ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

Project Samart Coordinator

Project Samart Coordinator

Organization : ต้นซีดาร์ (TonCedar) ชุมชนผู้ประกอบการรุ่นไหม่

 

Project Samart (โปรเจคสามารถ)

โปรเจคสามารถ เป็นโปรเจคภายใต้การดำเนินงานขององค์กรต้นซีดาร์ที่มุ่งเน้นช่วยเหลือกลุ่มคนชายขอบให้มีโอกาสยืนอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมผู้อื่น โดยการสร้างอาชีพและรายได้ผ่านธุรกิจของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีใจอยากสร้างพลังเชิงบวกต่อสังคม พร้อมทั้งทำงานร่วมกับหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนเพื่อช่วยเพิ่มทักษะและศักยภาพให้กับกลุ่มคนเหล่านี้

ตำแหน่ง

Project Samart Coordinator

หน้าที่รับผิดชอบ

  • ประสานกับชุมชน เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจกับกลุ่มคนชายขอบที่ต้องการความช่วยเหลือ
  • ประสานกับผู้ประกอบการในการสร้างทักษะอาชีพให้กับกลุ่มคนชายขอบ
  • ประสานงานกับหน่วนงานทางภาครัฐและเอกชนเพื่อสรรหาโปรแกรมที่ให้ความช่วยเหลือหรือเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ประกอบการและกลุ่มคนชายขอบ
  • มีประสบการณ์ด้านการธุรกิจเพื่อส่งเสริมการทำงานระหว่างผู้ประกอบการและกลุ่มคนชายขอบ
  • เยี่ยมเยียนผู้ประกอบการกับกลุ่มคนชายขอบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
  • ทำรายงานโปรเจคนำส่งทุกสิ้นเดือน

 

คุณสมบัติ

      - ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป

      - เป็นคริสเตียน

      - วุฒิ ปวส.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

      - มียานพาหนะส่วนตัว

      - สามารถเดินทางได้

      - มีประสบการณ์ในด้านพัฒนาสังคม/ธุรกิจ

      - สามารถใช้งาน Microsoft office ขั้นพื้นฐานได้

      - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ติดต่อประสานงานได้ดี

      - สามารถทำงานเป็นทีมได้

 

 

เวลาทำงาน

      - จันทร์ - ศุกร์

      - 9.00 น. – 16.00 น.

 

เงินเดือนและสวัสดิการ

      - 12,000 – 15,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

      - ประกันสังคม

      - ค่าน้ำมัน (เบิกตามระยะทางที่ใช้จริง)

      - วันหยุดตามปฏิทินราชการ

      - ลาพักร้อน

      - เสื้อทีม

 

ส่งจดหมายแนะนำตัวพร้อมทั้งประวัติส่วนตัว(วุฒิการศึกษา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ) มาได้ที่ Email: info@toncedar.org

สามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 090-3323752 คุณอรพรรณ

 

 

Contact : info@toncedar.org


ผู้ประสานงาน / Coordinator

Editorials

รัฐสภา กับ การเมืองภาคประชาชน
NGOs ไทย กับ ระบอบเผด็จการ
การผลิตซ้ำใหม่ ของขบวนการเยาวชน คนหนุ่มสาวอีสาน
7 ปี รัฐประหาร สังคมไทยได้อะไร
ปล่อยให้คนที่ต่อสู้เพื่อเรา ถูกทำร้าย คือ การปล่อยให้ตัวเรา ไร้มโนธรรม!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวนนทบุรีฟ้องศาลปกครองสั่งผู้ว่าฯเพิกถอนหมู่บ้านจัดสรรชื่อดัง
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะโครตแพง-ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบแอปฯเป๋าตังละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
รีสุวรรณบุก สตง.จี้สอบ รฟท.การประมูลรถไฟทางคู่ 2 เส้นทางใหม่ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณบุก ปปช.สอบ ศบค.
View more