ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

Internship

Freeland, an international, frontline, anti-trafficking organization requires 1 intern to back up digital footage.
 
Requirements for Internship:

- Basic knowledge of videography/filmography for the purpose of backing-up data into/from multiple formats.

- Work primarily with Freeland filmography partner to verify which information needs backing up.

- Conduct research as specified by the assigned supervisor.

- Preparation of clear, concise and correct research reports.

- Complete other assignments and duties as required.

 
- Fluency in spoken and written English
 
Please reply with a CV and cover email to hr@freeland.org
 
 

Contact :  hr@freeland.org


ผู้ประสานงาน / Coordinatorกราฟิก / Computer Graphicผู้ช่วย / Assistantนักวิจัย / Researcherนักสื่อสารออนไลน์ / Online communication
Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more