Back

ชัยชนะของพีมูฟ...

13 May 2018

2925

ชัยชนะของพีมูฟ...

ชัยชนะของพีมูฟ...

อาทิตย์นี้ ประชาชนคนไทยได้กลับมาคุ้นชื่อ คุ้นหน้า คุ้นตา คนในข่าวกันอีกครั้ง เมื่อชื่อ พีมูฟ หรือ People Movement ( ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ) ปรากฏบนสื่อ ทำให้บรรยากาศบ้านเมืองดูมีความคุ้นเคยขึ้นมาหน่อย เพราะความเงียบงันของกฎหมายที่ คสช. กำหนด ได้ปิดกั้นทำลาย “สิทธิ์” ขั้นพื้นฐานของประชาชน ตามระบอบประชาธิปไตย กระนั้น ไม่มีกฎอันใดเป็นเหล็ก แกร่งกล้า ถ้าหากประชาชนเดือดร้อน สุดทน!!

ผมคิดว่า วันนี้ คนไทยเรียนรู้อะไรๆ ได้มากขึ้นเกี่ยวกับคำว่า “สิทธิ์” ของพลเมือง เกี่ยวกับคำว่า “ประชาธิปไตย” และเกี่ยวกับคำว่า “การเคลื่อนไหว” หรือ เรียกร้อง ชุมนุม เพราะการบริหารประเทศของรัฐบาลใดก็ตามที่ก่อให้เกิดปัญหาตามมาในระดับต่างๆ แล้วไม่ถูกดำเนินการแก้ไขหรืออำนาจสั่งการในพื้นที่ ไม่เพียงพอ ทำไม่ได้ นั้นก็ยากที่จะหลีกเลี่ยง ต่อให้รัฐ ใช้กฎเหล็ก จับประชาชนเข้าคุก ก็ขังไม่หมด ยิ่งจับจะยิ่งมาก ยิ่งมากก็จะยิ่งคลอนแคลนอำนาจ!!!

นี่หละครับ ที่เรียกว่า การเมืองภาคประชาชน เพราะไม่มีผลประโยชน์ หรือสิทธิ์ โอกาส อันใด ที่ประชาชนไม่ต้องเคลื่อนไหว เรียกร้องเอา กรณี การดำเนินนโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐบาล คสช. ก็ไม่แตกต่าง เพราะกระบวนการดำเนินการจริงๆ ก็คือนโยบายไล่คนยากคนจนออกจากที่ทำกิน บางครอบครัวอยู่มานานเป็นชุมชน แต่บางครอบครัวก็อาจจะเข้ามาบุกรุกบุกเบิกในภายหลัง แต่วิธีการ ไม่ได้มีวิธีเดียว เข้าใจว่า การทวงคืนป่าเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการ แต่ความสงบสุข กินอิ่มนอนอุ่นของประชาชนก็สำคัญ ในกระบวนการจึงต้องแยกแยะ อะลุ่มอล่วยแยกรายกรณีไปจึงจะได้ผลและก่อให้เกิดความผาสุขเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนคนยากคนจน จากการดำเนินนโยบาย

4 ปีกับรัฐบาล คสช. ที่เร่งไล่ตัด ไล่ต้อน ชาวบ้านทำให้ ขบวนการเคลื่อนไหวของคนจน ชื่อ พีมูฟ วนเวียน เข้าออก หน้าทำเนียบแทบทุกปี ปีนี้ ก็เช่นกัน

