ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

กลุ่มอนุรักษ์ฯ ลงแขกดำนารวมผาฮวกเสริมเสบียงต้านเหมืองหินและโรงโม่ ปี 2

 

 

           15-16 กรกฎาคม 2565 นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและนักอนุรักษ์น้อยกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได ประมาณ 30 คน ได้ร่วมแรงร่วมใจดำนารวมผาฮวก เพื่อนำข้าวที่ได้มาเสริมเสบียงในการเคลื่อนไหวต่อสู้คัดค้านการทำเหมืองหินปูนและโรงโม่หิน รวมถึงขับเคลื่อนในการฟื้นฟูผาป่าไม้ที่ถูกได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) และโรงโม่หิน เพื่อให้ผืนป่ากลับมาอุดมสมบูรณ์วางรากฐานสู่การพัฒนาดงมะไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมและอารยธรรมโบราณคดีในอนาคต

           โดยวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 กลุ่มอนุรักษ์ฯและนักอนุรักษ์น้อยฯบางส่วนได้ช่วยไถนา คราดนา เพื่อเตรียมดินให้พร้อมสำหรับปักดำ และบางส่วนก็ทำหน้าที่ถอนต้นกล้าพร้อมมัดเตรียมไว้สำหรับปักดำในวันที่ 16 กรกฎาคม 2565

           ซึ่งวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. กลุ่มอนุรักษ์ฯและนักอนุรักษ์น้อยฯร่วมกันดำนารวมผาฮวกในวันที่สอง โดยบรรยากาศการดำนารวมผาฮวกตลอดวันมีทั้งอากาศที่ร้อนอบอ้าวและฝนตกในบางครั้ง แต่กลุ่มอนุรักษ์ฯก็ไม่มีหวั่นต่อสภาพอากาศ เพราะความมุ่งมั่น อดทน เพื่อจะได้มีข้าวสำหรับคัดค้านเหมืองหิน และความหวังให้ต้นข้าวเติบโตงอกงามมีมากกว่า ดังพลังของกลุ่มอนุรักษ์ฯ ที่พบเจอกับเล่ห์เหลี่ยมของนายทุนที่พยายามผลักดันทำเหมืองในพื้นที่

           ขณะที่น้องอนันต์ นักอนุรักษ์น้อยฯ ได้กล่าวแสดงความรู้สึกที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดำนารวมผาฮวกว่า “รู้สึกสนุกสนานกับการทำนา และมีความสุขที่ได้ทำนารวม ทำงานเพื่อส่วนรวม” และน้องจิระยุทธ์ นักอนุรักษ์น้อยฯ กล่าวเสริมว่า “รู้สึกเหนื่อยแต่ก็สนุกกับการไถนาที่ทำเพื่อเสริมเสบียงคัดค้านเหมืองซึ่งเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม”

           ด้านนางบัวลอง นาทา กลุ่มอนุรักษ์ฯ ได้กล่าวว่า “จะสู้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทำนาหรือปลูกป่าฟื้นฟู เพราะเป็นวิถีและวิธีที่ชาวบ้านชาวไร่ทำนาอย่างเราทำได้และก็ถนัด”

           การทำนารวมผาฮวกเป็นหนึ่งกิจกรรมที่หล่อรวมผู้คนทั้งหมู่ 6 บ้าน ที่ไม่เห็นด้วยกับการมีเหมืองในพื้นที่ เพราะเป็นการทำลายป่าไม้ธรรมชาติ ที่มีทั้ง ยาสมุนไพร เห็ด หน่อไม้ แหล่งน้ำซับซึม และเป็นแหล่งสร้างอากาศบริสุทธิ์ของหมู่บ้าน และการทำนารวมเสริมเสบียงคัดค้านเหมืองจะเกิดขึ้นทุกปี เพื่อสร้างพลังของการต่อสู้คัดค้านเหมืองในรูปแบบ Soft Power จนกว่าจะยุติการทำเหมืองอย่างถาวรและพื้นที่ถูกยกเลิกเป็นเขตแหล่งหิน เพื่อผลักดันพัฒนาดงมะไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมและอารยธรรมโบราณคดีตามข้อเรียกร้องข้อที่ 3 ในอนาคต