ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

กลุ่มรักอำเภอวานรฯ ดำนารวมวานรต้านเหมืองแร่โปแตช

 

 

           19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นักปกป้องสิทธิมนุษยชนกลุ่มรักษ์อำเภอวานรนิวาส ประมาณ 30 คน ได้จัดกิจกรรมลงแขกดำนารวมวานร บนเนื้อที่ 6 ไร่ บ้านนากาฬ ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เพื่อฟื้นฟูวิถีเกษตรกรรมดั้งเดิม และนำผลผลิตที่ได้มาเป็นเสบียงและขายเมล็ดข้าวเปลือกหลังฤดูเก็บเกี่ยวเพื่อนำเข้ากองทุนใช้จ่ายในการทำกิจกรรมเคลื่อนไหวคัดค้านเหมืองแร่โปแตช เนื่องจากบริษัทเอกชนได้ยื่นขออาชญาบัตรใหม่เพื่อสำรวจแร่โปแตชในแปลงเดิม

           โดยการดำนารวมในครั้งนี้เริ่มโดยการไถคราดนาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับปักดำ บางส่วนทำหน้าที่แบกมัดกล้าที่กลุ่มได้ทำการการถอนต้นกล้าไว้นำไปวางให้ทั่วทุ่งนาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ปักดำนา บางส่วนทำหน้าที่ดูแลควบคุมปริมาณน้ำในทุ่งนาให้มีน้ำเพียงพอต่อการปักดำ และบางส่วนก็ทำหน้าที่ปักดำกล้าลงนารวมวานร

           ซึ่งนางสมบูรณ์ ดวงพรมยาว ตัวแทนกลุ่มรักษ์อำเภอวานรนิวาสได้กล่าวถึงความรู้สึกหลังจากทำนารวมว่า “รู้สึกดีใจมาก ๆ เพราะวันนี้เพื่อน ๆ ในกลุ่มได้มาร่วมแรงร่วมใจในการดำนารวมจนเสร็จภายในวันเดียว แม้ว่าบรรยากาศจะร้อนอบอ้าวและมีแสงแดดตลอดทั้งวัน ทุ่งนาบางส่วนไม่มีน้ำต้องทำการวิดน้ำเพื่อให้สามารถปักดำต้นกล้าให้ได้ แต่ทุกคนก็มีความมุงมั่นตั้งใจช่วยกันดำนาให้แล้วเสร็จ การทำนาในวันนี้ยังแสดงให้เห็นว่ากลุ่มเรายังคงมีความรักความสามัคคีในกลุ่มและพร้อมที่จะต่อสู้ไม่ให้มีการทำเหมืองแร่โปแตชในพื้นที่”

           อย่างไรก็ตามแม้ว่าในปัจจุบันบริษัทเอกชนจะยังไม่ได้รับอาชาบัตรพิเศษเพื่อสำรวจแร่อีกครั้ง แต่กลุ่มรักษ์อำเภอวานรนิวาสไม่อาจนิ่งนอนใจได้ เพราะมีความกังวลถึงสิ่งที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบโครงการเหมืองแร่โปแตช จังหวัดอุดรธานี ไปแล้วนั้น อาจจะส่งผลทำให้บริษัทเอกชนได้รับอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ในพื้นที่อีกครั้ง ดังนั้นกลุ่มจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและยืนยันว่าจะเคลื่อนไหวคัดค้านไม่ให้มีเหมืองแร่โปแตชอย่างเด็ดขาด