeguarding, and therefore we apply recruitment and selection procedures to ensure that the people selected are right for the job. The offer of employment will be subject to satisfactory references and appropriate screening checks which includes background checks.

For further information, please contact: hr@adrathailand.org or 053 839 402 ext. 12

-----------------------------

 

 

Employment Opportunity

Adventist Development and Relief Agency (ADRA)

THAILAND

 

Field Officer, Mae Hong Son Province

 

ADRA is a global network of independent humanitarian organizations established in 1983 by the Seventh Day Adventist Church for the specific purpose of providing individual and community development and disaster relief. ADRA Thailand works with people in poverty and distress to create just and positive change through empowering partnerships and responsible action.

 

ADRA’s purpose statement is: To serve humanity so that all may live as God intended.  This is coupled with our motto: Justice. Compassion. Love.

 

ADRA Thailand has been working with vulnerable and marginalized communities in Thailand since 1984. ADRA works with people in poverty and distress to create just and positive change through empowering partnerships and responsible action.

 

ADRA Thailand is currently seeking qualified candidates for the position of Field Officer based in Mae Hong Son Province, Thailand

 

Proposed Start Date: January 2023

Application deadline: 23rd December 2022

 

Job overview:

The Field Officer will assist the Project Manager to manage the implementation of the Vocational Training and Skills Development (VTSD) project activities in Mae Ra Ma Luang camps in Mae Hong Son province along the Thai – Myanmar border. The Field Officer contributes to a trustful & respectful relationship with staff and stakeholders in which ADRA’s values and mission is reflected.

 

Preferred candidates are expected to meet the following:

Minimum Skills & Education Required:

 

Educational Qualifications:

 • Bachelor degree in education, international development, social science or related field desirable.

Experience:                                              

 • At least 5 year experience working with NGOs/CBOs and a minimum of 2 years in management or administrative positions equal to the position responsibilities outlined above.

Language Skills:

 • Strong Thai verbal and written language skills
 • Strong English verbal and written language skills
 • Strong Karen and/or Burmese verbal and written language skills

 

Skills and Abilities:

 • Ability to work in a Christian context
 • Must be willing to travel and work in remote camps along the Thai – Myanmar border.
 • Draft and submit quality reports on time
 • Strong interpersonal and communication skills.
 • Flexible and ability to adapt in various situations (i.e. camp context, NGO meetings, governmental meetings/events)
 • Willingness to implement policies and procedures with a professional and constructive attitude
 • Must have strong operational management skills and be team orientated
 • Good negotiation and conflict resolution skills
 • Ability to take initiative and work with minimum supervision
 • Strong cross-cultural communication skills
 • Able to drive with valid driving license

 

Application Procedure:

In the subject line of the email, please write “Field Officer Mae Hong Son Province” Please send applications: (Cover letter, CV, salary expectation, copy of Identification document, copy of driving license, educational certificate and/or training certificate) to: hr@adrathailand.org by 23rd  December 2022, 5.00 pm.

Please note: ADRA Thailand is committed to our responsibilities for safeguarding and promoting the welfare of children and vulnerable adults. We are committed to recruiting candidates who share this commitment to safeguarding, and therefore we apply recruitment and selection procedures to ensure that the people selected are right for the job. The offer of employment will be subject to satisfactory references and appropriate screening checks which includes background checks.

For further information, please contact: hr@adrathailand.org or 053 839 402 ext. 12

--------------------------------------

 

 

Employment Opportunity

Adventist Development and Relief Agency (ADRA)

THAILAND

 

Field Officer, Tak Province

 

ADRA is a global network of independent humanitarian organizations established in 1983 by the Seventh Day Adventist Church for the specific purpose of providing individual and community development and disaster relief. ADRA Thailand works with people in poverty and distress to create just and positive change through empowering partnerships and responsible action.

 

ADRA’s purpose statement is: To serve humanity so that all may live as God intended.  This is coupled with our motto: Justice. Compassion. Love.

 

ADRA Thailand has been working with vulnerable and marginalized communities in Thailand since 1984. ADRA works with people in poverty and distress to create just and positive change through empowering partnerships and responsible action.

 

ADRA Thailand is currently seeking qualified candidates for the position of Field Officer based in Tak Province, Thailand

 

Proposed Start Date: January 2023

Application deadline: 23rd December 2022

 

Job overview:

The Field Officer will assist the Project Manager to manage the implementation of the Vocational Training and Skills Development (VTSD) project activities in Mae La, Umpiem Mai and Nu Po camps. The Field Officer contributes to a trustful & respectful relationship with staff and stakeholders in which ADRA’s values and mission is reflected.

 

Preferred candidates are expected to meet the following:

Minimum Skills & Education Required:

 

Educational Qualifications:

 • Bachelor degree in education, international development, social science or related field desirable.

Experience:                                              

 • At least 5 year experience working with NGOs/CBOs and a minimum of 2 years in management or administrative positions equal to the position responsibilities outlined above.

