ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูและสนับสนุน ( Care and Support Officer )

รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูและสนับสนุน ( Care and Support Officer )

Organization : มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ

มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ   (SWING Thailand)

เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรส่งเสริมให้พนักงานบริการและบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ การศึกษา และสิทธิมนุษยชน เรามีคลินิกเทคนิคการแพทย์ให้บริการตรวจเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีทีมดูแลหลังการตรวจและส่งต่อรักษา

รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูและสนับสนุน ( Care and Support Officer ) 1 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบและภาระงาน

 • บันทึกข้อมูลผู้รับบริการลงในฐานข้อมูลองค์กรและโครงการ
 • ติดต่อประสานงานกับสถานพยาบาลหน่วยงานด้านการย้ายสิทธิการรักษาให้ผู้รับบริการ
 • ส่งต่อผู้รับบริการให้ได้รับการรักษาตามสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้อง
 • ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้รับบริการและให้บริการดูแลสนับสนุนแก่ผู้รับบริการการทั้งด้าน กาย ใจ และสังคม
 • ติดตามผู้รับบริการที่มีผลตรวจเอชไอวีเป็นบวกเพื่อสนับสนุนให้ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัชเอชไอวี และมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยให้อยู่ในระบบการติดตามที่โครงการกำหนด
 • ค้นหาผู้รับบริการที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เข้ารับการตรวจที่คลินิก
 • ช่วยสนับสนุนกิจกรรมการคงอยู่ในระบบการรักษาของผู้รับบริการภายใต้โครงการกำหนด
 • คุ้มครองสิทธิของผู้รับบริการ/ผู้รับคำปรึกษาและรักษาความลับของผู้รับบริการ/ผู้รับคำปรึกษา
 • ช่วยเหลือ สนับสนุน การทำงานเป็นกลุ่ม และสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีของทีม

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขชุมชน หรือ สาขาจิตวิทยา
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้งาน Microsoft office ได้ดี
 • มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถเก็บรักษาความลับได้เป็นอย่างดี
 • มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอกับหน้าที่งานที่รับผิดชอบ
 • สามารถอดทนกับความกดดันได้ในระหว่างการปฏิบัติงานกับผู้รับบริการ
 • มีทัศนคติที่ดีต่อพนักงานบริการและบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
 • มีทัศนคติที่ดีและสามารถทำงานร่วมกับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศได้

สวัสดิการ

 • เงินเดือนเริ่มต้นที่ 16,000 บาท
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ค่าเดินทาง
 • ค่าอาหาร
 • เงินสะสมพนักงาน
 • อบรมเพิ่มพูนความรู้

สถานที่ปฏิบัติงาน

มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ สาขาพัทยา

45/54 หมู่ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

สอบถามติดต่อสมัครงานได้ที่

คุณศุภชัย โทร. 089-6183344, 096-1824201 email: bob_swing2526@hotmail.com

 

Contact : bob_swing2526@hotmail.com


ผู้ประสานงาน / Coordinatorผู้ช่วย / Assistantเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officerธุระการ / Administrative
Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more