ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

LEGAL OFFICER / นักกฎหมาย ประจำสำนักงาน มหาชัย

LEGAL OFFICER / นักกฎหมาย ประจำสำนักงาน มหาชัย

Organization : มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (Human Rights and Development Foundation)

 

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ทำงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิด้านแรงงาน และสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน ในกลุ่มประชากรแรงงานข้ามชาติ และครอบครัว มีสำนักงานใหญ่อยู่ใน กทม. และสำนักงานพื้นที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ตาก (แม่สอด) และสมุทรสาคร (มหาชัย)

 

Legal Officer / นักกฎหมาย ประจำสำนักงาน มหาชัย

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือด้านทางกฎหมายแก่แรงงานข้ามชาติ
2. ติดต่อประสานงานกับองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม และหน่วยงานของรัฐในพื้นที่มหาชัยและพื้นที่ใกล้เคียง
3. บันทึกข้อเท็จจริง ข้อมูลการร้องเรียน การติดตามผลการช่วยเหลือ และสรุปผลการให้ความช่วยเหลือ รายงานต่อคณะทำงานโครงการ
ของมูลนิธิฯ
4. เข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่
5. ปฏิบัติภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาชั้นปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์
2. มีความสนใจในประเด็นสิทธิแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติ และสิทธิมนุษยชน
3. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
4. กระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานกับกลุ่มคนที่หลากหลาย ทั้งชุมชนแรงงาน เครือข่ายประชาสังคม และหน่วยงานรัฐ
5. หากมีประสบการณ์การทำงานประสานงาน หรือมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เงื่อนไขและสวัสดิการ

1. เงินเดือน 15,000 – 20.000 บาท สัญญาจ้าง 1 ปี
2. มีประกันอุบัติเหตุกลุ่มและประกันสังคม
3. ระยะเวลาทดลองงาน 90 วัน

 

ผู้ที่สนใจ กรุณาส่งประวัติโดยย่อ (CV) พร้อมบุคคลอ้างอิง 2 คน และจดหมายสมัครงาน เอกสารประจำตัว ประวัติการศึกษา และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ที่ info@hrdfoundation.org หรือ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา เลขที่ 87 ซอยสิทธิชน ถ.สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร 02 277 6882, 277 6887 โทรสาร 02 275 4261

 

วันสิ้นสุดการรับใบสมัคร   21 มีนาคม 2564    ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อผ่านอีเมล

 

Contact : info@hrdfoundation.org / 02 277 6882


เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer

Editorials

View more

Lasted contents

View more