เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer

Post Jobs
Health Team Field Staff
20 Sep
Health Team Field Staff
Foundation for Education and Development (FED)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 3
Deadline : 20 / October / 2019

Monitoring, Evaluation and Learning Specialist -  USAID Thailand Counter Trafficking in Persons
19 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 136
Deadline : 2 / October / 2019

TOR - Increased active participation of Persons with Disabilities for Disability Inclusive Development in Loei Province
18 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 72
Deadline : 30 / September / 2019

Senior Environmental Health Officer, based in Ratchaburi province
16 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 111
Deadline : 27 / September / 2019

Director Assistant /ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
15 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 314
Deadline : 30 / December / 2019

PROGRAM OFFICER (TECHNICAL), Re post
13 Sep
PROGRAM OFFICER (TECHNICAL), Re post
USAID Clean Power Asia by Abt Associates Inc.

Type : Other / อื่นๆ
View : 300
Deadline : 27 / September / 2019

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 7 อัตรา
11 Sep
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 7 อัตรา
โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 492
Deadline : 31 / October / 2019

Intern for Regional communication
6 Sep
Intern for Regional communication
Plan International Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 531
Deadline : 30 / September / 2019

Impact Advisor/Research Assistant
4 Sep
Impact Advisor/Research Assistant
Baan Dek Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 571
Deadline : 30 / September / 2019

:  Social Advisor/Program Officer
3 Sep
: Social Advisor/Program Officer
Baan Dek Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 642
Deadline : 30 / September / 2019

Community Field Officer
3 Sep
Community Field Officer
ADRA Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 899
Deadline : 3 / October / 2019

Terms of Reference (ToR)  for baseline evaluation of Sustainability of HIV Services for Key Populations in Asia (SKPA) grant
3 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 362
Deadline : 30 / September / 2019

Volunteer role as CPD and Inclusion advisors - Myanmar
27 Aug

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 470
Deadline : 27 / September / 2019

Fundraising Coordinator Sale ) , เจ้าหน้าที่ (ติดตามและประเมินผลโครงการ) ฝ่ายโปรแกรม ประจาที่สานักงานใหญ่ (อโศก) , เจ้าหน้าที่ ( งานก่อสร้าง/พัฒนาชุมชน ) ประจาที่สานักงานภาคใต้(จังหวัดพังงา)
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำ พื้นที่   5  จังหวัด
15 Aug
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำ พื้นที่ 5 จังหวัด
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1424
Deadline : 30 / September / 2019

โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 5 อัตรา
8 Aug

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 996
Deadline : 31 / October / 2019

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุน (Funding Opportunity: Improving Relations and Constructive Dialogue among Citizens to Reduce Drivers of Conflict in Thailand)
VA 16/2019: Field Associate, Protection (UNOPS), Mae Sot
1 Aug

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 677
Deadline : 2 / October / 2019