webmaster@thaingo.org

สำหรับท่านที่โอนเงินหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ทางทีมงานจะส่งใบเสร็จหลังปีใหม่
For those who make a transfer job announcement fee after December 20, 2023, ThaiNGO team will send receipt after the New Year.

กลุ่มรักษ์บ้านแหง ยื่นคัดค้านการจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการแร่ฉบับที่ 2 พร้อมจี้ให้อุตหกรรมจังหวัดเพิกถอนประทานบัตรเหมืองถ่านหิน

Back
26 Jan 2023

 

           24 พ.ย. 2565 เวลา 11.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง นักปกป้องสิทธิมนุษยชนกลุ่มรักษ์บ้านแหง กว่า 100 คน ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในนามเครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่ ถึงคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.) เพื่อขอคัดค้านการจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการแร่ฉบับที่ 2 และขอเรียกร้องให้การจัดทำแผนแม่บทฯ ตามเจตนารมณ์ของ พรบ.แร่

           ซึ่งเนื้อหาในหนังสือได้ระบุว่า พื้นที่บ้านแหงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่ง ที่ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะถูกกำหนดให้เป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมืองถ่านหิน เพียงเพราะเป็นพื้นที่ที่เคยมีการยื่นคำขอประทานบัตรเอาไว้แล้ว เพราะกระบวนการขั้นตอนในการยื่นขอประทานบัตรนั้นไม่ถูกต้องตามกระบวนการทางกฎหมาย พื้นที่มีการไต่สวนประกอบคำขอประทานบัตรที่ไม่ถูกต้อง มีข้อเท็จจำนวนมากในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และในพื้นที่เป็นพื้นที่ต้องห้ามมาตรา 17 วรรค 4 อีกทั้งทิศทางและแนวนโยบายในระดับประเทศและระดับโลก ล้วนแล้วแต่กำลังมุ่งหน้าสู้การงดใช้พลังงานจากถ่านหิน ด้วยเหตุนี้จึงไม่สมควรอย่างยิ่งที่มีการกำหนดพื้นที่บ้านแหงเหนือ เป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง

           และแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 2 ก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่า การจัดทำแผนแม่บทฉบับนี้ยังคงให้ความสำคัญกับ “มูลค่าแร่” มากกว่าชีวิตของประชาชนในพื้นที่

           จึงขอให้ชะลอการใช้บังคับ (ร่าง) แผนแม่บทบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) เอาไว้ก่อน และขอให้คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติสั่งการให้คณะทำงานจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่กลับไปเริ่มกระบวนการสำรวจพื้นที่ใหม่ เพื่อดำเนินการจำแนกพื้นที่ศักยภาพแร่ และต้องกันเขตพื้นที่หวงห้ามที่กำหนดไม่ให้มีการทำเหมืองตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 มาตรา 17 วรรคสี่ ออกก่อนจะนำพื้นที่มาพิจารณาตามหลักดุลยภาพ และกำหนดเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง โดยต้องให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันทั้งผู้สนับสนุนโครงการ และผู้ไม่สนับสนุนโครงการ ประกอบกับต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการตัดสินใจของประชาชนในพื้นที่อย่างครอบคลุม

           จากนั้นได้ยื่นหนังสือถึงอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางเพื่อถามย้ำถึงการเพิกถอนประทานบัตรเหมืองแร่ถ่านหินในพื้นที่ หลังจากบริษัทฯเหมืองแร่ขอหยุดการทำเหมืองไปกว่า 5 ปี เนื่องจากไม่มีศักยภาพในการทำเหมือง หลังชาวบ้านในพื้นที่คัดค้าน และฟ้องคดีเพื่อเพิกถอนใบอนุญาต

           โดยอุตสาหกรรมได้แจ้งต่อชาวบ้านว่าเรื่องการเพิกถอนประทานบัตรต้องรอคำสั่งศาลถึงจะสั่งการได้ และบอกชาวบ้านว่าไม่ต้องกังวลหากแม่หลวง พ่อหลวง ยืนยันไม่ยินยอมให้ทำเหมือง บริษัทก็ทำไม่ได้ แต่เรื่องการขอยุติการทำเหมืองยินดีแสดงหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อชาวบ้านในภายหลัง แต่ทางกลุ่มรักษ์บ้านแหงยืนยันรอเอกสารที่ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพราะหลายครั้งที่ผ่านมาในการยื่นหนังสือ อุสาหกรรมจังหวัดล้วนเพิกเฉยไม่ตอบคำถามชาวบ้าน

           น.ส.ชุทิมา ตัวแทนกลุ่มรักษ์บ้านแหง ได้ให้สัมภาษณ์ว่าการมายื่นหนังสือในวันนี้ รู้สึกดีที่พี่น้องกลุ่มรักษ์บ้านแหงได้มารวมกันอีกครั้ง และได้รับคำตอบที่ชัดเจนขึ้นจากอุตสาหกรรมจังหวัดก็ทำให้เบาใจมากขึ้นว่าทางบริษัทฯเหมืองแร่ ยังไม่สามารถทำเหมืองได้ และการมาในครั้งนี้ก็เป็นการแสดงออกครั้งสำคัญที่ยืนยันว่ากลุ่มรักษ์บ้านแหงจะไม่ยอมให้มีเหมืองแร่ในพื้นที่อย่างแน่นอน

 

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

ThaiNGO Team

วิลาศินี ศรีวงษา : ติดต่อประสานงาน - Contact
Tel : 099-014-3797

ทศพร แกล้วการไร่ : ผู้ดูแลเว็บ - Webmaster
Tel : 080-078-4016

อัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ - Editor
Tel : 082-178-3849

Email : webmaster@thaingo.org

Office Hours : Mon-Fri , 9.00-17.00

Contact Info

2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

2044/23 New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bankok 10310

+662 314 4112