ระหว่างวันที่ 15 - 16 มกราคม 2565 ทางเว็บไซต์จะปรับปรุงระบบ อาจจะมีการใช้งานที่ไม่ราบรื่น
15 - 16 January 2022, the website will update the system. There may be a not smooth usage.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer

Post Jobs
Driver - Side by Side Project
12 Jan
Driver - Side by Side Project
Right To Play Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 71
Deadline : 20 / January / 2022

Field Facilitator- Side By Side Project
12 Jan
Field Facilitator- Side By Side Project
Right To Play Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 98
Deadline : 20 / January / 2022

ผู้ประสานงานชุมชน (Community Mobilizer)
11 Jan
ผู้ประสานงานชุมชน (Community Mobilizer)
Adventist Development and Relief Agency (ADRA)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 212
Deadline : 31 / January / 2022

Procurement and Logistic Assistant
11 Jan
Procurement and Logistic Assistant
Malteser International (MI)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 350
Deadline : 22 / January / 2022

Community Field Officer based in Mae Lao District, Chiang Rai, Thailand
11 Jan
Community Field Officer based in Mae Lao District, Chiang Rai, Thailand
Adventist Development and Relief Agency (ADRA)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 235
Deadline : 11 / February / 2022

Senior Manager, Advocacy and Mobilization
10 Jan
Senior Manager, Advocacy and Mobilization
International Justice Mission

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 57
Deadline : 31 / January / 2022

Mechanical Technician
6 Jan
Mechanical Technician
Norwegian People’s Aid (NPA)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 60
Deadline : 25 / January / 2022

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และระดมทุนของ UNHCR (Fundraising Agent) สาขากรุงเทพมหานคร / เชียงใหม่
ด่วน !! สวท รับสมัครงานหลายอัตรา
21 Dec
ด่วน !! สวท รับสมัครงานหลายอัตรา
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 650
Deadline : 31 / March / 2022

Film producer
16 Dec
Film producer
Environmental Justice Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 164
Deadline : 31 / January / 2022

Editorials

View more

Lasted contents

View more