นักกิจกรรม / Activist

Post Jobs
Senior Lawyer, Bangkok  (Thai National)
11 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 87
Deadline : 29 / November / 2019

Program Manager, Bangkok (Thai National only)
5 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 605
Deadline : 26 / November / 2019

Education Officer - JRS Thailand (Urban Education Project)
5 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 128
Deadline : 31 / December / 2019

Business Development Division Manager
25 Oct
Business Development Division Manager
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 349
Deadline : 30 / November / 2019

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการ(นอกสถานที่)
24 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 390
Deadline : 28 / November / 2019

ผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant)
22 Oct
ผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant)
สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ (The Non-Government Think Tank for National Strategies (Klang Panya))

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1303
Deadline : 10 / December / 2019

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำ พื้นที่ 7 จังหวัด
11 Oct
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำ พื้นที่ 7 จังหวัด
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 92
Deadline : 30 / November / 2019

มูลนิธิเรดิออน รับสมัครงานหลายตำแหน่ง
8 Oct
มูลนิธิเรดิออน รับสมัครงานหลายตำแหน่ง
มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1880
Deadline : 30 / November / 2019

Senior Fishery Officer
20 Sep
Senior Fishery Officer
WWF-Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 313
Deadline : 30 / November / 2019

Director Assistant /ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
15 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 899
Deadline : 30 / December / 2019