The financial transfers after December 16, 2563, we will send you a receipt after the New Year.

สำหรับผู้ที่โอนเงินหลังวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ทางทีมงานจะส่งใบเสร็จหลังปีใหม่

Start your job search

Program Officer – Migrant Rights

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

       รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาโครงการใหม่หรือ พัฒนาโครงการต่อเนื่องเกี่ยวกับประเด็นงานด้านสิทธิของกลุ่มประชากรข้ามชาติ ที่สอดคล้องยุทธศาสตร์องค์กร และการติดตามประเมินผลโครงการ สนับสนุนงานวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาตัวชี้วัด และมาตรฐานการทำงานการพัฒนางานโครงการ ติดตามการปฏิบัติตามพันธะสัญญาของโครงการที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานกับผู้ให้ทุนเพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปด้วยความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

        ร่วมในการจัดประชุมวิชาการและการประชุมเจ้าหน้าที่โครงการภายในองค์กร เช่น การประชุมคณะกรรมการโครงการ (PCC) การจัดอบรมการเขียนโครงการ การพัฒนาโครงการและการติดตามประเมินผล

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.ร่วมในในการพัฒนาโครงการและติดตามประเมินผล โครงการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นงานด้านสิทธิของกลุ่มประชากรข้ามชาติ ตามแนวทางยุทธศาสตร์ Strategic Direction ของมูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมพัฒนากลยุทธ์และจัดทำแผนระยะยาวขององค์กรและสาขางานด้านสิทธิและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มประชากรข้ามชาติ

2.ร่วมดำเนินการประชุมในกระบวนการวางแผนและพัฒนาโครงการด้านสิทธิของกลุ่มประชากรข้ามชาติตามที่ได้รับมอบหมายได้แก่ การวิเคราะห์ปัญหา การวิเคราะห์วัตถุประสงค์และทางเลือก

3.รับผิดชอบในการจัดทำข้อเสนอโครงการด้านสิทธิของกลุ่มประชากรข้ามชาติและเอกสารภาคผนวกตามกรอบและแนวทางของผู้ให้ทุน

4.ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ภายในองค์กร ประสานงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมดำเนินงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้การสนับสนุนโครงการด้านสิทธิของกลุ่มประชากรข้ามชาติ

5.เข้าร่วมในการออกแบบโครงการใหม่ หรือพัฒนาโครงการต่อเนื่อง เช่น การหาข้อมูลสนับสนุนการเขียนโครงการ เข้าร่วมประชุมวางแผนพัฒนาโครงการ และการให้ข้อคิดเห็นต่อข้อเสนอโครงการก่อนนำเสนอ

ร่วมติดตามการพิจารณาโครงการที่ขอ งบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนโครงการ

ประสานงาน คณะทำงานพัฒนาโครงการ และติดตามประเมินผล

6.ติดตามการทำตามพันธะสัญญาของโครงการต่าง ๆ

7.ช่วยจัดทำ และรวบรวมเนื้อหาในการจัดทำเอกสารแนะนำองค์กร และเอกสารทางด้านวิชาการของโครงการต่าง ๆ

8.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- ปริญญาตรี หรือสูงกว่าสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ในงานการพัฒนาโครงการ การติดตามและประเมินผลงานพัฒนา อย่างน้อย 3 ปี

- ประสบการณ์ ในงานบริหารงานพัฒนา และประสบการณ์การเป็นหัวหน้างานอย่างน้อย 2 ปี

- มีประสบการณ์ในการทำงานกับกลุ่มประชากรข้ามชาติ

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิ แรงงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการที่มีความซับซ้อนสูง และทักษะการเขียนรายงาน

- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดีมาก (พูด อ่าน เขียน)

- ความสามารถในการใช้ computer ดีมาก

 

 

สวัสดิการที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯได้รับ ดังนี้:
- ประกันสังคม                       - ประกันกลุ่ม (+ค่าทันตกรรม)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ        - เงินเดือน เดือนที่ 13
- วันหยุดพักร้อน                    - การปรับเงินประจำปี                                          
- การฝึกอบรม                        -  ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00น. , 9.00-18.00น.

ส่ง RESUME เพื่อสมัครงาน ได้ที่อีเมล hrrecruit@raksthai.org

Contact : hrrecruit@raksthai.org / 02 014 7322 ต่อ 103 , 061 647 9514 สำนักงานกรุงเทพฯ 185 ซ.ประดิพัทธ์ 6 ถนนประดิพัทธ์ ใกล้ BTS อารีย์ , สะพานควาย (ลง BTS อารีย์ สามารถเดินทางเข้าซอยพหลโยธิน 11 ได้) รถเมล์ที่ผ่านหน้าซ.ประดิพัทธ์ 6 สาย 52,524,97,3,117,90 ID Line : hrraksthai


ผู้ประสานงาน / Coordinatorนักพัฒนาโครงการ / Creative content developerผู้จัดการโปรเจค / Project manager

Editorials

พิมรี่พาย บ้านแม่เกิบ และ กศน.
เล่าเรื่อง ไทยเอ็นจีโอ ในบางแง่มุม
กลับมานั่งคิด เรื่องชุดนักเรียน
ปรากฏการณ์หลวงตาบุญชื่น
จอร์จ โซรอส
View more

Lasted contents

แรงลิ้น
พิมรี่พาย บ้านแม่เกิบ และ กศน.
โลกมุสลิม หลังไบเดนก้าวสู่ผู้นำสหรัฐอเมริกา จะเป็นอย่างไร?
การลงโทษจำคุก 87 ปีในความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
แถลงการณ์ เรื่อง รมว.คมนาคมต้องรับผิดชอบค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวแพง
View more