ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่บัญชีและธุรการ จังหวัดชลบุรี

เจ้าหน้าที่บัญชีและธุรการ จังหวัดชลบุรี

Organization : สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีและธุรการ จังหวัดชลบุรี
จำนวน 1 อัตรา
ระดับเงินเดือน เงินเดือนตามโครงสร้างของสมาคม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญรับ และใบสำคัญปรับปรุง ของโครงการต่าง ๆ ของสมาคม
2. จัดทำการโอนเงินผ่านระบบบัญชีธนาคาร เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
3. แจ้งข้อมูลการโอนเงินให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบ
4. บันทึกบัญชีเข้าระบบ บัญชี Quick Book
5. จัดเก็บเอกสารบัญชี เข้าแฟ้ม
6. จัดทำรายงานการใช้ไปของเงินแยกตามโครงการ
7. ดูแลงานด้านควบคุมครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์
8. ดูแลระบบงานบุคคล และประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ
9. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา ปวส. - ป. ตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี
3. สามารถทำงานในภาวะกดดันสูงได้
4. มีความรับผิดชอบ
5. หากเคยทำงานภาค NGO จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ชลบุรี
สวัสดิการ สวัสดิการเงินเดือนตามโครงสร้างองค์กร
ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์ ประกันสังคม / ประกันกลุ่ม ปรับเงินเดือนประจำปี
ลาพักร้อน,วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี
*เงื่อนไขเป็นไปตามสมาคมฯกำหนด
ติดต่อ-สอบถาม สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
1 และ 3 ซอยรามคำแหง 97/2 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 (ฝ่ายบุคคล ชั้น 4)
โทรศัพท์ 02-7316532-3 # 401 โทรสาร : 02-7316534
E-mail : Pimnatcha.c@rsat.info หรือ hr@rsat.info
เว็บไซต์ https://www.rsat.info/ | แผนที่

Contact : Pimnatcha.c@rsat.info


บัญชี / Accountantการเงิน / Financier

Editorials

สัปปายะสถาน
ยุคสมัยของ NGOs
#save ความเป็นธรรม
โศกนาฏกรรม ซ้ำ ๆ
ชัยชนะของพลังประชารัฐ คือ ความพ่ายแพ้ของประชาธิปไตย
View more

Lasted contents

เรียนรู้จากเด็กเสมอ
สัปปายะสถาน
ศรีสุวรรณเผยชาวเชียงใหม่ร้องทุจริตเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างโจ๋งครึ่ม
ศรีสุวรรณร้อง ป.ป.ช.สอบจริยธรรมร้ายแรงบิ๊กการเมืองและ ขรก.จัดมหกรรมชกมวยจะนะ
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบกรมปศุสัตว์สั่งปล่อยซากสัตว์เน่าเสียสู่ผู้บริโภค
View more