ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ

Organization : สมาคมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม

สมาคมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคอีสานและลุ่มน้ำโขง ภาคอีสาน 

 

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 ตำแหน่ง

 

 1. เจ้าหน้าที่ประสานงานระดับเครือข่ายภาคอีสาน  1 ตำแหน่ง  ระยะเวลา 15 เดือน
 • คุณสมบัติ ทำหน้าที่ ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชนลุ่มน้ำในภาคอีสาน
 • ทำหน้าที่สื่อสารงานสาธารณะผ่านสื่อออนไลน์
 • พื้นที่ทำงาน พื้นที่ภาคอีสาน
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 1 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี /สามารถขับมอไซด์และเดินทางต่างจังหวัดได้
 • สามารถใช้โปรแกรม word และ excel ได้

 

 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี part -time  1 ตำแหน่ง ระยะเวลา 15 เดือน
 • คุณสมบัติ มีประสบการณ์การทำบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถเดินทางลงพื้นที่ชุมชนได้

 

 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสาร 1 ตำแหน่ง ระยะเวลา 15 เดือน
 • คุณสมบัติ มีประสบการณ์การทำสื่อรณรงค์/ผลิตวีดีโอ อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะการสัมภาษณ์และสื่อสารกับชุมชนได้ /มีความสามารถในการตัดต่อวีดีโอ/ถ่ายภาพได้
 • มีความรับผิดชอบและตรงเวลา 
 • แนบตัวอย่างสื่อที่เคยผลิตในใบสมัครมาด้วย

 

สนใจติดต่อ คุณไพเราะ สุจินพรัหม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน สมาคมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม email: nongphairoh@gmail.com 

Contact : nongphairoh@gmail.com


บัญชี / Accountantผู้ประสานงาน / Coordinatorนักสื่อสารออนไลน์ / Online communication
Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more