ผู้ที่โอนค่าธรรมเนียมเว็บ thaingo.org หลังจากวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ทางเราจะส่งใบเสร็จรับเงินหลังปีใหม่

To who are transfer jobs fee after 13th December 2019, we will send receipt after New Year.

Start your job search

ThaiNGO Jobs

Post Jobs
Program Lead, Forced Labor Slavery
6 Dec
Program Lead, Forced Labor Slavery
International Justice Mission (IJM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 36
Deadline : 20 / December / 2019

Recruitment Specialists for Advocacy Lead and Team Members of Oxfam in Thailand - Ref: RFQ 19/127/THA-TH
6 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 153
Deadline : 18 / December / 2019

USAID 72048620R10008 General Service Clerk
6 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 268
Deadline : 2 / January / 2020

research assistant with very good English language skills
5 Dec
research assistant with very good English language skills
Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 392
Deadline : 5 / January / 2020

DEPUTY CHIEF OF PARTY
4 Dec
DEPUTY CHIEF OF PARTY
DAI (Thailand) Ltd.

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 289
Deadline : 18 / December / 2019

Call for Application Short Term Consultant Malaria CSO Platform, GMS Evaluation
4 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 204
Deadline : 9 / December / 2019

Human Resources Associate SC6 (Roster)
4 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 195
Deadline : 25 / December / 2019

Thailand Country Coordinator for new project : Network for Peace
4 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 38
Deadline : 31 / January / 2020

Senior Technical Officer, Care, Support and Treatment
4 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 18
Deadline : 31 / January / 2020

รับสมัคร Houseparent (พี่เลี้ยง/ผู้ปกครองบ้าน)
4 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 228
Deadline : 25 / December / 2019

Internship Position
3 Dec
Internship Position
Leonard Cheshire

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 247
Deadline : 31 / December / 2019

Regional Finance Manager
3 Dec
Regional Finance Manager
Asia Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 267
Deadline : 20 / December / 2019

รับสมัครล่าม อังกฤษ-ไทย หลายอัตรา (Part-Time Interpreter)
3 Dec

Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
View : 35
Deadline : 29 / February / 2020

Clinical Trial Monitoring Officer
3 Dec
Clinical Trial Monitoring Officer
PREVENTION, Thai Red Cross AIDS Research Center

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 12
Deadline : 2 / January / 2020

เจ้าหน้าที่ชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant)
3 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 30
Deadline : 2 / January / 2020

Program Manager (Key Population-Led Health Services)
3 Dec
Program Manager (Key Population-Led Health Services)
PREVENTION, Thai Red Cross AIDS Research Center

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 149
Deadline : 2 / January / 2020

Driver,  Based in Ratchaburi
3 Dec
Driver, Based in Ratchaburi
International Rescue Committee (IRC)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 18
Deadline : 12 / December / 2019

เจ้าหน้าที่โครงการ
2 Dec
เจ้าหน้าที่โครงการ
โครงการผลักดันนโยบายการทำแท้งปลอดภัย

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 34
Deadline : 20 / December / 2019

Field Facilitator – Thai National only
2 Dec
Field Facilitator – Thai National only
Right To Play Thailand Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 25
Deadline : 9 / December / 2019

Project Officer– Thai National only
2 Dec
Project Officer– Thai National only
Right To Play Thailand Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 63
Deadline : 9 / December / 2019

เจ้าหน้าที่กิจกรรม  2 ตำแหน่ง
2 Dec
เจ้าหน้าที่กิจกรรม 2 ตำแหน่ง
สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 45
Deadline : 2 / January / 2020

Invitation to bidding - PROJECT FINANCIAL AUDIT SERVICE (SIDA and EU) Ref: RFQ 19/125/THA-TH
2 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 5
Deadline : 15 / December / 2019

Monitoring and Evaluation Officer (INT6148)
2 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 44
Deadline : 15 / December / 2019

Private Sector Engagement Officer - Chicken Supply Chain (INT6149)
2 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 38
Deadline : 15 / December / 2019

South East Asia Programme Coordinator EQUIP (maternity cover)
2 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 61
Deadline : 18 / December / 2019

ผู้ประสานงาน ธนาคารจิตอาสา
2 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 410
Deadline : 31 / March / 2020

Planning, Monitoring, Evaluation and Reporting (PMER) Officer
2 Dec
Planning, Monitoring, Evaluation and Reporting (PMER) Officer
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 33
Deadline : 1 / January / 2020

Communications Officer
29 Nov
Communications Officer
Oxfam Great Britain

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 142
Deadline : 15 / December / 2019

Progromme Officer
29 Nov
Progromme Officer
AUN Secretariat

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 279
Deadline : 29 / December / 2019

Campaign Officer
29 Nov
Campaign Officer
Oxfam Great Britain

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 356
Deadline : 15 / December / 2019

Web Developer
29 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 53
Deadline : 16 / January / 2020

Accountant
29 Nov
Accountant
The Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 308
Deadline : 24 / December / 2019

Project Coordinator
29 Nov
Project Coordinator
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 908
Deadline : 6 / December / 2019

Climate Finance Officer
29 Nov
Climate Finance Officer
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 82
Deadline : 17 / December / 2019

Finance Manager/ Accountant
29 Nov
Finance Manager/ Accountant
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 55
Deadline : 6 / December / 2019

Finance and Administrative Officer
29 Nov
Finance and Administrative Officer
Asia Pacific Transgender Network

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 46
Deadline : 12 / December / 2019

Urgent!! Project Development Officer (2 ตำแหน่ง)
29 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 305
Deadline : 31 / January / 2020

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีธุรการ (2  ตำแหน่ง)
29 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 53
Deadline : 31 / January / 2020

Program Assistant - Migrant
29 Nov
Program Assistant - Migrant
Raks Thai Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 193
Deadline : 31 / December / 2019

เจ้าหน้าที่วิชาการ (Technical Officer) ประจำสมุทรสาคร
29 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 206
Deadline : 31 / December / 2019