ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

เปิดตัวโครงการอาสาสมัคร “ในม็อบมีเด็ก”   ร่วมสร้างวงล้อมแห่งความปลอดภัยแก่เด็ก-เยาวชนในพื้นที่ชุมนุม 

 

 

วันที่ 27 มีนาคม 2564 คณะทำงานโครงการ “ในม็อบมีเด็ก” (Child In Mob) ได้แถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการ หลังเปิดรับอาสาสมัครทำงานในพื้นที่ชุมนุมเพื่อสร้าง “วงล้อมแห่งความปลอดภัย” ต่อเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ออกมาใช้สิทธิในเสรีภาพการแสดงออกและการชุมนุมโดยสงบมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 และเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้วยการเป็นอาสาสมัครและร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการปกป้องและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของเด็กและเยาวชน 

นางปิยนุช โคตรสาร ตัวแทนโครงการในม็อบมีเด็ก เปิดเผยว่า อาสาสมัคร Child in Mob คือ กลุ่มอาสาสมัครในพื้นที่การชุมนุมหนึ่งในภารกิจหลักของโครงการ Child in Protest ที่เกิดจากการรวมตัวของหลายองค์กรเช่น แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย มูลนิธิสายเด็ก 1387 (Child Line) กลุ่มหิ่งห้อยน้อย ครูขอสอน ก่อการสิทธิเด็ก โครงการสวนครูองุ่น การเมืองหลังบ้าน นักจิตบำบัดอิสระ อาสาสมัคร และคนทำงานที่สนใจด้านสิทธิเด็ก โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ดูแลปกป้อง และสนับสนุนสร้างพื้นที่ปลอดภัยต่อเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ออกมาใช้สิทธิในเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 

จากการรวบรวมข้อมูลของ Mob Data เราพบว่า มีจำนวนเด็กอายุน้อยกว่า 18 ปีเข้าร่วมชุมนุมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ  ในการชุมนุมที่ห้าแยกลาดพร้าวเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม มีจำนวนเด็กมากกว่า 800 คน และภายในเวลา 2 เดือน เฉพาะในการชุมนุมที่กรุงเทพ มีจำนวนเด็กรวมกันกว่า 5,000 คน โดยตัวเลขนี้ได้มาจากจำนวนสายรัดข้อมือที่กลุ่มอาสาสมัคร Child in Mob ได้แจกตั้งแต่การลงพื้นที่ครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2563 

“การลงพื้นที่ทำงานของอาสาสมัครใช้หลักการที่เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก และหลักการสิทธิมนุษยชนสากล โดยหลักการสำคัญ 4 ข้อ คือ การไม่เลือกปฏิบัติต่อเด็ก การคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก เด็กมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่รอดและได้รับการพัฒนา และการเคารพความคิดเห็นของเด็ก  

“ดังนั้น อาสาสมัคร Child in Mob จึงดำเนินการเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กในการใช้สิทธิในเสรีภาพการชุมนุมโดยสงบและหากเกิดเหตุอันตรายจากการกระทำใด ๆ ในพื้นที่ชุมนุม เด็กควรได้รับการปกป้องคุ้มครองตามหลักกฎหมายและมาตรฐานสากล” 

“เมื่อมีการชุมนุมบูท ‘Child in Mob’ จะไปตั้งอยู่ข้างหน่วยพยาบาลในพื้นที่ชุมนุมเสมอ โดยอาสาสมัครจะสวมป้ายอาสาสมัครของโครงการและเสื้อกั๊กสะท้อนแสงสีชมพูระบุว่าเป็นอาสาสมัคร “ในม็อบมีเด็ก” และนำเทปกาวสำหรับปิดชื่อที่เสื้อนักเรียนเด็ก ข้อมูลหรือคู่มือแจกเด็กและผู้แวดล้อม สายรัดข้อมือ รวมทั้งธง Child in Mob ด้วย” 

