ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

งานเปิดตัวหนังสือเรื่อง “THERE’S ALWAYS SPRING- เมื่อถึงเวลาดอกไม้จะบาน”

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวงานเปิดตัวหนังสือเรื่อง “THERE’S ALWAYS SPRING- เมื่อถึงเวลาดอกไม้จะบาน” 

26 ต.ค. เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวงานเปิดตัวหนังสือเรื่อง “THERE’S ALWAYS SPRING- เมื่อถึงเวลาดอกไม้จะบาน” หนังสือที่รวบรวมภาพและข้อมูลการแสดงออกของประชาชนชาวไทย 

 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นเนล ประเทศไทย และโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ไอลอว์ - iLaw) ขอเชิญร่วมงานเปิดตัวหนังสือ THERE’S ALWAYS SPRING- เมื่อถึงเวลาดอกไม้จะบาน”  ที่ร่วมเขียนโดยอาสาสมัครสังเกตการณ์การชุมนุม ภายใต้โครงการ Mob Data Thailand”  เพื่อสังเกตการณ์ และบันทึกข้อมูลข้อเท็จจริง ที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมสาธารณะ โดยใช้หลักการที่เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล  ซึ่งโครงการนี้ยังพัฒนาร่วมกับภาคีเครือข่ายที่มีภารกิจเรื่องเสรีภาพในการชุมนุม เพื่อเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างฐานข้อมูลการชุมนุมภาคประชาชน  

 

ช่วงเวลาประวัติศาสตร์นี้เราและอาสาสมัครสังเกตการณ์การชุมนุมได้รวบรวมเนื้อหาและภาพจำนวนมาก ทำให้เราได้เรียนรู้ด้วยว่า ภาพที่ดีจะช่วยเราขยายขอบฟ้าในการสื่อสารเรื่องเสรีภาพการชุมนุม ที่ผ่านมาจากความช่วยเหลือของอาสาสมัครและช่างภาพมืออาชีพ เรามีภาพจำนวนมากหลายภาพถูกเผยแพร่แล้ว อีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้เผยแพร่  

 

  • ภาพคลื่นผู้ชุมนุมและ ‘ทะเลดาว’ จากแสงแฟลชโทรศัพท์ 
  • ภาพดวงหน้า แววตาวาดหวังของผู้คนในกระแสความเปลี่ยนแปลง 
  • ภาพบันทึกวินาทีที่ลำพังระยะสายตาคนไม่อาจคว้าทัน 
  • ภาพสายรุ้งพาดผ่านที่ชุมนุม 
  • ภาพที่เป็นหลักฐานชั้นเยี่ยมของการใช้ความรุนแรง 
  • ภาพที่ ‘ล่วงละเมิด’ ไม่ได้ 

ผ่านมาเกือบสามปีในช่วงเวลาที่ลมมรสุมเริ่มสงบลงบ้าง เราจึงคัดเลือกภาพที่ควรค่าแก่ความทรงจำมาไว้ในหนังสือภาพ There’s Always Spring เมื่อถึงเวลาดอกไม้จะบาน ว่าด้วยการผลิบานของความหวัง 

 

วันพุธที่ 26 ต.ค. เวลา 16.00-20.00 น. ชวนทุกคนมาร่วมกิจกรรมเปิดตัวหนังสือภาพที่บันทึกประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงนี้ที่ ณ GalileOasis  ซอยโรงเรียนกิ่งเพชร ย่านถนนบรรทัดทอง เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ( BTS ราชเทวี) 

 

????????????กำหนดการ???????????? 

 ๐ เวลา 16.00 น. เปิดลงทะเบียนและเข้าชมนิทรรศการ 

๐ เวลา 18.00 น. พูดคุยกับตัวแทนสวนดอกไม้แห่งความหวัง  

✊???? อานนท์ นำภา 

???? มายด์-ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล 

????ไผ่-จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา 

????แรปเตอร์-สิรภพ อัตโตหิ 

 ๐ เวลา 19.20 น. แชร์ประสบการณ์จากอาสาสมัครสังเกตการณ์การชุมนุม 

 ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ เนาวรัตน์ 089-922-9585 

 (แผนที่จัดงานตามไฟล์ที่แนบมาด้วยค่ะ)  

 

------------------------------ 

Naowarat Suesa-ard (She/Her) | Media and Communications Manager | Amnesty International Thailand 

เนาวรัตน์ เสือสอาด l หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร l แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
139/21 ซอยลาดพร้าว 5 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

T. 089 922 9585amnesty.or.th