ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

แด่นักสู้เพื่อคนยาก "วีรพล โสภา"

เกือบ 20 ปีก่อน ในยุคที่ ขบวนการประชาชนต่อสู้เรื่องเหล้าพื้นบ้าน ผมคนหนึ่งที่แอบติดตามการพูดการปราศรัยของผู้ชายคนนี้ "วีรพล โสภา" ทำไมละหรือ ?... ผมก็ลูกชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่ง พ่อแม่ไม่เคยสอนไม่เคยปลูกฝังเรา ให้คิด ให้กล้า ให้สู้กับทุกทุกอย่างทุกอำนาจที่คุกคาม ปิดกั้น และหรือละเมิดสิทธิเรา โดยเฉพาะกับอำนาจรัฐ ผมเป็นลูกชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งที่กลัว กลัวมาก กลัวปืน กลัวชุด กลัวเสียง กลัวสายตา กลัวแต่เด็กๆตราบทุกวัน กลัวเจ้านายและก็เกลียดเจ้านาย ผมเรียนรัฐศาสตร์ อ่าน ค้นคว้า วิเคราะห์ เกี่ยวกับระบอบการปกครอง ไม่ใช่เพราะอยากเป็นนักปกครอง หรืออยากเป็นเจ้าคนนายคน แต่เพราะอยากรู้กำพืดชนชั้นปกครองไทย กระนั้นก็ตาม มีความรู้ แต่ก็ความขาดกล้า การได้มาทำงาน NGOs และได้ติดตามขบวนการเคลื่อนไหว ได้ฟัง ชาวบ้านธรรมดาๆ ลุกขึ้นพูด หนักแน่น ห้าวหาญ ท้าทาย ในทุกเรื่อง ในทุกเวลา และทุกๆ ที่ มันทำให้หัวใจน้อยๆ ของเด็กบ้านๆ คนหนึ่ง ลำพอง !!! เรื่องเหล้าในความทรงจำผม มันคือเรื่องที่เราชาวบ้านกลัวมาก ในขณะที่วิถีเราต้องมี ต้องดื่ม ต้องใช้ในกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมทางสังคม เราไม่มีเงินซื้อ เราต้องแอบทำ ถูกจับ วนเวียน.... คำถามคือ เหล้าเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้าน เหล้าเป็นรากฐานเชื่อมร้อยพิธีกรรมหลายอย่าง และเหล้าก็มีความหลากหลายไปตามสภาพพื้นที่ แต่ทำไม ชาวบ้านถึงถูกปิดกั้น แกมบังคับให้ซื้อเฉพาะของรัฐและของทุนผูกขาด ทำไมประชาชนไม่มีสิทธิ์ ชัยชนะ ของขบวนการต่อสู้เรื่องเหล้า เป็นชัยชนะเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่มาก หลังจากกฎหมายผ่าน มีการจัดงาน "เหล้า : ภูมิปัญญาพื้นบ้าน" ทำให้ผมตะลึงว่า ประเทศนี้ มันปิดกั้น ภูมิปัญญาการทำเหล้า ที่มีรสชาติอร่อย หลากหลายนับร้อยนับพันแบบนี้ได้อย่างไร ? และแน่นอน ผู้คนหนึ่งที่ปลุกเร้าสร้างลูกชาวบ้านอย่างเราๆ ให้กล้าหาญ พอจะพูดในสิ่งที่คิด ที่เชื่อออกสู่กระแสสาธารณะได้นั้น คนหนึ่งคนนั้น คือ วีรพล โสภา ครับ ... ขอให้ไปสู่สุขคติภพ ครับ พี่สัง จาก ไนล์ ไทยเอ็นจีโอ