The financial transfers after December 16, 2563, we will send you a receipt after the New Year.

สำหรับผู้ที่โอนเงินหลังวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ทางทีมงานจะส่งใบเสร็จหลังปีใหม่

Start your job search

บริษัท สุภา เซเว่นตี้วัน จำกัด (SUPA71 Co., Ltd) รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และธุรการ (Part-time/ Full Time) จำนวน 1 ตำแหน่ง

บริษัท สุภา เซเว่นตี้วัน จำกัด (SUPA71 Co., Ltd)

www.supa71.com

รับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และธุรการ (Part-time/ Full Time) จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

  • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขี้นไป
  • การศึกษา ปวช ปวส ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงิน บัญชี อย่างน้อย 1 ปี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
  • มีความเป็นมืออาชีพในการทำงาน
  • สามารถ สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ที่สนใจ สามารถส่งประวัติการศึกษา รายละเอียดประสบการณ์การทำงาน และเอกสารทางการศึกษาและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มาที่ info@supa71.com

Contact : info@supa71.com


บัญชี / Accountantการเงิน / Financierผู้ประสานงาน / Coordinatorเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officerผู้ช่วย / Assistant

Editorials

ปรากฏการณ์หลวงตาบุญชื่น
จอร์จ โซรอส
Real Sector
การลบเฟส
สังคมปริแตก
View more

Lasted contents

ไทยพีบีเอสเปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการจำนวน 35 คน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสื่อสาธารณะ
แถลงการณ์ภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน เรียกร้องให้รัฐบาลหยุดคุกคามประชาชนโดยการใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือทางการเมือง
อิสรภาพชีวิต
ปรากฏการณ์หลวงตาบุญชื่น
จอร์จ โซรอส
View more