The financial transfers after December 16, 2563, we will send you a receipt after the New Year.

สำหรับผู้ที่โอนเงินหลังวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ทางทีมงานจะส่งใบเสร็จหลังปีใหม่

Start your job search

ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Leadership Development Program)

ตำแหน่งงาน ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Leadership Development Program)

โครงการ "ผู้นำการเปลี่ยนแปลง" (Teach For Thailand Leadership Development Program) เป็นตำแหน่งงานเต็มเวลา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายผู้นำที่ทำงานเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่เด็กไทยทุกคน ผู้เข้าร่วมโครงการจะปฎิบัติหน้าที่ "ครู" ในโรงเรียนที่มีบริบทท้าทายเป็นเวลา 2 ปี และทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับชุมชน เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพที่จะช่วยให้พวกเขากำหนดอนาคตที่ดีกว่าให้กับตนเองและคนรอบข้าง

ตลอดระยะเวลาสองปี Fellowsจะฝึกฝนพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ทักษะวิชาชีพและทักษะการทำงานกับชุมชนผ่านบทบาทครู และได้รับเงินเดือน 18,000 บาท (ไม่เว้นช่วงปิดเทอม) และเมื่อจบกระบวนการสองปีดังกล่าวไปแล้ว  Fellows จะเปลี่ยนสถานะเป็น Teacher for Thailand Ambassadors โดยจะเป็นสมาชิกของ เครือข่ายศิษย์เก่า Teach For Thailand Alumni Network และ Teach For All Network พร้อมทั้งทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรของ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ทั้งในและต่างประเทศ และร่วมขับเคลื่อนการศึกษาในภาคส่วนต่าง ๆ 

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไป หรือกำลังศึกษาอยู่ และจะจบการศึกษาภายในเดือนกรกฎาคม พ..2564 คณะหรือสาขาใดก็ได้ 

 • มีสัญชาติไทย และสามารถทำงานในประเทศไทยได้ถูกต้องตามกฏหมาย

 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น

 • ไม่จำกัดอายุผู้สมัคร 

สวัสดิการ

 • เงินเดือน 18,000 บาท/ เดือน

 • การฝึกอบรมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และกระบวนการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำอย่างเข้มข้นตลอดสองปี

 • ประกันสังคม

 •  ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ

 • โอกาสการฝึกงานช่วงปิดเทอม

ระยะเวลาการเริ่มปฏิบัติงาน

 • ฝึกอบรมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ช่วงสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนสิงหาคม พ.. 2564

 • เริ่มปฏิบัติงานในโรงเรียน ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน หรือต้นเดือนธันวาคม พ.. 2564

ช่องทางการสมัคร: https://www.tfaforms.com/4848954

หมายเหตุ การรับสมัครในปีนี้แบ่งออกเป็น 3 รอบ

 • รอบที่ 1: สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 12 มกราคม พ.. 2564

 • รอบที่ 2: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม พ.. 2564

 • รอบที่ 3: วันที่ 19 เมษายน – 18 มิถุนายน

เทคนิคการกรอกใบสมัคร: https://web.facebook.com/TeachForThailand/videos/687450901795045/

ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

Contact : recruitment@teachforthailand.org


นักพัฒนาโครงการ / Creative content developerเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officerนักกิจกรรม / Activist

Editorials

ปรากฏการณ์หลวงตาบุญชื่น
จอร์จ โซรอส
Real Sector
การลบเฟส
สังคมปริแตก
View more

Lasted contents

ไทยพีบีเอสเปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการจำนวน 35 คน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสื่อสาธารณะ
แถลงการณ์ภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน เรียกร้องให้รัฐบาลหยุดคุกคามประชาชนโดยการใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือทางการเมือง
อิสรภาพชีวิต
ปรากฏการณ์หลวงตาบุญชื่น
จอร์จ โซรอส
View more