เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer

Post Jobs
Field Officer based in Mae Sot, Thailand
20 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 71
Deadline : 31 / December / 2019

Operations Clerk, VolRep
14 Nov
Operations Clerk, VolRep
The International Organization for Migration (IOM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 513
Deadline : 26 / November / 2019

Volunteer Community Advocate
12 Nov
Volunteer Community Advocate
Asylum Access Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 408
Deadline : 13 / December / 2019

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 6 อัตรา
11 Nov
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 6 อัตรา
โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 489
Deadline : 27 / December / 2019

Field Project and M&E Assistant
8 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 399
Deadline : 2 / December / 2019

Event promoter for Bring the Elephant Home
4 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 289
Deadline : 4 / December / 2019

Thai Speaking Field Officer based in Pattani
1 Nov

Type : Other / อื่นๆ
View : 89
Deadline : 29 / November / 2019

Social worker – Field Program Officer (Chiang Mai)
24 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 435
Deadline : 23 / November / 2019

Senior Social Worker – Child Safety Officer and Social Advisor
24 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 534
Deadline : 23 / November / 2019

ผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant)
19 Oct
ผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant)
PREVENTION, Thai Red Cross AIDS Research Center

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1033
Deadline : 30 / November / 2019

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 10 อัตรา
18 Oct
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 10 อัตรา
โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสานขอความอนุเคราะห์

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 427
Deadline : 29 / November / 2019

Technical Support Officers
18 Oct
Technical Support Officers
Prevention, Thai Red Cross AIDS Research Center

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 322
Deadline : 30 / November / 2019

มูลนิธิที่อยู่อาศัย รับสมัครเจ้าหน้าที่ 5 อัตรา
12 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 899
Deadline : 30 / November / 2019

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำ พื้นที่ 7 จังหวัด
11 Oct
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำ พื้นที่ 7 จังหวัด
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 92
Deadline : 30 / November / 2019

มูลนิธิเรดิออน รับสมัครงานหลายตำแหน่ง
8 Oct
มูลนิธิเรดิออน รับสมัครงานหลายตำแหน่ง
มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1880
Deadline : 30 / November / 2019

Senior Fishery Officer
20 Sep
Senior Fishery Officer
WWF-Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 313
Deadline : 30 / November / 2019

Director Assistant /ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
15 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 899
Deadline : 30 / December / 2019