ระหว่างวันที่ 15 - 16 มกราคม 2565 ทางเว็บไซต์จะปรับปรุงระบบ อาจจะมีการใช้งานที่ไม่ราบรื่น
15 - 16 January 2022, the website will update the system. There may be a not smooth usage.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

ผู้ช่วย / Assistant

Post Jobs
Operations Assistant
14 Jan
Operations Assistant
COAR Global Ltd

Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
View : 205
Deadline : 13 / February / 2022

Laboratory Assistant, Based in Umphang
14 Jan
Laboratory Assistant, Based in Umphang
International Rescue Committee

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 4
Deadline : 26 / January / 2022

Program Assistant (Capacity Development and Advocacy)
13 Jan
Program Assistant (Capacity Development and Advocacy)
The Institute for HIV Research and Innovation (IHRI)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 23
Deadline : 14 / February / 2022

Procurement and Logistic Assistant
11 Jan
Procurement and Logistic Assistant
Malteser International (MI)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 348
Deadline : 22 / January / 2022

Digital Rights Project Officer.
11 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 55
Deadline : 23 / January / 2022

Junior Accountant based in Chiang Mai, Thailand
5 Jan
Junior Accountant based in Chiang Mai, Thailand
Adventist Development and Relief Agency (ADRA)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 116
Deadline : 5 / February / 2022

Technical Assistant (Consultant)
5 Jan
Technical Assistant (Consultant)
Research Triangle Institute (RTI)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 5
Deadline : 5 / February / 2022

Program Assistant
5 Jan
Program Assistant
The Institute for HIV Research and Innovation (IHRI)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 262
Deadline : 31 / January / 2022

เจ้าหน้าที่ประสานงานและฝึกอบรม 3 ตำแหน่ง (repost)
5 Jan
เจ้าหน้าที่ประสานงานและฝึกอบรม 3 ตำแหน่ง (repost)
มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี (Pratthanadee Foundation)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 357
Deadline : 28 / February / 2022

Environment and Climate Change (ECC) Program Manager
24 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 387
Deadline : 28 / January / 2022

Senior Program Officer, Program Management Unit
24 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 17
Deadline : 28 / January / 2022

Video and Communications Consultant
21 Dec
Video and Communications Consultant
Research Triangle Institute: USAID's Health Research Program

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 234
Deadline : 31 / January / 2022

Technical Coordinator
21 Dec
Technical Coordinator
ASIA AND PACIFIC SEED ALLIANCE (APSA)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 238
Deadline : 31 / January / 2022

Senior Finance Officer - Pattani
20 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 273
Deadline : 19 / January / 2022

รับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistance)
20 Dec
รับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistance)
สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 842
Deadline : 31 / March / 2022

รับสมัครพยาบาล นักวิจัย  ดูแลผู้สูงอายุ  หลายอัตรา
1 Dec
รับสมัครพยาบาล นักวิจัย ดูแลผู้สูงอายุ หลายอัตรา
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 7
Deadline : 31 / March / 2022

Editorials

View more

Lasted contents

View more