ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ประกาศรับสมัครครู 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครครู 2 อัตรา

Organization : มูลนิธิพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน

มูลนิธิพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน

ประกาศรับสมัครครู 2 อัตรา


 

ตำแหน่ง: ครู 2 อัตรา 

 

โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว ห้องเรียนสาขาหม่าโอโจ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

และศูนย์เด็กเล็กบ้านเกระบือมอคี ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก

เงินเดือน 10,000 บาท + ประกันสังคม + เงินสะสม+ ประกันชีวิต

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์/ประถมศึกษา/ปฐมวัย

 2. มีใบประกอบวิชาชีพครู

 3. ถ้าเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 4. สามารถสอนที่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารได้

 

 

 

หลักฐานในการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 2. สำเนาทะเบียนบ้าน

 3. สำเนาวุฒิการศึกษา

 4. สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู

 5. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว สำหรับติดใบสมัคร 1 ใบ

 6. ใบรับรองแพทย์

 7. เขียนประวัติการทำงานที่ผ่านมาในกระดาษ A.4 หรือ หนังสือรับรองจากที่ทำงานเดิม,ใบประกาศนียบัตรอบรมอื่นๆ (ถ้ามี) และหนังสือรับรองจากคริสตจักรที่สังกัด (สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์)

 

 

 

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่

สำนักงานมูลนิธิพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน (ITDF)

เลขที่ 169 หมู่ 3 .สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

หรือส่งอีเมล์ขอรับใบสมัครและแผนที่มูลนิธิฯ ได้ที่ Email: itdp@itdpinternational.org

**ส่งใบสมัครภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

**ทางโครงการฯ จะติดต่อให้มาสัมภาษณ์งานในภายหลังค่ะ

 

Contact : itdp@itdpinternational.org


เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officerเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officerนักกิจกรรม / Activist

Editorials

สัปปายะสถาน
ยุคสมัยของ NGOs
#save ความเป็นธรรม
โศกนาฏกรรม ซ้ำ ๆ
ชัยชนะของพลังประชารัฐ คือ ความพ่ายแพ้ของประชาธิปไตย
View more

Lasted contents

เรียนรู้จากเด็กเสมอ
สัปปายะสถาน
ศรีสุวรรณเผยชาวเชียงใหม่ร้องทุจริตเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างโจ๋งครึ่ม
ศรีสุวรรณร้อง ป.ป.ช.สอบจริยธรรมร้ายแรงบิ๊กการเมืองและ ขรก.จัดมหกรรมชกมวยจะนะ
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบกรมปศุสัตว์สั่งปล่อยซากสัตว์เน่าเสียสู่ผู้บริโภค
View more