Language Skills:

 • Strong Thai verbal and written language skills
 • Strong English verbal and written language skills
 • Strong Karen and/or Burmese verbal and written language skills

 

Skills and Abilities:

 • Ability to work in a Christian context
 • Must be willing to travel and work in remote camps along the Thai – Myanmar border.
 • Draft and submit quality reports on time
 • Strong interpersonal and communication skills.
 • Flexible and ability to adapt in various situations (i.e. camp context, NGO meetings, governmental meetings/events)
 • Willingness to implement policies and procedures with a professional and constructive attitude
 • Must have strong operational management skills and be team orientated
 • Good negotiation and conflict resolution skills
 • Ability to take initiative and work with minimum supervision
 • Strong cross-cultural communication skills
 • Able to drive with valid driving license

 

Application Procedure:

In the subject line of the email, please write “Field Officer, Tak Province” Please send applications: (Cover letter, CV, salary expectation, copy of Identification document, copy of driving license, educational certificate and/or training certificate) to: hr@adrathailand.org by 23rd  December 2022, 5.00 pm.

Please note: ADRA Thailand is committed to our responsibilities for safeguarding and promoting the welfare of children and vulnerable adults. We are committed to recruiting candidates who share this commitment to safeguarding, and therefore we apply recruitment and selection procedures to ensure that the people selected are right for the job. The offer of employment will be subject to satisfactory references and appropriate screening checks which includes background checks.

For further information, please contact: hr@adrathailand.org or 053 839 402 ext. 12

----------------------------------------------

 

 

 

Employment Opportunity

Adventist Development and Relief Agency (ADRA)

THAILAND

 

Project Manager

 

ADRA is a global network of independent humanitarian organizations established in 1983 by the Seventh Day Adventist Church for the specific purpose of providing individual and community development and disaster relief. ADRA Thailand works with people in poverty and distress to create just and positive change through empowering partnerships and responsible action.

 

ADRA’s purpose statement is: To serve humanity so that all may live as God intended.  This is coupled with our motto: Justice. Compassion. Love.

 

ADRA Thailand has been working with vulnerable and marginalized communities in Thailand since 1984. ADRA works with people in poverty and distress to create just and positive change through empowering partnerships and responsible action.

 

ADRA Thailand is currently seeking qualified candidates for the position of Project Manager based in Mae Sot, Tak Province, Thailand

 

Proposed Start Date: January 2023

Application deadline: 23rd December 2022

 

Job overview:

The project manager is responsible for the overall implementation of the Vocational Training and Skills Development (VTSD) project activities in 7 camps, overseeing the project staff, managing the budget, and maintaining relationships with local partners,  consortium partners, MOI/Thai authorities, and livelihood stakeholders.

 

Preferred candidates are expected to meet the following:

Minimum Skills & Education Required:

 

Educational Qualifications:

 • Bachelor degree in International Development, Project Management, Business Administration  or related field

Experience:

 • At least 5 year experience in project management and supervising skills

Language Skills:

 • Strong Thai verbal and written language skills
 • Strong English verbal and written language skills
 • Strong Karen and/or Burmese verbal and written language skills

 

Skills and Abilities:

 • Ability to work in a Christian context
 • Must be willing to travel and work in remote camps along the Thai – Myanmar border
 • Must have strong management and supervising skills
 • High level of flexibility and self-motivated
 • Willingness to implement policies and procedures with a professional and constructive attitude
 • Good negotiation and conflict resolution skills
 • Ability to take initiative and work with minimum supervision
 • Excellent interpersonal and communication skills
 • Strong computer skills (Including Microsoft Office proficiency)
 • Understanding of diversity in working environment
 • Valid driving license is required

 

Application Procedure:

In the subject line of the email, please write “Project Manager” Please send applications: (Cover letter, CV, salary expectation, copy of Identification document, copy of driving license, educational certificate and/or training certificate) to: hr@adrathailand.org by 23rd  December 2022, 5.00 pm.

Please note: ADRA Thailand is committed to our responsibilities for safeguarding and promoting the welfare of children and vulnerable adults. We are committed to recruiting candidates who share this commitment to safeguarding, and therefore we apply recruitment and selection procedures to ensure that the people selected are right for the job. The offer of employment will be subject to satisfactory references and appropriate screening checks which includes background checks.

For further information, please contact: hr@adrathailand.org or 053 839 402 ext. 12

-----------------------------------------------

 

 

Employment Opportunity

Adventist Development and Relief Agency (ADRA)

THAILAND

 

Field Admin Assistant Cashier

 

ADRA is a global network of independent humanitarian organizations established in 1983 by the Seventh Day Adventist Church for the specific purpose of providing individual and community development and disaster relief. ADRA Thailand works with people in poverty and distress to create just and positive change through empowering partnerships and responsible action.

 

ADRA’s purpose statement is: To serve humanity so that all may live as God intended.  This is coupled with our motto: Justice. Compassion. Love.

 

ADRA Thailand has been working with vulnerable and marginalized communities in Thailand since 1984. ADRA works with people in poverty and distress to create just and positive change through empowering partnerships and responsible action.

 

ADRA Thailand is currently seeking qualified candidates for the position of Field Admin Assistant Cashier based in Mae Sot Province, Thailand

Contact : hr@adrathailand.org


บัญชี / Accountantการเงิน / Financierผู้ประสานงาน / Coordinatorเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officerเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officerผู้จัดการโปรเจค / Project managerธุระการ / Administrative
Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more