ที่ปรึกษา / Consultant

Post Jobs
Monitoring, Evaluation and Learning Coordinator
21 Nov
Monitoring, Evaluation and Learning Coordinator
ASEAN-Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 63
Deadline : 8 / December / 2019

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 6 อัตรา
11 Nov
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 6 อัตรา
โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 489
Deadline : 27 / December / 2019

Endline Survey
11 Nov
Endline Survey
The International Organization for Migration (IOM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 465
Deadline : 22 / November / 2019

CIVIL SOCIETY ADVOCACY  DESIGN, IMPLEMENTATION AND EVALUATION SPECIALISTS
11 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 75
Deadline : 29 / November / 2019

Statelessness Reduction and Community Sensitization Project
9 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 429
Deadline : 27 / November / 2019

Consultant (External Evaluator)
9 Nov
Consultant (External Evaluator)
The International Organization for Migration (IOM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 346
Deadline : 22 / November / 2019

Associate National Legal Adviser - Thailand
9 Nov
Associate National Legal Adviser - Thailand
International Commission of Jurists (ICJ)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 116
Deadline : 29 / November / 2019

Call for Application Short Term Consultant/ Outsource Malaria CSO Platform, GMS
7 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 220
Deadline : 6 / December / 2019

Consultant - Business Analyst/ Project Manager
7 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 91
Deadline : 22 / November / 2019

Consultant - Senior Software Engineer
7 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 108
Deadline : 22 / November / 2019

Senior Technical Specialist (Consultant) for new project : Better Health Programme
4 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 138
Deadline : 20 / December / 2019

เจ้าหน้าที่วิชาการ กฎหมาย (Technical Officer)
1 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 223
Deadline : 30 / November / 2019

Senior Social Worker – Child Safety Officer and Social Advisor
24 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 534
Deadline : 23 / November / 2019

Senior Technical Specialist, Provider Performance Improvement (New Project : Better Health Programme)
22 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 68
Deadline : 1 / December / 2019

Fair Labor Research Consultant
8 Oct
Fair Labor Research Consultant
Winrock International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 362
Deadline : 29 / November / 2019