นักกิจกรรม / Activist

Post Jobs
TOR - Increased active participation of Persons with Disabilities for Disability Inclusive Development in Loei Province
18 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 72
Deadline : 30 / September / 2019

Campaigns Officer (Thai National Only)
17 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 185
Deadline : 25 / October / 2019

Director Assistant /ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
15 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 314
Deadline : 30 / December / 2019

:  Social Advisor/Program Officer
3 Sep
: Social Advisor/Program Officer
Baan Dek Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 642
Deadline : 30 / September / 2019

Volunteer role as CPD and Inclusion advisors - Myanmar
27 Aug

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 470
Deadline : 27 / September / 2019

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 5 อัตรา
22 Aug
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 5 อัตรา
โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 817
Deadline : 31 / October / 2019

Marketing Support Officer
21 Aug
Marketing Support Officer
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 425
Deadline : 30 / September / 2019

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุน (Funding Opportunity: Improving Relations and Constructive Dialogue among Citizens to Reduce Drivers of Conflict in Thailand)