The financial transfers after December 16, 2563, we will send you a receipt after the New Year.

สำหรับผู้ที่โอนเงินหลังวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ทางทีมงานจะส่งใบเสร็จหลังปีใหม่

Start your job search

PROGRAM DIRECTOR / ผู้อำนวยการโครงการประจำอยู่ในสำนักงาน กทม.

PROGRAM DIRECTOR / ผู้อำนวยการโครงการประจำอยู่ในสำนักงาน กทม.

Organization : มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ทำงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิด้านแรงงาน และสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน ในกลุ่มประชากรแรงงานข้ามชาติ และครอบครัว มีสำนักงานใหญ่อยู่ใน กทม. และสำนักงานพื้นที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ตาก (แม่สอด) และสมุทรสาคร (มหาชัย)

Program Director / ผู้อำนวยการโครงการประจำอยู่ สำนักงาน กทม.

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ติดตามให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ สนับสนุน ผู้ประสานงานของ สำนักงานมูลนิธิแม่สอด เชียงใหม่ มหาชัย ระนอง และโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ที่กรุงเทพฯ
 2. ประสานงานกับเครือข่ายแรงงานข้ามชาติ กลุ่มองค์กร และหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม และแหล่งทุน เพื่อปกป้องและส่งเสริมสิทธิแรงงานข้ามชาติและครอบครัว
 3. ร่วมในการพัฒนาแนวทาง ยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการตามงานในข้อ 1 และ ข้อ 2
 4. จัดทำโครงการ แผนงาน จัดทำรายงาน และบริหารงบประมาณ และการประเมินโครงการที่ดำเนินการโดย ข้อ 1
 5. เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ ในเวทีงานนโยบายและรณรงค์เป็นครั้งคราว
 6. บริหารจัดการความสัมพันธ์การทำงานของแต่ละทีม และระหว่างทีม

คุณสมบัติ

 1. อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านการพัฒนาชุมชนหรือการพัฒนาระหว่างประเทศ/ รัฐศาสตร์/ สังคมศาสตร์/ นิติศาสตร์
 3. มีความสนใจสิทธิมนุษยชนและการทำงานด้านสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิแรงงานข้ามชาติและครอบครัว
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถทำงานในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 5. มีประสบการณ์ การทำงานด้านสิทธิมนุษยชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 6. สามารถทำงานที่หลากหลายภายใต้ความกดดันหรือความไม่ชัดเจนให้ลุล่วงได้ ทั้งในลักษณะการทำงานคนเดียว​ และทำงานเป็นทีม
 7. สามารถสื่อสาร ฟัง​ พูด​ อ่าน​ เขียนภาษาอังกฤษ​ ได้อย่างคล่องแคล่ว
 8. สามารถเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นครั้งคราว

หากมีคุณสมบัติเหล่านี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 1. มีประสบการณ์ทำงานให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย และ/ หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน
 2. มีประสบการณ์ทำงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากอียู
 3. มีประสบการณ์ด้านงานบริหารจัดการ

เงื่อนไขและสวัสดิการ

 1. เงินเดือน 50,000 – 60,000 บาท ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
 2. มีประกันอุบัติเหตุกลุ่มและประกันสังคม
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
 4. ระยะเวลาทดลองงาน 90 วัน


ผู้ที่สนใจ    กรุณาส่งประวัติโดยย่อ (CV) พร้อมบุคคลอ้างอิง 2 คน และจดหมายสมัครงาน เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมตัวอย่าง งานเขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่ยังไม่มีการแก้ไขโดยผู้อื่น  (ถ้ามี)  เอกสารประจำตัว ประวัติการศึกษา  และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว  ที่ info@hrdfoundation.org  หรือ  มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา เลขที่ 87 ซอยสิทธิชน ถ.สุทธิสารวินิจฉัย  สามเสนนอก  ห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310  โทร  02 277 6882, 277 6887   โทรสาร  02 275 4261 

วันสิ้นสุดการรับใบสมัคร  16 ธันวาคม 2563    

         มสพ. ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อน หากพบผู้ที่มีคุณสมบัติก่อนสิ้นสุดการประกาศรับสมัคร   ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อผ่านอีเมล

Contact : info@hrdfoundation.org  / 022776882


เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officerผู้จัดการโปรเจค / Project manager

Editorials

พิมรี่พาย บ้านแม่เกิบ และ กศน.
เล่าเรื่อง ไทยเอ็นจีโอ ในบางแง่มุม
กลับมานั่งคิด เรื่องชุดนักเรียน
ปรากฏการณ์หลวงตาบุญชื่น
จอร์จ โซรอส
View more

Lasted contents

แรงลิ้น
พิมรี่พาย บ้านแม่เกิบ และ กศน.
โลกมุสลิม หลังไบเดนก้าวสู่ผู้นำสหรัฐอเมริกา จะเป็นอย่างไร?
การลงโทษจำคุก 87 ปีในความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
แถลงการณ์ เรื่อง รมว.คมนาคมต้องรับผิดชอบค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวแพง
View more