ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

โรงเรียนมีชัยพัฒนา เปิดรับสมัครครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

โรงเรียนมีชัยพัฒนา เปิดรับสมัครครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา


คุณสมบัติพื้นฐาน
1. ผู้จบสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท

2. มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาอย่างน้อย 3 ปี (ยินดีพิจารณาผู้ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู และนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ไม่มีประสบการณ์ทำงาน)

3. มีระดับคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษตามที่ระบุไว้เทียบเท่าหรือสูงกว่า

(CEFR สูงกว่า B1, TOEFL สูงกว่า 550, IELTS สูงกว่า 6.5, CU TEP สูงกว่า 75, TOEIC สูงกว่า 650)

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 1. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

 2. มีความพยายามทุ่มเทให้กับงาน มีความมุ่งมั่น สามารถทำงานตามเป้าหมายได้สำเร็จ

 3. มีความยืดหยุ่นสูง สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

 4. ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค สามารถมองเห็นอุปสรรคเป็นความท้าทายได้

 5. สามารถเป็นครูอเนกประสงค์ ทำงานนอกเหนือภาระงานสอนได้หลายอย่าง เช่น งานเกษตรและงานพัฒนาชุมชน

 6. มีทัศนคติที่ดีต่องานด้านการศึกษา และงานพัฒนาชุมชน

 7. มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ เข้าใจว่าตนเองสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาไทยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ด้อยโอกาสได้

 8. สามารถทำงานเป็นทีม ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 9. เป็นผู้ที่เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา

 10. เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถคิดนอกกรอบได้ กล้าแสดงความคิดเห็น

 11. มีความเห็นอกเห็นใจต่อนักเรียน เพื่อนร่วมงาน และบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือ ชอบช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่น

ขั้นตอนการคัดเลือก

 1. รอบสัมภาษณ์ ผ่านทางออนไลน์ (Zoom)

 2. รอบทดสอบสอน ผ่านทางออนไลน์ (Zoom)

เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

สวัสดิการ

- ที่พักครู

- อาหารสามมื้อ

- กองทุนสวัสดิการครูต่างๆ


 

ผู้สนใจสมัครตำแหน่งดังกล่าว สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากข้อมูลที่แนบมาพร้อมนี้ หรือทางเว็ปไซต์ www.mechaipattana.ac.th

และส่งCV , Resume , หลักฐานการทดสอบภาษาอังกฤษ และเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ

ได้ทาง E-mail :info@mechaipattana.ac.th หรือ mechaipattana@gmail.com

ปิดรับสมัคร 25 .. 64

Contact : info@mechaipattana.ac.th


เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officerนักกิจกรรม / Activist

Editorials

อาณาจักรซีพี
ผีซ้ำด้ามพลอย
เราเป็นประเทศที่อยากเจริญ แต่วันๆ ประชาชนเผชิญแต่การบริหารที่ล้าหลัง
เราจะทำตามสัญญา นะจ้ะ ปั๊ดโถ้ว!!
บทบาท NGOs กับการเมืองไทย
View more

Lasted contents

จับตารัฐ หวั่นปิดปากประชาชนผ่านพ.ร.บ. ว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรไม่แสวงหารายได้
ศรีสุวรรณบุกร้อง กลต.สอบหมอบุญพฤติกรรมน่าสงสัยปมดีลวัคซีนทิพย์
เกษตรกรเหลืออด
อาณาจักรซีพี
แอมเนสตี้เรียกร้องไทยให้ความสำคัญเร่งฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มชายขอบ 
View more