ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

Organic Farming Advisor

Organic Farming Advisor

Organization : เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์ (OASIS)

Job descriptions Organic Farming Advisor

 

Position: Organic Farming Advisor

Employer: OASIS (140 Promtep Tambon Nai Muang ,Aumpuer Muang, SURIN 32000 )

Employment degree: 100%

Duty station: Surin

Contract duration: 1.2.2023 to 31.12.2023, extendable

Reporting to: Deputy Director of OASIS

 

Roles and Responsibilities:

1. Provision of technical advice (50%) on organic farming to OASIS members on topics such as

a. Plant nutrition

b. Seed programme

c. Water management

d. Postharvest management (drying)

2. Coordination of the Organic Rice project with Reismühle Nutrex (RMN) (50%)

a. Annual planning with project partners

b. English reporting along the logical framework (Annual Report and Half Yearly Report)

c. Conducting annual farmer satisfaction survey

d. Guidance of service providers (S2i, living income)

e. Communication with RMN and Helvetas

f. Public relation

g. Guidance of visitors and missions

 

Qualifications:

- Master in agronomy specialised in rice

- Experience in provision of technical agronomic advice

- Supporter of organic agriculture by conviction

- Experience (3 years or more) in development projects and working with small farmers

- Project management experience

- Excellent coordination skills

- Excellent communication skills

- Thai and English speaking and writing, able to write English reports independently

 

Application process:

The job announcement in Surin Provincial Employment Office, personal networks and in social media

 

Salary: 30,000 THB.

View PDF


Contact : oasis.surin2018@gmail.com , Tel : + 66 (0) 95 2286674


ที่ปรึกษา / Consultantผู้ประสานงาน / Coordinatorนักวิจัย / Researcherนักสื่อสารออนไลน์ / Online communicationผู้บริหาร / Administrator
Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more