webmaster@thaingo.org

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Trainer)

Back
: มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี (Pratthanadee Foundation)
: 7 Nov 2023
26 / December / 2023

ข้อมูลทั่วไปของมูลนิธิ: มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดีเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร มีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร และมีสาขาที่จังหวัดอุบลราชธานี พันธกิจของเราคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เยาวชนหญิงและสตรีที่ขาดโอกาสทางการศึกษาผ่านโครงการเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง เป้าหมายของเราคือ การช่วยเสริมสร้างความรู้ ความมั่นใจให้กับผู้หญิงและเยาวชนหญิง อีกทั้งยังช่วยให้กลุ่มเป้าหมายสามารถดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัยและประสบความสำเร็จ 


ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดและฝึกอบรม เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้หญิงและเยาวชนหญิงมีความรู้ ความมั่นใจ มีทักษะที่สามารถนำไปดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยและประสบความสำเร็จ

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
•    การจัดอบรม: เป็นผู้จัดอบรม/วิทยากรการอบรม ให้กับกลุ่มเป้าหมายของมูลนิธิ 
•    การจัดเตรียมการฝึกอบรม: จัดตารางการอบรม จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม และประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง
•    พัฒนาหลักสูตรการอบรม: ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม จัดทำเอกสารประกอบการอบรม เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจะมีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรการอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
•    การประเมิน การรายงาน การติดตามประสิทธิผล: รวบรวมข้อมูลการฝึกอบรม กรอกข้อมูลการฝึกอบรมเพื่อประเมินและประมวลผลของการอบรมและเพื่อวัดผลจากการอบรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมาย และจัดทำการรายงานผล
•    สร้างความสัมพันธ์: สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมในกิจกรรมของมูลนิธิเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความไว้วางใจต่อกัน
•    ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
•    สัญชาติไทย
•    มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปี ในการจัดอบรม/เป็นวิทยากรการอบรม (หากเคยมีประประสบการณ์ในการจัดอบรมให้กับผู้หญิงและเยาวชนหญิงในงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนหรือในองค์กรพัฒนาเอกชนมาก่อน จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา)
•    วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (หรือเทียบเท่า) ในสาขาการศึกษา/การฝึกอบรม มนุษย์ศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•    มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี และอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ (ถ้ามี) 
•    มีทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
•    สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
•    ความพร้อมทางร่างกายเป็นปัจจัยสำคัญต่อการทำงานในตำแหน่งนี้
•    มีความมุ่งมั่นและความสนใจที่จะทำงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงและเยาวชนหญิง


วิธีการสมัคร:
หากคุณสนใจสมัครงานในตำแหน่งนี้ กรุณาส่งจดหมายแนะนำตัว (cover letter) พร้อมระบุเงินเดือนที่คาดหวัง และ ประวัติการทำงาน (CV) มาที่อีเมล์ jobs@pratthanadee.org


ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้นที่จะได้รับการติดต่อกลับ 


ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
www.pratthanadee.org และ www.facebook.com/Pratthanadee.Foundation 
 

Contact : jobs@pratthanadee.org

Comments

ขณะนี้มีเวปไซด์ปลอม หลอกให้โอนเงินบริจาคในนาม Oxfam โดยใช้ชื่อว่า th-oxfam.org กับ th-oxfam.com จึงขอแจ้งมา ณ ที่นี้ว่าปัจจุบัน องค์การอ็อกแฟมในประเทศไทยไม่ได้เปิดระดมทุนจากประชาชนทั่วไป และไม่มีการเปิดรับบริจาคใดๆ ทั้งสิ้น
โปรดระวังผู้ไม่หวังดีแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเงินบริจาคจากท่าน

At present, there are fake website under the names of th-oxfam.org and th-oxfam.com asking for donation, therefore, kindly be informed that Oxfam in Thailand currently does not accept any individual donation from the public and does not conduct any fundraising activity.
Please beware of donation scams!


เตือนภัย! ขณะนี้มีเว็บไซต์ปลอมและกลุ่มไลน์หลอกให้โอนเงินบริจาคให้แก่ Save the Children Thailand ทางมูลนิธิขอแจ้งว่าเว็บไซต์ของเรามีเพียง http://thailand.savethechildren.net เท่านั้น Save the Children Thailand ไม่อนุญาตให้บุคคลใดเรียกร้องและรับเงินบริจาคแทนมูลนิธิ และจะไม่ขอเงินบริจาคผ่านทางไลน์ หากท่านสงสัยว่าอาจจะกำลังถูกหลอกลวง กรุณาแจ้งตำรวจได้ทาง https://www.pct1599.net

Beware! There are currently fake websites and unauthorised LINE groups calling for donation, falsely claiming to be associated with Save the Children Thailand. Please be informed that our official website is http://thailand.savethechildren.net. We do not authorise any individuals to call for and accept donations on our behalf, and never ask for donations through LINE. If you have concerns that you are being deceived, please report directly to the police reporting channel - https://www.pct1599.net.

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

ThaiNGO Team

ติดต่อประสานงาน - Contact
Tel : 099-014-3797

ผู้ดูแลเว็บ - Webmaster
Tel : 080-078-4016

บรรณาธิการ - Editor
Tel : 082-178-3849

Email : webmaster@thaingo.org

Office Hours : Mon-Fri , 9.00-17.00

Contact Info

2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

2044/23 New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bankok 10310

+662 314 4112