ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ประกาศสอบราคาจัดซื้อถุงยางอนามัย จำนวน 2,600,000 ชิ้น

ประกาศสอบราคาจัดซื้อถุงยางอนามัย จำนวน 2,600,000 ชิ้น

Organization : มูลนิธิรักษ์ไทย : A member of CARE International.

เรื่อง ประกาศสอบราคาจัดซื้อถุงยางอนามัย

มูลนิธิรักษ์ไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อถุงยางอนามัย จำนวน  รายการ   (เอกสารแนบท้าย) ตามรายละเอียดดังนี้ 

               รายการที่ 1.   ถุงยางอนามัย ขนาด 49 มม ผิวเรียบมีสี มีกลิ่น                   จำนวน 200,000 ชิ้น 

               รายการที่ 2.   ถุงยางอนามัย ขนาด 52 มม ผิวเรียบไม่สี ไม่มีกลิ่น             จำนวน  800,000 ชิ้น 

              รายการที่ 3.   ถุงยางอนามัย ขนาด 54 มม ผิวเรียบไม่สี ไม่มีกลิ่น            จำนวน  800,000 ชิ้น 

               รายการที่ 4.   ถุงยางอนามัย ขนาด 56 มม ผิวเรียบไม่สี ไม่มีกลิ่น             จำนวน  800,000 ชิ้น 

 

        กำหนดยื่นซองสอบราคาให้ยื่นโดยตรงต่อมูลนิธิรักษ์ไทย   185 ซอยประดิพัทธ์6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  ตั้งแต่วันที่ 24  มกราคม พ.ศ. 2566  และปิดการรับซองราคาวันที่ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566  เวลา  12.00 น  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566  วลา 14.00น. เป็นต้นไป ณ.มูลนิธิรักษ์ไทย 185  ซอยประดิพัทธ์ 6   

แขวงพญาไท  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร                                                                             

      ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  มูลนิธิรักษ์ไทย 185 ซอยประดิพัทธ์6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่  24  มกราคม พ.ศ. 2566  ถึงวันที่  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-265-6815 - 086-338-2401   (เนาวรัตน์)  , 090-417-8899 (ภาวิดา) ในและเวลาทำการ (8.30-17.30 น)  

Contact : สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-265-6815 - 086-338-2401   (เนาวรัตน์)  , 090-417-8899 (ภาวิดา) ในและเวลาทำการ (8.30-17.30 น)  


เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer
Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more