ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่ดิจิทัลฝ่ายสมาชิกและการระดมทุน (Digital Marketing Officer)

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (Amnesty International) องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนระดับโลก ทำงานรณรงค์ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนมากว่า 60 ปี มีการดำเนินงานทั่วโลกกว่า 150 ประเทศ และมีสมาชิกผู้สนับสนุนกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก เรากำลังมองหาคนรุ่นใหม่ที่สนใจและมีทักษะด้านดิจิทัล การตลาด การสื่อสาร มาร่วมสนับสนุนและเป็นกำลังสำคัญในการทำงานเพิ่มจำนวนสมาชิกและการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการทำงานสิทธิมนุษยชนของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลในประเทศไทย

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

        - พัฒนาการตลาด สร้างกลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัล

        - วางแผนและจัดทำแผนการตลาดออนไลน์ร่วมกับทีม

        - พัฒนายุทธศาสตร์การสื่อสารสำหรับกลุ่มเป้าหมาย

        - กำกับดูแลการ Outsource / Agency Digital Marketing

        - ดูแลรับผิดชอบสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจสำหรับการประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์

        - ดูแลช่องทางการสื่อสารออนไลน์ต่างๆ ระหว่างองค์กรและกลุ่มเป้าหมาย เช่น email, facebook, Instagram, twitter, @line, youtube ให้มี engagement ที่ดี

        - วางแผนยุทธศาสตร์และดูแลการส่งเสริมการขายสินค้า

        - ดูแลรับผิดชอบระบบ E-Commerce ในช่องทางต่างๆ

        - ดูแลรับผิดชอบฐานข้อมูลผู้สนับสนุน

        - วิเคราะห์ วัดผลแคมแปญทางการตลาด รวบรวมข้อมูลหรือสิถิติด้าน CRM และจัดทำรายงานให้หัวหน้างาน

 

การสนับสนุนงานกับฝ่ายอื่น ๆ

        - ฝ่ายสื่อสาร

        - ฝ่ายงานรณรงค์

        - ฝ่ายสำนักงาน

        - ฝ่ายระดมทุน (ต่างประเทศ)

การทำงานกับกลุ่มอื่น ๆ

        - กลุ่มเป้าหมาย

        - กลุ่ม Subscribers

        - อาสาสมัคร

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรี สาขาการตลาด/การขาย/การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง 
 3. มีประสบการณ์ในงาน Digital Marketing /Online Marketing
 4. มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอข้อมูล
 5. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทางการตลาด และการวัดผลเชิงออนไลน์ เช่น SEO, email marketing, Google analytics, social media marketing, Online Campaign Google Adwords, Google Adsense
 6. มีความรู้และและโปรแกรมออกแบบต่างๆ อาทิเช่น Canva, Adobe Creative Cloud, Mailchimp
 7. มีทักษะด้านการเขียนคอนเทนต์และการเขียนโฆษณาทางการตลาด  
 8. สามารถทำงานนอกเวลางานหรือในวันหยุดได้เป็นบางครั้ง
 9. สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ในระดับที่ดี
 10. มีความรู้และความสนใจด้านสิทธิมนุษยชน
 11. มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของแอมเนสตี้

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถส่งจดหมายแนะนำตัว (Cover letter) และประวัติส่วนตัว (CV) มาที่  admin@amnesty.or.th
พร้อมระบุในหัวข้อข้ออีเมล “สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดิจิทัลฝ่ายสมาชิกและการระดมทุน”  ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2564

โปรดทราบว่า แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จะติดต่อสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม : 02 513 8745 ext: 11

แอมเนสตี้ไม่ได้ทำแค่ประเด็นรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน เรายังต้องทำงานระดมทุน ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารกับสมาชิกและคนอื่นๆด้วย เพราะเหล่านี้ก็คืองานสำคัญที่สนับสนุนการทำงานสิทธิมนุษยชนเช่นกัน สามารถทำความรู้จักและเรียนรู้การทำงานของเราได้ที่ www.amnesty.or.th

Contact : admin@amnesty.or.th


ผู้ประสานงาน / Coordinatorนักพัฒนาโครงการ / Creative content developerเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer

Editorials

อาณาจักรซีพี
ผีซ้ำด้ามพลอย
เราเป็นประเทศที่อยากเจริญ แต่วันๆ ประชาชนเผชิญแต่การบริหารที่ล้าหลัง
เราจะทำตามสัญญา นะจ้ะ ปั๊ดโถ้ว!!
บทบาท NGOs กับการเมืองไทย
View more

Lasted contents

จับตารัฐ หวั่นปิดปากประชาชนผ่านพ.ร.บ. ว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรไม่แสวงหารายได้
ศรีสุวรรณบุกร้อง กลต.สอบหมอบุญพฤติกรรมน่าสงสัยปมดีลวัคซีนทิพย์
เกษตรกรเหลืออด
อาณาจักรซีพี
แอมเนสตี้เรียกร้องไทยให้ความสำคัญเร่งฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มชายขอบ 
View more