ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

“กลุ่มรักษ์อำเภอวานรนิวาสขอเชิญร่วมงานบุญสืบชะตาอ่างเก็บน้ำห้วยโทง ครั้งที่ 6 ในวันที่ 2 เม.ย 66 นี้”

เป็นเวลากว่า 9 ปี ที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนกลุ่มรักษ์อำเภอวานรนิวาส ได้ติดตามโครงการเหมืองแร่โปแตช ที่ บริษัท ไชน่า หมิ่งต๋า โปแตช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีนักลงทุนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้สิทธิ์ในการสำรวจแร่ใต้ดินชนิดแร่โปแตชและเกลือหิน ในพื้นที่อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ตามอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่โปแตช 5 ปี ในเนื้อที่กว่า 112,875 ไร่ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2558 และสิ้นสุดอายุวันที่ 4 มกราคม 2563 ซึ่งได้หมดอายุอาชญาบัตรพิเศษไปแล้ว แต่ในปัจจุบันบริษัทได้ทำการยื่นคำขออาชญาบัตรพิเศษรอบใหม่อีกครั้ง เพื่อขุดเจาะสำรวจแร่ใต้ดินเพิ่มเติมในเขตพื้นที่อีกครั้ง ขณะที่นักปกป้องสิทธิฯกลุ่มรักษ์อำเภอวานรนิวาสและประชาชนในพื้นที่ยังคงคัดค้านโครงการดังกล่าว ด้วยกระบวนการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการยื่นหนังสือ การทำกิจกรรมรณรงค์ในหมู่บ้าน อำเภอวานรนิวาส และจังหวัดสกลนคร สู่การตัดสินใจชุมนุมคัดค้านปิดหลุมเจาะสำรวจแร่หลุมที่สี่ จนนำมาสู่การถูกฟ้องคดี ที่นำมาซึ่งการได้คำพิพากษาที่เป็นบรรทัดฐานใหม่ของการชุมนุมเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ และทำให้ทางบริษัทฯ ยังไม่สามารถดำเนินโครงการในพื้นที่ได้

 

          ในขณะเดียวกันสถานการณ์ของเหมืองแร่โปแตชอีสานกลับเลวร้ายลงเรื่อยๆ ที่ ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา กำลังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากโครงการเหมืองแร่โปแตชในพื้นที่ ขณะที่ จ.อุดรธานี ก็ได้รับประทานบัตรเพื่อทำเหมืองแร่จากมติ ครม.ของรัฐบาลเผด็จการในปี พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา

 

          การจัดกิจกรรมงานบุญสืบชะตาอ่างเก็บน้ำห้วยโทง ครั้งที่ 6 จึงเป็นพื้นที่สำคัญที่นอกจากจะเป็นการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชนท้องถิ่น และสร้างความรับรู้ในสิทธิชุมชน สิทธิมนุษยชน ในการลุกขึ้นมาจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ทรัพยากรแร่ของชุมชนแล้ว ยังใช้พื้นที่นี้ในการเชื่อมร้อยประเด็นปัญหาโปแตชอีสานของเครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่ด้วยเช่นกัน เพื่อนำไปสู่การสร้างการเคลื่อนไหวร่วมกันที่เข้มแข็งในอนาคต

          ดังนั้นกลุ่มรักษ์อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จึงขอเชิญสื่อมวลชนและประชาชนร่วมงานบุญสืบชะตาอ่างเก็บน้ำห้วยโทง ครั้งที่ 6 ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ วัดป่าบ้านวังบงน้อย ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร