ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา

Organization : มูลนิธิพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน

มูลนิธิพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา


 

Data Collection Officer (Part time/ Enumerator Vacancy)

The Data Collection Officer (DCO) will provide support to ITDF in area of data collection and entry, including evaluation data and translation of surveys questions. The DCO will be given opportunities to practice skills in monitoring, data collection, reporting, and evaluation and organizational management.

Reporting to:

Report Directly to Program Activities Advisor, under the supervision of Program Activities Advisor

Essential Responsibilities

 • Prepare survey forms and translate English to Thai vice versa

 • Conduct baseline, mid-term, & end line surveys with individuals and household through face-to-face interview

 • Assist Program Advisor in monitoring and evaluation field work (interview individuals& households for impact stories including survey)

 • Compile surveys (Scan surveys) and enter data into database for data analysis

 • Assist Program Activities Advisor in preparing and facilitating workshop and training

 • Compile training/ workshop evaluation forms (make a scan) and enter data into database for result analysis

 • Enter database

 • Assist project managers in data preparation and database if needed

 • Make scan of documents and forms for keeping track of the files when required

 • Perform other task requested by ITDF Director and Program Activities Advisor

Required Qualifications

 • Bachelor’s Degree in social science and Development Studies, or related field

 • Able to read and write Thai and English

 • Knowledge of Development Approach and practices and Hill Tribe context

 • Flexible with multicultural working environment

 • Experience in paper translation work

 • Experience in database program (excel or SPSS is preferred)

 • Christianity

 • Ethnic background is preferred, but not required

Benefits:

 • Rewarding work experience in supporting development for hill tribe populations

 • An enumerator payment rate (2,000-3,000 Baht/month depending on number of surveys collected)

 • free accommodation at the office compound

 • A written Reference

 • Experience in training/workshop facilitation

 • Experience in project planning, monitoring and evaluation (M&E)

 • Cross-cultural communication skills and experience in working with hill tribe communities

 • Insurance

Instruction to Apply: Send your resume and cover letter to itdf@itdfinternational.org with DCO on the subject line. Please indicate a proposed started date and availability of working period. (e.g., “available to work for 6 months starting December 2020”), the project requires maximum 6 months- 12 months.

 

Please note that only short list candidate will be contacted for an interview.

 

ตำแหน่ง: ครู 2 อัตรา 

 

โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว ห้องเรียนสาขาหม่าโอโจ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

และศูนย์เด็กเล็กบ้านเกระบือมอคี ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก

เงินเดือน 10,000 บาท + ประกันสังคม + เงินสะสม+ ประกันชีวิต

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์/ประถมศึกษา/ปฐมวัย

 2. มีใบประกอบวิชาชีพครู

 3. ถ้าเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 4. สามารถสอนที่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารได้

 

 

 

หลักฐานในการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 2. สำเนาทะเบียนบ้าน

 3. สำเนาวุฒิการศึกษา

 4. สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู

 5. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว สำหรับติดใบสมัคร 1 ใบ

 6. ใบรับรองแพทย์

 7. เขียนประวัติการทำงานที่ผ่านมาในกระดาษ A.4 หรือ หนังสือรับรองจากที่ทำงานเดิม,ใบประกาศนียบัตรอบรมอื่นๆ (ถ้ามี) และหนังสือรับรองจากคริสตจักรที่สังกัด (สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์)

 

 

 

 

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่

สำนักงานมูลนิธิพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน (ITDF)

เลขที่ 169 หมู่ 3 .สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

หรือส่งอีเมล์ขอรับใบสมัครและแผนที่มูลนิธิฯ ได้ที่ Email: itdp@itdpinternational.org

**ส่งใบสมัครภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564

**ทางโครงการฯ จะติดต่อให้มาสัมภาษณ์งานในภายหลังค่ะ

Contact : itdp@itdpinternational.org


เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officerเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer

Editorials

รัฐสภา กับ การเมืองภาคประชาชน
NGOs ไทย กับ ระบอบเผด็จการ
การผลิตซ้ำใหม่ ของขบวนการเยาวชน คนหนุ่มสาวอีสาน
7 ปี รัฐประหาร สังคมไทยได้อะไร
ปล่อยให้คนที่ต่อสู้เพื่อเรา ถูกทำร้าย คือ การปล่อยให้ตัวเรา ไร้มโนธรรม!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวนนทบุรีฟ้องศาลปกครองสั่งผู้ว่าฯเพิกถอนหมู่บ้านจัดสรรชื่อดัง
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะโครตแพง-ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบแอปฯเป๋าตังละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
รีสุวรรณบุก สตง.จี้สอบ รฟท.การประมูลรถไฟทางคู่ 2 เส้นทางใหม่ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณบุก ปปช.สอบ ศบค.
View more