ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ThaiNGO Jobs

Post Jobs
Accountant
1 Dec
Accountant
Adventist Development and Relief Agency (ADRA)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1027
Deadline : 23 / December / 2022

Senior Operations Assistant (Movements)
1 Dec
Senior Operations Assistant (Movements)
International Organization for Migration (IOM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1508
Deadline : 14 / December / 2022

Programme Manager, Migration and Regional Priorities
1 Dec
Programme Manager, Migration and Regional Priorities
International Organization for Migration (IOM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1351
Deadline : 15 / December / 2022

Programme Manager, Combating Trafficking in Persons (CTIP)
1 Dec
Programme Manager, Combating Trafficking in Persons (CTIP)
International Organization for Migration (IOM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1040
Deadline : 15 / December / 2022

Trainer and Advisor
1 Dec
Trainer and Advisor
ฺBaan Dek Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 893
Deadline : 25 / January / 2023

Communication and Social Media Manager
1 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 890
Deadline : 11 / December / 2022

Supply Chain Officer, based in Mae Sot
1 Dec
Supply Chain Officer, based in Mae Sot
International Rescue Committee

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 912
Deadline : 15 / December / 2022

Temporary RSC Assistant, Based in Bangkok (Independent Contractor) (3 positions)
1 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 906
Deadline : 15 / December / 2022

Health Program Assistant, Based in Sangkhla Buri (Independent Contractor)
1 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 834
Deadline : 15 / December / 2022

Administration Officer/ Business Operations Lead, American Red Cross
1 Dec
Administration Officer/ Business Operations Lead, American Red Cross
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)

Type : Other / อื่นๆ
View : 1319
Deadline : 8 / January / 2023

Technical Director
1 Dec
Technical Director
Winrock International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1048
Deadline : 5 / January / 2023

Operations and Finance Director
1 Dec
Operations and Finance Director
Winrock International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1191
Deadline : 5 / February / 2023

Operations Clerk
1 Dec
Operations Clerk
International Organization for Migration (IOM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1375
Deadline : 14 / December / 2022

National Project Officer (Project Management)
1 Dec
National Project Officer (Project Management)
International Organization for Migration (IOM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1969
Deadline : 14 / December / 2022

Program Coordinator
1 Dec
Program Coordinator
Community Partners International (CPI)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1485
Deadline : 14 / December / 2022

Malaria Project Officer, based in Mae Sot
30 Nov
Malaria Project Officer, based in Mae Sot
International Rescue Committee

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1068
Deadline : 14 / December / 2022

Consultant for BEST V/PREPS VIII Final Evaluation
30 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1002
Deadline : 15 / December / 2022

เจ้าหน้าที่โครงการ Equip & Empower
30 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 988
Deadline : 31 / December / 2022

Funder Relationship Officer
29 Nov
Funder Relationship Officer
บริษัท พัฒนาธุรกิจขนาดย่อม จำกัด

Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
View : 921
Deadline : 10 / December / 2022

ผู้ประสานงานชุมชน (Community Mobilizer)
29 Nov
ผู้ประสานงานชุมชน (Community Mobilizer)
Adventist Development and Relief Agency (ADRA)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1377
Deadline : 15 / December / 2022

Vocational Training Coordinator , Area Coordinator (KAN)
29 Nov
Vocational Training Coordinator , Area Coordinator (KAN)
Adventist Development and Relief Agency (ADRA)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 212
Deadline : 23 / December / 2022

Monitoring & Evaluation (M&E) Program Officer
29 Nov
Monitoring & Evaluation (M&E) Program Officer
National Democratic Institute for International Affairs (NDI)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1096
Deadline : 14 / December / 2022

Operations Assistant, based in Mae Sot
29 Nov
Operations Assistant, based in Mae Sot
International Rescue Committee

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1305
Deadline : 13 / December / 2022

Karen Translator consultant (Independent Contractor), Based in Mae Sot
29 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1666
Deadline : 13 / December / 2022

Burmese Translator Consultant (Independent Contractor), Based in Mae Sot
29 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1247
Deadline : 13 / December / 2022

Human Resources and Administration Assistant, Based in Mae Hong Son (Independence Contractor)
29 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 830
Deadline : 13 / December / 2022

Women’s Protection and Empowerment (WPE)Training Officer, Based in Sangkhlaburi
29 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 216
Deadline : 13 / December / 2022

Procurement & Administration Department Manager
29 Nov
Procurement & Administration Department Manager
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย / World Vision Foundation of Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1253
Deadline : 31 / January / 2023

Driver, Based in Mae Sot
29 Nov
Driver, Based in Mae Sot
International Rescue Committee

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1004
Deadline : 13 / December / 2022

ธนาคารจิตอาสา เปิดรับ
28 Nov
ธนาคารจิตอาสา เปิดรับ
โครงการวิถีชีวิตพัฒนาจิต โดยธนาคารจิตอาสา

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1457
Deadline : 31 / December / 2022

Administrative Officer – Part Time
28 Nov
Administrative Officer – Part Time
Wildlife Conservation Society

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1206
Deadline : 31 / December / 2022

Accountant – Part Time
28 Nov
Accountant – Part Time
Wildlife Conservation Society

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1055
Deadline : 31 / January / 2023

HR Director – Greater Mekong, South Asia, and Temperate Asia
28 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 891
Deadline : 28 / December / 2022

Project Coordinator/ Research Assistant
28 Nov

Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
View : 1336
Deadline : 13 / December / 2022

Operations Assistant
28 Nov
Operations Assistant
International Organization for Migration (IOM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1753
Deadline : 11 / December / 2022

Operations Assistant (for regional activities)
28 Nov
Operations Assistant (for regional activities)
International Organization for Migration (IOM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1373
Deadline : 11 / December / 2022

Problem Analyst
28 Nov
Problem Analyst
Panthera

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1628
Deadline : 15 / January / 2023

Operations Clerk
28 Nov
Operations Clerk
International Organization for Migration (IOM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1223
Deadline : 11 / December / 2022

Administrative Clerk
28 Nov
Administrative Clerk
International Organization for Migration (IOM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1203
Deadline : 11 / December / 2022

Creative Business Developper
28 Nov
Creative Business Developper
Pai Seedlings Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1001
Deadline : 31 / March / 2023

Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more