ทรัพยากรณ์มนุษย์ / Human resources

Post Jobs
Director Assistant /ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
15 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 314
Deadline : 30 / December / 2019

USAID 72048619R10022 Human Resources Assistant (two-year fixed term)
13 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 392
Deadline : 3 / October / 2019

HR and Admin Officer
4 Sep
HR and Admin Officer
Baan Dek Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 122
Deadline : 3 / October / 2019

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุน (Funding Opportunity: Improving Relations and Constructive Dialogue among Citizens to Reduce Drivers of Conflict in Thailand)