ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

BRN วาทกรรมกรรมด้อยค่าต่อโต๊ะครู   ประชาชน “ค้านจะนะเมืองอุตสาหกรรม”

 

 

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ) 

Shukur2003@yahoo.co.uk 

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขจงมีแด่ศาสนฑูตมุฮัมมัดและสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน

หากเราติดตามข่าวสารหน้าสื่อ (ไม่รวมเพจIO)พบว่า อย่างน้อย สามครั้ง ที่ มีการสื่อสารผ่านในสื่อสาธารณะของสื่อ(บางคน) ซึ่ง

เขียนบทความ/รายงานจับแพะชนแกะ พยายามชี้นำว่า ขบวนการBRN อยู่เบื้องหลังบ่งการ ประชาชนที่ค้านโครงการ “จะนะเมืองอุตสาหกรรม” ซึ่งแน่นอน กลุ่มคน ที่ค้านโครงการนี้ มาจากสองกลุ่มใหญ่ คือ ชาวบ้านที่มาจาก “จะนะรักษ์ถิ่น “กับ ผู้บริหาร อุสตาซครู และนักเรียนจากสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา 

# อะไรคือเป้าหมาย

     การเขียนบทความ/รายงานดังกล่าวเพื่อต้องการลดคุณค่ากลุ่มคัดค้านโครงการในขณะเดียวกันก็สร้างความชอบธรรมให้รัฐจัดการคนไม่เห็นด้วยกับโครงการจะนะเมืองอุตสาหกรรม อีกทั้งโน้มน้าวประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่เลิกหรือไม่เข้าไปสนับสนุนขบวนการภาคประชาชนที่ค้านโครงการนี้ซึ่งนับวันจะเพิ่มเครือข่ายอันจะเห็นได้จากการที่ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่าและคณะลงพื้นที่จะนะ เช่นหนึ่งบทความที่เขียนโดยนายไชยยงค์ มณีพิลึก (นักข่าวใหญ่เคยคุมสื่อภาคใต้ที่สำคัญกว่านั้นเป็นที่ปรึกษาสภาที่ปรึกษาศอ.บต.ด้านสื่อ) ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ เมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม  2563 

ดังที่บทความเขียนไว้ว่า “

ทว่า มีแผนอันร้ายกาจของบีอาร์เอ็นคือ บีอาร์เอ็นจะเข้าร่วมต่อต้านการขับเคลื่อนผลักดันให้เกิด “เมืองต้นแบบที่ 4” บนแผ่นดินจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือการพัฒนาในรูปแบบ “เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ” โดยมีการตั้ง “เมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” ขึ้นในพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา หรือการหนุนกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่ด้านปิโตรเคมีให้ตั้งนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อันเป็นแบบเดียวกับการเกิดขึ้นของ “ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” หรือ “EEC” ที่มีการผลักดันจนสำเร็จกันมาแล้ว” (อ่านเพิ่มเติมใน https://mgronline.com/south/detail/9630000054431?fbclid=IwAR1xk4bNSuc5FE9BEMOMhmtl3dPvJOuWcogxSyWxzgSp-KAz_XHgDKXFUdc)

สองบทความจากศอ.บต.เองซึ่งสื่อหนังสือพิมพ์ผู้จัดการอีกที่นำมาตีพิมพ์ เมื่อ 30 ตุลาคม 2563 โดยกล่าวหา เช่นกันว่า “ขบวนการแบ่งแยกดินแดนบีอาร์เอ็น ที่อาศัย “ปีกทางการเมือง" ในรูปแบบภาคประชาสังคมกว่า 30 กลุ่ม ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา ซึ่งจะแนบแน่นกับเครือข่ายของกลุ่มหรือองค์กรสิทธิมนุษยชน และเอ็นจีโอระดับชาติและระดับสากล เพื่อขยายความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนให้เกิดเงื่อนไขให้มากที่สุด”(อ่านเพิ่มเติมใน https://mgronline.com/south/detail/9630000112661?fbclid=IwAR32_YcOePk2oHrNz4mKB3L1gOMKPLtcpsyyNoDtwD5ALCllX3bQaYS5sks)

และสามล่าสุดนายปรีชา สถิตย์เรื่องศักดิ์ได้เขียนรายงานพิเศษเรื่องนี้เช่นกันในหนังสือพิมพ์Thainews เมื่อ วันที่ 4 มกราคม 2563 และถูกตีพิมพ์อีกครั้งในหนังสือพิมพ์แนวหน้า(โปรดอ่านรายงานดังกล่าวใน https://www.thainews.org/72839 และรายงานนี้ยังถูกตีพิมพ์ในสื่อส่วนกลาง “แนวหน้า”https://www.naewna.com/local/542940)

ซึ่งนายดุลยรัตน์ บูยูโส๊ะ ประธานเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเขตพื้นที่พิเศษ (อำเภอจะนะ นาทวี เทพาและสะบ้าย้อย) จังหวัดสงขลา แถลงข่าวตอบโต้ รายข่าวนี้(โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามโต้ สื่อสำนักหนึ่ง กล่าวหา BRN และถ่วงความเจริญการพัฒนาชาติ กรณีการแก้ปัญหานิคมฯจะนะ/อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์/http://spmcnews.com/?p=36288)

#ข้อเสนอต่อสื่อ

การเขียนข่าวดังกล่าวจึงเป็นวาทกรรมลดความน่าเชื่อถือต่อโต๊ะครู อุสตาซ ครู นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาและชาวบ้าน ไม่เพียงเท่านั้นแต่จะสร้างความขัดแย้งของประชาชนกระทบต่อกระบวนการสันติภาพที่รัฐ(กอ.รมน.และศอ.บต.)ทุ่มงบประมาณกว่าสามแสนล้านบาทช่วง 17 ปีไฟใต้ดังนั้นไม่เป็นการดีกว่าหรือที่จะเขียนรายงาน ว่าด้วยเหตุผลทางวิชาการ เช่น การดำเนินโครงการในแง่กฎหมาย การจัดเวที การลงพื้นที่รายงานข่าวสอบถามความคิดเห็นและอื่นๆเช่นรายงานข่าวชิ้นนี้ #เรื่องเด่นแลต๊ะ63 #มูลค่าทรัพยากร #จะนะ #จังหวัดสงขลา

#แลต๊ะแลใต้ #ThaiPBS

 

ลงไปสัมภาษณ์ดร.สินาด  ตรีวรรณไชย จากคณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ. 

 

“การพัฒนาในโลกสมัยใหม่ ไม่มีใครจำเป็นต้องเป็นเสียสละอะไรอีกแล้ว”

(โปรดดูรายละเอียดใน

 

. https://fb.watch/2PIlU3DFax/

ซึ่งดร.สินาด  ตรีวรรณไชย จากคณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ. ชวนประเมินความคุ้มค่าจากมุมของนักเศรษฐศาสตร์ ที่ประเมินว่าต้นทุนของจะนะสามารถต่อยอดเศรษฐกิจชุมชนไปได้อีกไกล ถ้าเป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับท้องถิ่น