ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ThaiNGO Jobs

Post Jobs
Local Program Officer 2023
29 Mar
Local Program Officer 2023
International Republican Institute (IRI)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1043
Deadline : 28 / April / 2023

Social Advisor Based in Chiang Mai
29 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 757
Deadline : 25 / April / 2023

Regional Event and Communication Specialist – Short-term consultancy
29 Mar
Regional Event and Communication Specialist – Short-term consultancy
The Institute for Sustainable Communities (ISC)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 723
Deadline : 30 / April / 2023

Program Coordinator Democracy and Participation
29 Mar
Program Coordinator Democracy and Participation
Heinrich Böll Stiftung Southeast Asia

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1270
Deadline : 30 / April / 2023

Consultant for USAID Achieve  Final Evaluation
28 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 720
Deadline : 12 / May / 2023

Team Lead, Refugee Status Determination (RSD)
28 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 620
Deadline : 9 / April / 2023

ผู้จัดการโครงการ
28 Mar
ผู้จัดการโครงการ
มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 672
Deadline : 11 / April / 2023

Social Media Officer
28 Mar
Social Media Officer
The Asia Pacific Transgender Network (APTN)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 794
Deadline : 30 / April / 2023

ASIA SUB REGIONAL OFFICE (ASRO) LIAISON MANAGER (BASED IN THAILAND)
28 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 773
Deadline : 14 / April / 2023

Monitoring, Evaluation, Research, and Learning (MERL) Manager
27 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1045
Deadline : 12 / April / 2023

Administrative Assistant
27 Mar
Administrative Assistant
The International Organization for Migration (IOM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 2071
Deadline : 14 / April / 2023

Consultant for Project Endline Assessment (ROAR I-Respect Ourselves, Accentuate Resilience)
27 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 696
Deadline : 27 / April / 2023

Consultant to conduct qualitative research on the role and impact of Migrant health Volunteers during health emergencies in Thailand
27 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 563
Deadline : 7 / April / 2023

Evaluation Consultant
27 Mar
Evaluation Consultant
SEAOHUN Secretariat

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 571
Deadline : 26 / April / 2023

Procurement Assistant
27 Mar
Procurement Assistant
World Food Programme

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 580
Deadline : 26 / April / 2023

Regional Hub Accountant Assistant (Re-advertised)
27 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 307
Deadline : 9 / April / 2023

ICSP Programme Manager
27 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 702
Deadline : 7 / April / 2023

Project Officer – Business Engagement , Fostering Accountability in Recruitment for Fishery Workers (FAIR Fish) Project
27 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 537
Deadline : 9 / April / 2023

CONSULTANT (PUBLIC HEALTH)
27 Mar
CONSULTANT (PUBLIC HEALTH)
KENAN FOUNDATION ASIA

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 773
Deadline : 30 / June / 2023

PROGRAMME ASSISTANT (2 POSITIONS)
27 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1129
Deadline : 7 / April / 2023

Human Resources Officer, based in Bangkok
27 Mar
Human Resources Officer, based in Bangkok
International Rescue Committee

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 551
Deadline : 6 / April / 2023

Logistics Country Manager
27 Mar
Logistics Country Manager
The International Committee of the Red Cross (ICRC)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 509
Deadline : 9 / April / 2023

Shipping Officer
27 Mar
Shipping Officer
The International Committee of the Red Cross (ICRC)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 451
Deadline : 21 / April / 2023

Deputy Head of Sub-Delegation, based in Chiang Mai
27 Mar
Deputy Head of Sub-Delegation, based in Chiang Mai
The International Committee of the Red Cross (ICRC)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 745
Deadline : 16 / April / 2023

Programme Policy Officer (Monitoring & Evaluation), NOA
24 Mar
Programme Policy Officer (Monitoring & Evaluation), NOA
WFP Regional Bureau for Asia& the Pacific (Bangkok, Thailand)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1103
Deadline : 9 / April / 2023

Senior Protection Officer, Based in Mae Sot
24 Mar
Senior Protection Officer, Based in Mae Sot
International Rescue Committee

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 881
Deadline : 6 / April / 2023

Private Sector Grant Coordinator
24 Mar
Private Sector Grant Coordinator
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย / World Vision Foundation of Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 840
Deadline : 30 / April / 2023

Thai Language Teacher
24 Mar
Thai Language Teacher
COERR FOUNDATION

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 814
Deadline : 16 / April / 2023

ผู้ประสานงานโครงการ (project coordinator)
23 Mar
ผู้ประสานงานโครงการ (project coordinator)
โครงการวิถีชีวิตพัฒนาจิต ธนาคารจิตอาสา

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1216
Deadline : 31 / May / 2023

Risk and Reporting Manager
23 Mar
Risk and Reporting Manager
Chemonics International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 679
Deadline : 1 / May / 2023

Supply Chain Supervisor (Based in Maesaraing)
23 Mar
Supply Chain Supervisor (Based in Maesaraing)
DOCTORS WITHOUT BORDERS THAILAND (DWBT)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 583
Deadline : 7 / April / 2023

ผู้ประสานงานโครงการ HARID (HARID Project Coordinator)
23 Mar
ผู้ประสานงานโครงการ HARID (HARID Project Coordinator)
มูลนิธิช่วยเหลือเด็กชายแดนจังหวัดตาก

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 689
Deadline : 31 / March / 2023

เจ้าหน้าที่โครงการ จ. เชียงใหม่
23 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 805
Deadline : 30 / April / 2023

Logistics Assistant
23 Mar
Logistics Assistant
World Food Programme

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 567
Deadline : 5 / April / 2023

เจ้าหน้าที่บัญชี จ.กรุงเทพฯ
23 Mar
เจ้าหน้าที่บัญชี จ.กรุงเทพฯ
มูลนิธิไทยรักษ์ป่า

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 405
Deadline : 30 / April / 2023

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ จ. นครศรีธรรมราช
23 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 506
Deadline : 30 / April / 2023

Finance Officer SE Asia
23 Mar
Finance Officer SE Asia
Environmental Justice Foundation (EJF)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 800
Deadline : 7 / April / 2023

มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล รับสมัครงาน 8 ตำแหน่ง
22 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1652
Deadline : 30 / June / 2023

Project Development Officer
22 Mar
Project Development Officer
The Education for Development Foundation (EDF)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1328
Deadline : 30 / April / 2023

Consultant for Malaria CSO Platform Assessment.
22 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 400
Deadline : 31 / March / 2023

Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more