ระหว่างวันที่ 15 - 16 มกราคม 2565 ทางเว็บไซต์จะปรับปรุงระบบ อาจจะมีการใช้งานที่ไม่ราบรื่น
15 - 16 January 2022, the website will update the system. There may be a not smooth usage.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่ข้อมูลและสื่อเผยแพร่ จ.กรุงเทพฯ

มูลนิธิไทยรักษ์ป่า เป็นองค์กรสาธารณกุศล ซึ่งก่อตั้งและได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป มีภารกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำที่สำคัญของประเทศใน 3 ภูมิภาค (จ.เชียงใหม่ จ.นครศรีธรรมราช และ จ.ชัยภูมิ) ให้เกิดความยั่งยืน ตามรอยพระยุคลบาท หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบความสร้างสรรค์ และมีใจอยากรักษ์ป่าต้นน้ำ โอกาสของคุณมาถึงแล้ว มูลนิธิไทยรักษ์ เปิดรับสมัคร " เจ้าหน้าที่ข้อมูลและสื่อเผยแพร่ จ. กรุงเทพฯ " จำนวน 1 ตำแหน่ง

..........................................................................................................................................

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 1.  ผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้คนเห็นความสำคัญของผืนป่าและทรัพยากรทางธรรมชาติ (บทความและ Graphic เป็นหลัก) 
 2. วางแผนงานสื่อสารบนช่องทางออนไลน์
 3.  Admin ดูแลเฟซบุ๊กแฟนเพจมูลนิธิไทยรักษ์ป่า
 4. จัดทำบรีฟสำหรับงานสื่อในรูปแบบต่างๆ และประสานจนงานสำเร็จ
 5.  รวบรวม และสรุปผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ เพื่อเผยแพร่และจัดทำเป็นฐานข้อมูล

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี (หากจบปริญญาตรีในสาขาวารสารศาสตร์ / วนศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 2. ไม่จำกัดเพศ 
 3. เข้าใจในธรรมชาติ และความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกับผู้คน
 4. มีความคิดสร้างสรรค์ ชื่นชอบการเขียนงานหลากหลายรูปแบบและสามารถออกแบบ Graphic อย่างง่ายๆ ได้ 
 5. อยากฝึกฝนและเชื่อในทักษะ Multitasking
 6. สามารถทุ่มเทเพื่อให้งานออกมามีคุณภาพ ตรงเวลา และไปพร้อมๆ กับการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คน
 7. สนใจติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 8. พร้อมเรียนรู้อะไรใหม่ๆ และเปิดโอกาสให้ตัวเองเดินทางไปเจอแหล่งข้อมูลจริง

 

สถานที่ทำงาน

 • อาคารเอ็กโก (EGCO Tower) ใกล้ๆ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และสนามไดร์ฟกอล์ฟนอร์ธปาร์ค  
 • ช่วงนี้มี Work From Home บางวัน

 

ระยะเวลาการรับสมัคร

 • ตั้งแต่วันนี้ - 15 มกราคม 2565

 

....................................................................................................................................................

 

สอบถามเพิ่มเติม หรือส่งข้อมูล ประวัติส่วนตัว เอกสารที่เกี่ยวข้อง และตัวอย่างผลงาน พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร และอัตราเงินเดือนที่คาดหวัง มายัง : คุณจินตนา เขียวศร อีเมล : Jintana.Bum@egco.com โทรศัพท์ : 02-998-5856

 

มูลนิธิไทยรักษ์ป่า สำนักงาน จ.กรุงเทพฯ

เลขที่ 222 อาคารเอ็กโก (ชั้น 11) ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ : 02-998-5000 โทรสาร : 02-998-5999

 

Contact : Jintana.Bum@egco.com / 02-998-5856


นักพัฒนาโครงการ / Creative content developerเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officerกราฟิก / Computer Graphicเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officerนักกิจกรรม / Activist

Editorials

View more

Lasted contents

View more