There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

รับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัย

รับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัย

Organization : สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ

รับสมัครตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant
เพื่อพัฒนาคนก้าวเข้าสู่นักวิจัย นักวิชาการสายสังคมระดับสูงได้

หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ

1. เก็บรวบรวมข้อมูล สรุปประชุม เขียนงานวิชาการทั้งบทความสั้นและยาว
2. ประสานงาน ติดตาม จัดประชุม
3. ดูแลงานสื่อสารองค์กรในช่องทางต่างๆ ทางออนไลน์
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. สนใจเรื่องการต่างประเทศ (IR สังคม การเมือง (จะพิจารณาเป็นพิเศษหากสนใจเรื่องจีน)
3.เป็นผู้ที่สนใจการคิดและเขียนทางวิชาการ ชอบถกเถียงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการได้ เพื่อต่อยอดและพัฒนางาน
4. หากเป็นนักศึกษาจบใหม่ หรือมีประสบการณ์ไม่เกิน 2-3 ปีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5.เป็นผู้สนใจซักถาม เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
6.สามารถปรับตัว ทำงานที่หลากหลายได้ ทั้งงานวิชาการ งานบริหารจัดการ และงานสื่อประชาสัมพันธ์ (ทางเราสอนงานทุกด้าน)
7.มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษระดับงานวิชาการได้
8.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

ระยะเวลาของสัญญาจ้าง พนักงานประจำ และพนักงานชั่วคราว ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้สมัคร

วันและเวลาปฏิบัติงาน

สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ 637/1 อาคารพร้อมพันธ์ 1 ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร กทม. (mrt พหลโยธิน ประตู5)

ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น.- 17.00 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ค่าตอบแทน
เริ่มต้นที่ 15,000 บาท (มากกว่านั้นพิจารณาตามคุณสมบัติ ประสบการณ์และความเหมาะสมต่อไป)

มาสนใจเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ด้วยกันนะ

หากท่านสนใจสมัครงานตำแหน่งดังกล่าว กรุณาส่งรายละเอียดและแนบไฟล์เอกสาร

*ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน
มายังอีเมล klangpanya.th@gmail.com ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งงานดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามได้ทางอีเมลข้างต้น

(ขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อกลับเฉพาะผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์เพื่อเข้าสัมภาษณ์งานเท่านั้น)

 

Contact : klangpanya.th@gmail.com


นักวิจัย / Researcher

Editorials

คำถามถึง นักรัฐศาสตร์
ความซะใจเล็กๆ มักเป็นจุดเริ่มต้นของความพ่ายแพ้
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 16 ทศวรรษใหม่ของขบวนการสื่อเอ็นจีโอไทย
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 15 กลับมาอีกครั้ง
วาทกรรม "ชังชาติ"
View more

Lasted contents

ติดตามชมสารคดีชุด คนชายขอบ คืนวันอาทิตย์ที่ 6, 13 และ 20 กันยายน 2563 เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอส
ขอเชิญเข้าร่วมรับชม รับฟัง ออนไลน์ งานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 ในวันอังคารที่ 15 ก.ย. 63
คำถามถึง นักรัฐศาสตร์
"สุนทรียะแห่งอารยธรรม Aesthetic of Civilization "
ศรีสุวรรณจ่อนำชาวไร่ยาสูบร้อง ป.ป.ช.เอาผิด ก.คลังเอื้อประโยชน์ให้ บ.บุหรี่นอก
View more