ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ธุรการ/ประสานงาน

Organization : สถาบันพัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวม (สพบ.)

ด่วน
ประกาศรับสมัครงาน

 

สถาบันพัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวม (สพบ.) ภายใต้มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ดำเนินโครงการ “ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดบริการปฐมภูมิสู่วิถีใหม่โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เกิดการจัดการสุขภาพตนเองของประชาชน : โดยใช้เบาหวานและความดันโลหิตสูงเป็นกรณีศึกษา ในเครือข่ายระดับโรงพยาบาลชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง” โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระยะเวลา 15 เดือน
จึงขอเปิดรับสมัครงานเจ้าหน้าที่โครงการ

ตำแหน่ง ธุรการ/ประสานงาน
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
1) ดูแล ประสานงาน และบริหารจัดการด้านงานเอกสารและงานธุรการของโครงการ
2) สนับสนุนการทำงานของผู้จัดการโครงการและทีมงาน เช่น จัดทำเอกสารการเงิน คีย์ข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร รวมทั้งสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการได้
3) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
4) ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย

 


คุณสมบัติ
1) วุฒิการศึกษาระดับชั้น ม.6/ ปวช./ปวส./ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
2) อายุระหว่าง 20-30 ปี
3) สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (word excel) ได้
4) มีทักษะในการสื่อสาร และมนุษย์สัมพันธ์ดี


ค่าตอบแทน
เงินเดือนตั้งแต่ 10,000 บาท สัญญา 15 เดือน


สถานที่ทำงาน
สถาบันพัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวม (สพบ.)
ณ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ เลขที่ 1168 ซอยพหลโยธิน 22 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ


ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตามระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการ จำนวน 15 เดือน นับตั้งแต่วันทำสัญญา (โครงการอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติโครงการ) โดยเริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2564 จนถึง เมษายน 2565
ปิดรับสมัคร : 10 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัคร(แบบฟอร์มตามแนบ) พร้อมหลักฐานการสมัคร และรูปถ่ายมาทาง E-mail ด้านล่าง
E-mail : kanlayanee@thainhf.org โทรศัพท์ 02-5115855 ต่อ 115
Location 1168 พหลโยธิน 22 จอมพล จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
การเดินทาง BTS ห้าแยกลาดพร้าว
MRT พหลโยธิน

Contact : kanlayanee@thainhf.org


ผู้ประสานงาน / Coordinatorเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer

Editorials

สัปปายะสถาน
ยุคสมัยของ NGOs
#save ความเป็นธรรม
โศกนาฏกรรม ซ้ำ ๆ
ชัยชนะของพลังประชารัฐ คือ ความพ่ายแพ้ของประชาธิปไตย
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณเผยชาวเชียงใหม่ร้องทุจริตเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างโจ๋งครึ่ม
ศรีสุวรรณเอาจริงร้อง กกต.สอบทุจริตเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่ชี้อาจมีใบส้ม/แดง
ศรีสุวรรณจ่อร้องเอาผิดจริยธรรม ผช.รมต.ยุติธรรม
ศรีสุวรรณปรี๊ดแตกเหตุโรงงานนิคมมาบตาพุดปล่อยควันดำซ้ำซากจี้ไล่ผู้ว่า กนอ.-อธิบดี คพ.ออก
ศรีสุวรรณร้อง ป.ป.ช.สอบกรมปศุสัตว์พิสูจน์ กม.ความสะดวกกรณีสั่งปล่อยซากสัตว์เน่าเสียสู่ผู้บริโภค
View more