ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

หัวหน้ากิจกรรม จังหวัดชลบุรี

หัวหน้ากิจกรรม จังหวัดชลบุรี

Organization : สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

ชื่อตำแหน่ง หัวหน้ากิจกรรม จังหวัดชลบุรี
จำนวน 1 อัตรา
ระดับเงินเดือน เงินเดือนตามโครงสร้างของสมาคม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่วางแผนไว้ในพื้นที่ให้เป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
2. ทำแผนการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ โดยให้เจ้าหน้าที่ DIC มีส่วนร่วมในการจัดเก็บข้อมูล และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง
3. ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม องค์กรภาคี เครือข่าย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ภาคสนามเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน
4. ติดตาม สนับสนุน ทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ แก่เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน และ ปัญหาอุปสรรค เสนอต่อผู้จัดการพื้นที่
5. เข้าร่วมการประชุม/อบรม การดำเนินกิจกรรม และศึกษาวิเคราะห์รวบรวมปัญหาอุปสรรค ตลอดจนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดำเนินงานเพื่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร 1. - ปวช. ปวส. หรือ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
2. - มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี , มีความคิดสร้างสรรค์ , มีความรับผิดชอบ
3. -มีประสบการการทำงาน หรือเป็นหัวหน้างาน 3 ปีขึ้นไป
4. -เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ชลบุรี
สวัสดิการ สวัสดิการเงินเดือนตามโครงสร้างองค์กร
ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์ ประกันสังคม / ประกันกลุ่ม ปรับเงินเดือนประจำปี
ลาพักร้อน,วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี
*เงื่อนไขเป็นไปตามสมาคมฯกำหนด
ติดต่อ-สอบถาม สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
1 และ 3 ซอยรามคำแหง 97/2 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 (ฝ่ายบุคคล ชั้น 4)
โทรศัพท์ 02-7316532-3 # 401 โทรสาร : 02-7316534
E-mail : Pimnatcha.c@rsat.info หรือ hr@rsat.info
เว็บไซต์ https://www.rsat.info/ | แผนที่

Contact : Pimnatcha.c@rsat.info


เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officerนักกิจกรรม / Activistผู้จัดการโปรเจค / Project manager

Editorials

สัปปายะสถาน
ยุคสมัยของ NGOs
#save ความเป็นธรรม
โศกนาฏกรรม ซ้ำ ๆ
ชัยชนะของพลังประชารัฐ คือ ความพ่ายแพ้ของประชาธิปไตย
View more

Lasted contents

เรียนรู้จากเด็กเสมอ
สัปปายะสถาน
ศรีสุวรรณเผยชาวเชียงใหม่ร้องทุจริตเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างโจ๋งครึ่ม
ศรีสุวรรณร้อง ป.ป.ช.สอบจริยธรรมร้ายแรงบิ๊กการเมืองและ ขรก.จัดมหกรรมชกมวยจะนะ
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบกรมปศุสัตว์สั่งปล่อยซากสัตว์เน่าเสียสู่ผู้บริโภค
View more