ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

“บัณฑิตา อย่างดี”  สาวงามในความเงียบ


 

กว่า 10 ปี แล้ว  ที่สังเกตเห็นเด็กสาวคนหนึ่ง (ในยุคนั้น) เธอมาจากทางภาคใต้ ทุกครั้งที่มีภารกิจการชุมนุมต่อสู้ เคลื่อนไหว หรือรณรงค์ของพี่น้องชาวบ้านที่เดือดร้อน ทางภาคใต้ ผมจะเห็นเธอคนนี้ มาด้วยแทบทุกครั้ง เธอขยันยิ้มแย้มทักทาย แลกเปลี่ยนพูดคุย ถามไถ่ ชาวบ้าน   ด้วยรอยยิ้ม ด้วยน้ำเสียง ทำให้อากาศร้อนๆ หรือ บรรยากาศเครียดๆ มีทางออก มีความหวังขึ้นมา 

ทุกคนเรียกเธอว่า “บัณฑิตา อย่างดี”  ตำแหน่งปัจจุบันคือ  หัวหน้าศูนย์สร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยา (สจน.)
)


บัณฑิตาเป็นสาวสวยค่อนข้างขี้อาย ยิ้มง่าย แต่กระตือรือร้น เพราะจะเห็นเธอได้แทบทุกงาน ทุกเวที บนถนนที่ขบวนการชาวบ้านกำลังต่อสู้ หรือในซอกป่า ในหมู่บ้านห่างไกลที่ใครๆไม่อยากอยู่ แต่เธอจะอยู่ตรงนั้น อยู่จนกว่าชาวบ้านจะกลับ เธอทำหน้าที่ตรงนี้ ปีแล้วปีเล่า จนเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตา

คำถามแรกของผมที่อยากรู้มานานคือ    “อะไรทำให้หันมาสนใจทำงานพัฒนา
ครับ ?”  เธอตอบว่า ก็เห็นว่างานพัฒนาเป็นงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะต่อคนด้อยโอกาสและคนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาของรัฐ ค่ะ”  เสียงใส

ส่วนคำถามที่สอง   “ได้แนวคิดอะไรมาปรับใช้บ้าง ระหว่างการดำเนินชีวิตกับการทำงานพัฒนาต่อสู้เคียงข้างพี่น้องชาวบ้านมานาน ?"  คิดว่า    “ เนื่องจากการพัฒนาของรัฐเอื้อประโยชน์ต่ออภิสิทธิ์ชน นายทุน และข้าราชการ ทำให้ประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ำสูง ติดอันดับ 3 ของโลก สิทธิชุมชน สิทธิของประชาชนถูกละเมิดอยู่เสมอ ประชาชนต้องรวมกลุ่มกันสร้างอำนาจต่อรองเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น”    คำตอบ สั้นๆ แต่ฟังดูแล้วหนักแน่น ส่วนคำถามต่อมา คำถามที่สาม  เมื่อถามว่า “ปัญหา ชาวบ้านที่เราทำ ๆ เราต่อสู้มานานหลายปีมาก คิดจะสร้างบทเรียนอะไรให้สังคมไทยได้บ้าง

อยากให้ความเหลื่อมล้ำลดลงคะ และต้องผลักดันให้มีการปฏิรูปกฎหมายและนโยบายด้านที่ดินและทรัพยากร ด้านพลังงาน และด้านอื่น ๆ การต่อสู้ที่ยาวนานของประชาชนทำให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมในหลายด้าน ขอยกตัวอย่าง 2 กรณี

1) ภาครัฐเริ่มยอมรับว่าคนอยู่กับป่าได้ มีการแก้กฎหมายให้คนอยู่กับป่าโดยมีเงื่อนไข

2) คนในสังคมเริ่มรู้ว่าวาทกรรมบางอย่างถูกสร้างขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม เช่น โรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นภัยต่อสุขภาพของมนุษย์ เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน วาทกรรม “ถ่านหินสะอาด” ไม่เป็นความจริง , หลายประเทศทั่วโลกสนใจใช้พลังงานหมุนเวียนทำให้มีราคาถูกลงเรื่อย ๆ วาทกรรม “พลังงานหมุนเวียนแพง” ไม่เป็นความจริง , ชาวบ้านคัดค้านโครงการเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและฐานทรัพยากร และ วาทกรรม “ชาวบ้านขัดขวางความเจริญ”  ก็ไม่เป็นความจริง ค่ะ”  


งานหนักขนาดนี้ หากเป็นคนอื่นๆ คงอยากเปลี่ยนแปลง อยากสบายขึ้น อยากมั่นคงขึ้น และมีชีวิตอบอุ่นกับครอบครัวกับลูกๆ สำหรับกับเธอ เมื่อถามว่า  “อยากหยุดพักบ้างไหม” และ  “อยากหยุด จะไปทำอะไรต่อ ?”  เธอนิ่งเงียบ เนิ่นนานก่อนจะตอบแค่เพียงสั้นๆ ช้าๆ    “ยังอยากทำงานนี้ต่อค่ะ........”