ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

Project Advisor Secretariat

Project Advisor Secretariat

Organization : Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) - องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is a public enterprise owned by the German Federal Government. German development cooperation in Thailand has been operating through GIZ since 1956 when Germany and Thailand signed the Agreement on Development Economic Cooperation. With time, GIZ activity have evolved towards technical cooperation in particular in the field of environment and energy.

The Programme “Clean, Affordable, and Secure Energy for Southeast Asia” or CASE is an international programme funded by German Federal Ministry for Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU) and coordinated by GIZ Thailand. CASE aims to drive change in the power sector in South East Asia (SEA) towards increased ambitions with regards to climate change. It focuses on the four main SEA countries in terms of energy demand – Indonesia, Philippines, Thailand and Vietnam – and also foresees regional interventions. Being a Consortium composed of a wide range of international and national organizations, CASE will develop and propose evidence-based solutions to the energy challenges met by decision makers and build societal support around those solutions. A joint fact-finding research approach will be applied, involving expert analysis and dialogue in key energy gaps. CASE will also support coordination in the SEA power sector, provides technical and policy support and facilitate dialogue around a new energy vision. Through these activities, CASE will directly contribute to the transition of the power sector towards an innovative, economically successful and environmentally friendly model for SEA.

Using different methodologies (TA, research, communication etc.) and approaches, the work of CASE will be challenging, exciting and at the heart of one of the most fundamental challenges of our time, the transition of the energy system in SEA one of the fastest developing economic areas in the world towards a system in line with the global objective of the Paris Agreement. It was designed to be an essential part of a bigger support effort and will be implemented along with a number of other programmes as part of the Energy Transition Partnership a multidonors approach aiming at scaling and at improving coordination efforts in the region.

The core implementation of CASE will be undertaken at the country level and will be based on a strong partnership and cooperation between a national GIZ team and local think tank / expert organizations specialized in energy matters. GIZ Thailand will also be responsible for the coordination and management of the whole Programme at the regional level (serving as Secretariat of the Consortium) and is currently looking for an advisor to contribute to the implementation of the CASE programme as part of the GIZ team, in particular to support the Secretariat’s work.

Project Advisor Secretariat

Task and responsibilities:

 Under the leadership of the Programme Director and in close coordination with the rest of the CASE team, the Programme Advisor will be part of the CASE Secretariat and focus on supporting the coordination and contribute to implementation of the Programme in the region (including Vietnam, Indonesia, Philippines, Thailand). Please note that for this particular position we are not necessarily looking for an technical energy specialist. People with experience or educational background in energy economics, energy policy or environmental studies are especially encouraged to apply. 

The following tasks and responsibilities are foreseen:

 • Support the day-to-day of the CASE Secretariat, including but not limited to:
 • Coordinate with CASE Country Teams in the region(including Vietnam, Indonesia, Philippines, Thailand)
 • Contribute to the coordination of CASE during 2020 – 2024 for the region (i.e. strategy & workplan development, tracking and monitoring the progress, change management etc.)
 • Organize events, meetings, workshops based on CASE‘s workplan
 • Support public relation activities and attends/acts as a GIZ representative during conferences, meetings, workshops, etc.
 • Support the technical implementation of the Programme, including but not limited to:
 • Contribute to technical research / studies on relevant energy transition topics. Review research work.
 • Produce/draft programme documents (e.g. progress report, presentations, etc.) as well as communication work including on technical and policy topics
 • Contract and steer partners / consultants / service providers on certain work packages to support CASE’s activities (e.g. terms of reference drafting, report evaluation etc.)
 • Support other activities as needed

Experience and skills required: 

 • Education: Master’s degree in energy, sustainability, environmental science, or economics (other degree with relevant practical experience are eligible for application).
 • A strong understanding of one or several of the following issues would be a strong asset in particular in a SEA context: financing and/or developing renewable energy projects, RE and energy system technologies, power markets and regulation in non-liberalised power systems, grid infrastructure, energy efficiency, and business models in future energy systems.
 • Experience: At least 3 years of professional experience in the energy sector, environment or related field. Experience in project management or research work in an area related to the project’s requirements would be a strong asset. Working experience with international organisation such as UN, ASEAN, or GIZ is another asset.
 • Knowledge/skills: Excellent organisational skills (time management; planning as well as keeping track of processes). Excellent drafting and communication skills in English. Excellent command of ICT technologies and computer applications (MS Office etc.) is required.
 • Language: Fluent practice of English both spoken and written is required. Knowledge of Thai, Indonesian, Filipino, Vietnamese or German would be an asset. 

The ideal candidate would have a keen interest, enthusiasm and even a passion for environmental issues. They must have the ability to engage and interact with various stakeholders and able to work under pressure. They will be a team player and enjoy working in dynamic multicultural environment. Candidate must also have willingness to upskill as required by the tasks to be performed - corresponding measures are agreed with management.

 

This will be a fixed-term contract starting as soon as possible and running until March 2024. The contract will be extendable upon good performance. GIZ offers an ambitious, challenging and exciting international work environment.

Please read carefully the job description before applying and include a motivation letter with your CV explaining why you are a good fit for the job, what you will bring to GIZ and the project and why you are motivated to work with GIZ on this Programme. Only applications with letters will be considered.

 

You can send it to chattayada.pattaragulwanit@giz.de :

The deadline for applications is 30 April 2021 Only shortlisted candidates will be contacted.

 

GIZ Thailand is an equal opportunity employer and welcome applications from people of all backgrounds – regardless of sexual orientations, ethnicity, disability, religions and beliefs.

 

GIZ Office Bangkok

Mrs. Chattayada Pattaragulwanit

193/63 Lake Rajada Office Complex, New Ratchadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110

Contact : chattayada.pattaragulwanit@giz.de


ที่ปรึกษา / Consultantผู้ประสานงาน / Coordinatorนักพัฒนาโครงการ / Creative content developerนักวิจัย / Researcher

Editorials

รัฐสภา กับ การเมืองภาคประชาชน
NGOs ไทย กับ ระบอบเผด็จการ
การผลิตซ้ำใหม่ ของขบวนการเยาวชน คนหนุ่มสาวอีสาน
7 ปี รัฐประหาร สังคมไทยได้อะไร
ปล่อยให้คนที่ต่อสู้เพื่อเรา ถูกทำร้าย คือ การปล่อยให้ตัวเรา ไร้มโนธรรม!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวนนทบุรีฟ้องศาลปกครองสั่งผู้ว่าฯเพิกถอนหมู่บ้านจัดสรรชื่อดัง
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะโครตแพง-ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบแอปฯเป๋าตังละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
รีสุวรรณบุก สตง.จี้สอบ รฟท.การประมูลรถไฟทางคู่ 2 เส้นทางใหม่ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณบุก ปปช.สอบ ศบค.
View more