ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ThaiNGO Jobs

Post Jobs
Finance Officer
21 Oct
Finance Officer
Right To Play Thailand Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1270
Deadline : / /

Finance Officer
21 Oct
Finance Officer
DAI Thailand Ltd.

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 955
Deadline : / /

Assistant Finance Officer
21 Oct
Assistant Finance Officer
DAI Thailand Ltd.

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 554
Deadline : / /

Consultant for Civsam Evaluation
21 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1442
Deadline : / /

Operations Assistant
21 Oct
Operations Assistant
สำนักงานบริการโครงการแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office for Project Services – UNOPS)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1375
Deadline : / /

ตำแหน่งนักวิชาการโครงการ
21 Oct
ตำแหน่งนักวิชาการโครงการ
ศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นภาคอีสาน (ศวภ.อีสาน)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1400
Deadline : / /

รับสมัครผู้ช่วยผู้ประสานงาน/อาสาสมัครประจำ 1 ตำแหน่ง
20 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 811
Deadline : / /

VACANCY ANNOUCEMENT
20 Oct
VACANCY ANNOUCEMENT
DAI/Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1324
Deadline : / /

Project Manager
20 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 754
Deadline : / /

รับสมัครล่าม/นักแปล อังกฤษ-ไทย หลายตำแหน่ง
20 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 596
Deadline : / /

ผู้ประสานงานโครงการ (Coordinator)
19 Oct
ผู้ประสานงานโครงการ (Coordinator)
มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน (มกพด.)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1091
Deadline : / /

Deputy Chief of Party, Operations , Finance Officer , Monitoring and Evaluation Manager , Monitoring and Evaluation Associate , Administrative and Finance Assistant
17 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 683
Deadline : / /

Local Recruitment – ครูผู้ดูแลเด็กและประสานงานชุมชน   - FULL TIME / PART TIME	(October 2014)
17 Oct
Local Recruitment – ครูผู้ดูแลเด็กและประสานงานชุมชน - FULL TIME / PART TIME (October 2014)
มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก(Kids Home Development Network Foundation)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 633
Deadline : / /

เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ
17 Oct
เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ
มูลนิธินโยบายสุขภาวะ(มนส.)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 906
Deadline : / /

รับสมัครวิทยากรและที่ปรึกษาทางวิชาการ
17 Oct
รับสมัครวิทยากรและที่ปรึกษาทางวิชาการ
ศูนย์ประชาสังคมฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 938
Deadline : / /

Administrative Officer (Part-time)
17 Oct
Administrative Officer (Part-time)
ศูนย์ประชาสังคมฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 875
Deadline : / /

Communications and Knowledge Management Officer
17 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 869
Deadline : / /

	เจ้าหน้าที่ติตามและประเมินผล ประจำ กรุงเทพฯ
17 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 609
Deadline : / /

	เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ ประจำ กรุงเทพฯ
17 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 623
Deadline : / /

ผู้อำนวยการโอโซน ประจำ กรุงเทพฯ
17 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 727
Deadline : / /

System Analyst – Earthquake and Tsunami Systems
17 Oct
System Analyst – Earthquake and Tsunami Systems
Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System for Africa and Asia (RIMES)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1239
Deadline : / /

Administrative Assistant
17 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 694
Deadline : / /

 Job Opening    Administrative Assistant
17 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1267
Deadline : / /

Psychosocial Program Supervisor
17 Oct
Psychosocial Program Supervisor
International Rescue Committee

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 686
Deadline : / /

Project Coordinator, Refugee Program, Kanchanaburi based
16 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 543
Deadline : / /

Administrative Assistant (Logistics)
16 Oct
Administrative Assistant (Logistics)
The World Food Programme (WFP)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 745
Deadline : / /

Programme Officer (Resource Management)
16 Oct
Programme Officer (Resource Management)
The World Food Programme (WFP)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1382
Deadline : / /

Programme Assistant (Electronic WFP Information Network, eWIN, Support)
16 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 622
Deadline : / /

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
16 Oct
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 675
Deadline : / /

นักวิชาการ 1 อัตรา
16 Oct
นักวิชาการ 1 อัตรา
ศูนย์สนับสนุนวิชาการการขับเคลื่อน ด้านการเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัย

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 600
Deadline : / /

IOM- Positions, Migration Health Division
16 Oct
IOM- Positions, Migration Health Division
Migration Health Division

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 984
Deadline : / /

Reporting and Monitoring & Evaluation Officer (one open position)
15 Oct
Reporting and Monitoring & Evaluation Officer (one open position)
Handicap International (HI) seeks RM&E Officer based in Mae Sot, Tak province.

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1134
Deadline : / /

Language Assistant ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (มีทักษะด้านภาษาพม่า-ไทย) ศูนย์เด็กเล็กประจำตำบลแม่ปะ1 ตำแหน่ง
Vacancy Announcement- General Services Assistant
15 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 695
Deadline : / /

Consultant for the Assess numeracy level in primary schools in the 9 refugee camps along the Thai - Myanmar Border
15 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 736
Deadline : / /

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 5 อัตรา
15 Oct
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 5 อัตรา
INTEGRATED TRIBAL DEVELOPMENT PROGRAM โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 622
Deadline : / /

ต้องการรับสมัคร “นักสังคมสงเคราะห์” จำนวน  1  อัตรา
15 Oct
ต้องการรับสมัคร “นักสังคมสงเคราะห์” จำนวน 1 อัตรา
มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม (สำนักงานสาขาเชียงใหม่)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 622
Deadline : / /

Education Outreach Coordinator
15 Oct
Education Outreach Coordinator
Starfish Country Home School Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 608
Deadline : / /

Audio and Video Specialist
15 Oct
Audio and Video Specialist
Starfish Country Home School Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 842
Deadline : / /

VACANCY ANNOUCEMENT
14 Oct
VACANCY ANNOUCEMENT
DAI Thailand Ltd.

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 762
Deadline : / /

Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more