ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

Project Assistant

Position Vacancy

Project Assistant


 

MAP Foundation กำลังมองหาเพื่อนร่วมงานผู้หญิงที่ชื่นชอบความท้าทาย ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ และสนใจทำงานในชุมชนแรงงานข้ามชาติ รวมทั้งต้องการสร้างเสริมศักยภาพของสมาชิกในชุมชนเพื่อให้เยาวชนข้ามชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับตำแหน่งงานนี้ มีความจำเป็นที่ต้องเชื่อมั่นในความสำคัญของเครือข่ายเยาวชนข้ามชาติในการร่วมกันรณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายและสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับพวกเขา

ผู้ช่วยโครงการจะทำงานภายใต้โครงการ Aiming High: Promoting Migrant Children’s Education ซึ่งเป็นโครงการระยะ 5 ปี ที่จะต้องทำงานร่วมกับเยาวชนข้ามชาติ ผู้ปกครอง และโรงเรียนรัฐบาล ในพื้นที่วังผา ท่าอาด พบพระ แม่ระมาด หัวฝาย และห้วยกะโหลก โดยโครงการนี้จะอยู่ภายใต้โปรแกรมการเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึง (Rights For All programme of MAP Foundation (www.mapfoundationcm.org))

เป้าหมายโดยรวมของโครงการนี้คือต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนข้ามชาติผ่านโอกาสทางการศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมีสิทธิที่จะประกอบอาชีพตามทักษะความสามารถ

และเพื่อให้เป้าหมายนี้เป็นจริง โครงการนี้จะสนับสนุนเยาวชนข้ามชาติใน 3 เรื่องหลัก คือ 1. สนับสนุนให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยและน่าอยู่ โดยที่เด็กและเยาวชนข้ามชาติไม่ถูกเลือกปฏิบัติหรือถูกละเลย 2. สนับสนุนให้ผู้ปกครองสามารถรับผิดชอบและจ่ายค่าเทอมของเด็กและเยาวชนข้ามชาติได้จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 3. เสริมพลังและสนับสนุนเยาวชนข้ามชาติในการพัฒนาเครือข่ายและรณรงค์เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลไทยเพื่อให้เห็นถึงทักษะความสามารถของเยาวชนข้ามชาติและทำให้เกิดการจ้างงานแรงงานที่มีทักษะอย่างถูกกฎหมาย


 

หน้าที่รับผิดชอบ: ผู้ช่วยโครงการจะประจำอยู่ที่แม่สอด เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่โครงการ Education and Identity ทำงานต่างๆ ดังนี้:

 • ช่วยนักเรียนทำการสำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและความปลอดภัยในโรงเรียน

 • ช่วยมอบและเก็บข้อมูลการมอบชุดนักเรียน ทุนการศึกษา ฯลฯ ให้กับเยาวชนข้ามชาติ

 • ช่วยประสานงานกับผู้ปกครองและเยาวชนในพื้นที่โครงการ

 • ช่วยเจ้าหน้าที่ Education and Identity ในการจัดงานและอำนวยความสะดวกในการประชุมติดตามประจำไตรมาสและประชุมย่อยกับผู้ปกครองและเยาวชน

 • เข้าร่วมกิจกรรมจัดอบรมทุกหัวข้อภายใต้โครงการ

 • จัดเตรียมอุปกรณ์หรือสถานที่ในการจัดประชุมอบรม การสำรวจข้อมูล และการทำกิจกรรมอื่นๆ ในโครงการ

 • เขียนรายงานประจำเดือนส่งให้เจ้าหน้าที่ Education and Identity

 • แลกเปลี่ยนข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับชุมชนแรงงานข้ามชาติ

 • เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร

คุณสมบัติ/ความสามารถ

 • ภาษา: พม่าและไทย

 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนแรงงานข้ามชาติ

 • มีประสบการณ์ในการทำงานกับเยาวชนในชุมชนแรงงานข้ามชาติ

 • มีประสบการณ์ในการประสานงานและจัดประชุมขนาดเล็ก

 • มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และสามารถเดินทางในแม่สอดได้ (วังผา, ท่าอาด, พบพระ, แม่ระมาด, หัวฝาย, ห้วยกะโหลก)

 

เงินเดือน: 10,000 บาท ต่อเดือน (อาจมีการต่อสัญญารายปีขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงาน)

เริ่มงาน: 1 มีนาคม 2564

หากต้องการสมัครงานตำแหน่งนี้ รบกวนส่ง CV จดหมายสมัครงาน และผู้รับรองพร้อมรายละเอียดการติดต่อ 2 ท่าน มาที่อีเมล์ jobsatmap@gmail.com โดยใช้ชื่อเรื่องว่า Aiming High Project Assistant กรุณาสมัครก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เฉพาะผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับไป

สำหรับรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ นางซานเมไคน์ (หนิง) (ภาษาไทย/พม่า) หรือ

รัศมิ์ลภัส กวีวัจน์ 088-1960889 (ภาษาไทย/อังกฤษ)


 

Contact : jobsatmap@gmail.com


ผู้ประสานงาน / Coordinatorเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officerผู้ช่วย / Assistant

Editorials

สัปปายะสถาน
ยุคสมัยของ NGOs
#save ความเป็นธรรม
โศกนาฏกรรม ซ้ำ ๆ
ชัยชนะของพลังประชารัฐ คือ ความพ่ายแพ้ของประชาธิปไตย
View more

Lasted contents

เรียนรู้จากเด็กเสมอ
สัปปายะสถาน
ศรีสุวรรณเผยชาวเชียงใหม่ร้องทุจริตเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างโจ๋งครึ่ม
ศรีสุวรรณร้อง ป.ป.ช.สอบจริยธรรมร้ายแรงบิ๊กการเมืองและ ขรก.จัดมหกรรมชกมวยจะนะ
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบกรมปศุสัตว์สั่งปล่อยซากสัตว์เน่าเสียสู่ผู้บริโภค
View more