ทำไมชาวบ้านต้องมาชุมนุมตากแดดตากลมอยู่ 10 วัน ก็เพื่อให้หน่วยงานระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา ทั้งสิ้น 7 หน่วยงาน สามารถประสานทำงานด้วยกันได้ เพราะปัญหาเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปกระทำการทำลายเรือกสวนไร่นาชาวบ้านเพื่อทวงคืนผืนป่านั้น ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน ผวา เครียดมายาวนานมาก โดยคราวนี้ พีมูฟ ได้เรียกร้องและลงนามในบันทึกข้อตกลงแล้ว เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติการ เช่น กรณีที่ต้องมีการตัดสินใจทางนโยบาย จะต้องนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ และต้องมีการติดตามการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ด้วย นอกจากนั้น แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น ซึ่งโดยภาพรวมเป็นไปในทิศทางที่สามารถคาดหวังได้ว่าเรื่องราวต่างๆจะคืบหน้าไปได้ หากมีปฏิบัติการจริง

และต่อมาในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 พลเอกนัฐพล นาคพานิชย์ เสนาธิการทหารบก ในฐานะเลขานุการ กขป.5 ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม จนบรรลุข้อตกลงร่วมกัน อาทิ ให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาของ ขปส. ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อน และการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 (กขป. 5) เพื่อเป็นกลไกในการเร่งรัด ติดตามการดำเนินงาน ให้ชะลอการดำเนินคดีกับราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินนโยบายทวงคืนผืนป่า 10 กรณี อาทิ

1. กรณีปัญหาปลูกสร้างสวนป่าคอนสาร ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

2. กรณีอุทยานแห่งชาติไทรทองชุมชนซับหวาย ชุมชนซับสะเลเต ชุมชนหนองผักแว่น ชุมชนซอกตะเคียน ชุมชนหินรู ตำบลห้วยแย้ ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

3. กรณีที่สาธารณะประโยชน์ป่าช้าบ้านร้าง ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

4. กรณีที่สาธารณะประโยชน์ โคกปออีกว้าง บ้านกุดแข้ ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

5. ชุมชนห้วยน้ำหิน ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน บ้านนา บ้านหมาก บ้านป่ากล้วย บ้านใหม่ จัดสรรจำนวน 48 ราย

6. สวนป่า แปลงปลูกป่า ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ บ้านหัวฝาย และ บ้านปู่ไข่ ต.บ้านดู่ อ. เมือง จ.เชียงราย

7. ชุมชนชาวเลเกาะหลีเป๊ะ หมู่ 7 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล

8. ชุมชนหลังเวทีสะพานหิน หมู่ 7 ตำบลรัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

9. ชุมชนชาวเลราไวย์ หมู่ที่ 2 ตำบลราไวย์ อ.เมืองจ.ภูเก็ต

10. กรณีชุมชนทับเขือ ปลักหมู หมู่ที่ 1 ตำบล บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง และ หมู่ที่๑ ตำบลชั่ง อ.นาโยง จ.ตรัง

และ เร่งรัดติดตามกำกับดูแลและแก้ไขปัญหาตามที่ ขปส. ที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันแล้ว เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำนำนักนายกฯ ร่วมลงนาม คือ กรณีห้วยฝั่งแดง กรณีได้รับผลกระทบจากการดำเนินนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่บ้านวังตะเคียน กรณี เพิกถอนเอกสารสิทธิของนายทุนทับที่รัฐ ชุมชนบ้านทับยาง เป็นต้น

 

ทั้งหมดทั้งมวล นับว่าการขยับตัวของพีมูฟหรือ ขปส. ครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ถูกจังหวะที่รัฐบาลกำลังซวนเซหาที่ยืนหาฐานเสียงสนับสนุนการลงเลือกตั้ง พอดิบพอดี.... ก็นับได้ว่า เป็นชัยชนะอีกครั้งของการเมืองภาคประชาชน

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

ThaiNGO Team

ติดต่อประสานงาน - Contact
Tel : 099-014-3797

ทศพร แกล้วการไร่ : ผู้ดูแลเว็บ - Webmaster
Tel : 080-078-4016

อัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ - Editor
Tel : 082-178-3849

Email : webmaster@thaingo.org

Office Hours : Mon-Fri , 9.00-17.00

Contact Info

2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

2044/23 New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bankok 10310

+662 314 4112