ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ผู้จัดการพื้นที่ จังหวัดชลบุรี

ผู้จัดการพื้นที่ จังหวัดชลบุรี

Organization : สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

ชื่อตำแหน่ง ผู้จัดการพื้นที่ จังหวัดชลบุรี
จำนวน 1 อัตรา
ระดับเงินเดือน เงินเดือนตามโครงสร้างของสมาคม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. บริหารจัดการทรัพยากร (บุคลากร/งบประมาณ/แผนงาน) ให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน และนโยบายองค์กร
2. พัฒนางานกิจกรรมร่วมกับ รอง ผอ.ฝ่ายศูนย์สุขภาพ และเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างานในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับงานบริการศูนย์สุขภาพให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์องค์กร
3. ให้คำปรึกษาและหนุนเสริมการดำเนินงานของหัวหน้างานในพื้นที่
4. อำนวยการวางแผนให้เกิดระบบอาสาสมัครในพื้นที่ ผ่านการทำงานของเจ้าหน้าที่ทั้งบริการเชิงรุกและงานบริการในศูนย์สุขภาพ
5. ประสานความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสร้างสภาพเอื้อต่อการดำเนินงานในพื้นที่
6. ตรวจสอบงานด้านบัญชี - การเงิน และการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสมาคมฯ
7. อำนวยการให้เกิดการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในสายงานที่รับผิดชอบ เพื่อสามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และรายงานผลการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่มายังฝ่ายพัฒนาศักยภาพฯตามที่กำหนดไว้
8. ติดตามและจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานในระดับจังหวัด และนำส่งส่วนกลางตามระบบที่วางไว้
9. ประสานความร่วมมือเพื่อแสวงหาทรัพยากรในพื้นที่ และสนับสนุนให้เกิดกลไลการขับเคลื่อนการทำงานในชุมชน
10. สร้างและดูแลสนับสนุนแกนนำอาสาสมัครให้สามารถดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ได้
11. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ มีความเข้าใจงานในชุมชน และงานด้าน MSMTGกระบววนการส่งต่อผู้มีเชื้อ HIV
3. มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปี
4. มีความรับผิดชอบ
5. หากเคยทำงานภาค NGO จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ชลบุรี
สวัสดิการ สวัสดิการเงินเดือนตามโครงสร้างองค์กร
ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์ ประกันสังคม / ประกันกลุ่ม ปรับเงินเดือนประจำปี
ลาพักร้อน,วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี
*เงื่อนไขเป็นไปตามสมาคมฯกำหนด
ติดต่อ-สอบถาม สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
1 และ 3 ซอยรามคำแหง 97/2 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 (ฝ่ายบุคคล ชั้น 4)
โทรศัพท์ 02-7316532-3 # 401 โทรสาร : 02-7316534
E-mail : Pimnatcha.c@rsat.info หรือ hr@rsat.info
เว็บไซต์ https://www.rsat.info/ | แผนที่

Contact : Pimnatcha.c@rsat.info


เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officerผู้จัดการโปรเจค / Project manager

Editorials

สัปปายะสถาน
ยุคสมัยของ NGOs
#save ความเป็นธรรม
โศกนาฏกรรม ซ้ำ ๆ
ชัยชนะของพลังประชารัฐ คือ ความพ่ายแพ้ของประชาธิปไตย
View more

Lasted contents

เรียนรู้จากเด็กเสมอ
สัปปายะสถาน
ศรีสุวรรณเผยชาวเชียงใหม่ร้องทุจริตเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างโจ๋งครึ่ม
ศรีสุวรรณร้อง ป.ป.ช.สอบจริยธรรมร้ายแรงบิ๊กการเมืองและ ขรก.จัดมหกรรมชกมวยจะนะ
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบกรมปศุสัตว์สั่งปล่อยซากสัตว์เน่าเสียสู่ผู้บริโภค
View more