ทั้งนี้ตัวแทนโครงการยังได้เชิญชวนประชาชนที่สนใจในประเด็นการแสดงออกและสิทธิเด็ก ร่วมเป็นอาสาสมัคร Child in Mob โดยอาสาสมัครจะได้รับคู่มือในการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม และอุปกรณ์ป้องกัน และก่อนการลงพื้นที่ปฏิบัติงานทุกครั้งจะต้องมีการทำความเข้าใจด้านความปลอดภัยและการสื่อสารเสมอ 

นอกจากนี้ยังเชิญชวนให้ร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อสนับสนุนการปกป้องและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของเด็ก โดยเงินบริจาคจะถูกนำไปใช้เพื่อซื้ออุปกรณ์ระบุตัวตนของเด็กในพื้นที่ชุมนุมได้ เช่น สายรัดข้อมือที่ไม่เพียงช่วยระบุและยืนยันตัวตนสำหรับเด็กแต่ยังช่วยเป็นจุดสังเกตุของผู้ใหญ่ที่เข้าร่วมการชุมนุม เช่น สื่อมวลชนต้องระวังการถ่ายภาพและลงรูปของเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือแม้แต่ช่วยระแวดระวังการถูกล่วงละเมิดทางเพศและร่างกายกับเด็กในพื้นที่การชุมนุมด้วย 

เงินบริจาคยังสามารถช่วยจัดทำและตีพิมพ์คู่มืออาสาสมัคร รวมทั้งผลิตและจัดส่งคู่มือปฏิบัติการเด็กนักปกป้องสิทธิไปทั่วประเทศ ซึ่งเป็นคู่มือการทำงานสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำงานของเด็ก  

รวมทั้งการช่วยสนับสนุนสวัสดิการการทำงานของอาสาสมัคร และช่วยสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย ที่ประกอบไปด้วย หมวก เสื้อกั๊ก Child in Mob หน้ากากกันแก๊สน้ำตา รวมไปถึงชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทั้งนี้เพื่อช่วยแบ่งเบาความเสี่ยง อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งจากการเดินทางไปทำงาน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในพื้นที่ชุมนุมโดยการทำประกันชีวิตและอุบัติเหตุสำหรับอาสาสมัครด้วย 

หากต้องการบริจาคเงินสนับสนุนโครงการนี้ สามารถโอนเงินเข้าบัญชี แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ธนาคากรุงเทพ เลขที่บัญชี 129-5-62892-7 สาขา ลาดพร้าว จากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงินบริจาคมาที่อีเมล membership@amnesty.or.th 

นอกจากนั้นภายในงานยังมีเวทีเสวนาในหัวข้อ “เมื่อผีเสื้อตัวน้อยขยับปีก: สิทธิเด็ก ความหวัง ความฝัน ผลกระทบ เมื่อเด็กต้องการมีส่วนร่วมทางสังคม” ที่ร่วมพูดโดยตัวแทนองค์กรทำงานด้านเด็ก นักวิชาการ ตัวแทนเยาวชน ตัวแทนผู้ปกครองและทนายความ เพื่อเน้นย้ำให้ตระหนักถึงสิทธิเด็ก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักการสิทธิมนุษยชนสากลที่สังคมไทยจำเป็นต้องให้ความสำคัญ 

และยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ Silent voices matter เมื่อความเงียบกู่ก้อง” นิทรรศการศิลปะจาก 10 ศิลปินรุ่นใหม่ ที่จัดแสดงผลงานและร้อยเรียงเรื่องเล่าไร้เสียง เพื่อสะท้อนภาพปัญหาจริงของเด็กไทยที่ต้องการบอกให้ใครสักคนได้รับรู้ นิทรรศการจัดแสดงที่ ลิโด้ คอนเน็คท์ สยามสแควร์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม-25 เมษายน 2564 นี้ 

 
 

 

**********
 
เนาวรัตน์ เสือสอาด
หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร
Naowarat Suesa-ard
Media and Communications Supervisor