ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

อบต.เข้าข้างเหมือง แก้ต่างความเค็มในพื้นที่มาจากบ่อบาดาลไม่ใช่เหมืองแร่ ชาวบ้านยันไม่ใช่บ่อบาดาลของหมู่บ้าน คาดเป็นบ่อสังเกตการณ์ของบริษัทฯ

 

           20 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ตัวแทนกลุ่มรักษ์บ้านเกิดด่านขุนทดได้ติดตามเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11 จังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อน้ำบริเวณวัดหนองไทร เนื่องจากองค์บริหารส่วนตำบลหนองไทรได้ทำการแจ้งไปที่จังหวัดนครราชมา ว่า บ่อน้ำบาดาลที่บริเวณวัดหนองไทรเป็นสาเหตุที่ทำให้บ่อน้ำของวัดเกิดความเค็ม เพราะน้ำจากบ่อบาดาลดังกล่าวไหลลงสู่บ่อน้ำของวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ จึงให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11 ลงพื้นที่ตรวจสอบ โดยด่วน

           ซึ่งเมื่อไปถึงพบว่าบ่อน้ำบาดาล 2 บ่อ ที่ถูกกล่าวอ้างนั้น ไม่ได้มีการติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำหรือเดินไฟฟ้ามาที่บ่อในลักษณะที่มีการติดตั้งทำบ่อบาดาลเพื่อใช้น้ำแต่อย่างใด มีเพียงกรงเหล็กสี่เหลี่ยมครอบปิดปากบ่อไว้เท่านั้น ซึ่งทั้ง 2 บ่อ อยู่ห่างจากขอบเขตของเหมืองแร่โปแตชประมาณ 20 เมตร โดยเมื่อทำการวัดระดับน้ำ พบว่า บ่อที่ 1 ระดับน้ำที่อยู่ปากบ่อลึกจากผิวดินเพียง 25 เซนติเมตร ความลึกก้นบ่ออยู่ที่ 52 เมตร 60 เซนติเมตร และมีค่าความเค็มใกล้เคียงระดับน้ำทะเล ส่วน บ่อที่ 2 ระดับน้ำที่อยู่ปากบ่อลึกจากระดับผิวดินเพียง 8 เซนติเมตร ความลึกก้นบ่ออยู่ที่ 47 เมตร 83 เซนติเมตร และวัดค่าความเค็มสูงกว่าระดับน้ำทะเล ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11 ได้กล่าวว่าทั้ง 2 บ่อ ถือว่ามีค่าความเค็มเกินมาตราฐานและระดับน้ำอยู่ตื้นมาก

           อย่างไรก็ตามการที่ อบต.หนองไทร แจ้งจังหวัดว่าบ่อบาดาลในวัดหนองไทรคือสาเหตุของความเค็มนั้น สร้างความสงสัยให้กับกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดด่านขุนทดว่าเหตุใดถึงแจ้งไปแบบนั้น เพราะบ่อนี้ไม่ใช่บ่อบาดาลของหมู่บ้าน ชาวบ้านไม่เคยได้ใช้ประโยชน์ และไม่มีลักษณะเป็นบ่อบาดาลแต่อย่างใด ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า ลักษณะเช่นนี้น่าจะเป็นบ่อสังเกตการณ์ของเหมืองแร่มากกว่า หากน้ำในบ่อนี้มีความเค็ม ย่อมสันนิษฐานได้ว่ามีความเค็มแพร่ออกมาจากเขตโรงงาน และได้ตั้งข้อสังเกตว่าระดับน้ำปากบ่ออยู่ในระดับเดียวกันผิวดินก่อนหน้าที่จะทำการถมดินเพื่อปกปิดร่องรอยผลกระทบจากการทำเหมืองแร่โปแตช

           อีกทั้งเจ้าหน้าที่ยังได้ทำการวัดค่าความเค็มของบ่อน้ำในบริเวณวัดและบ่อน้ำของประชาชนบริเวณข้างวัดที่รับน้ำจากท่อที่ต่อมาจากทิศทางที่ตั้งเหมืองแร่ พบว่า มีค่าความเค็มสูงและมีความเค็มเกินกว่าที่เครื่องวัดความเค็มจะวัดได้ นอกจากนี้ยังได้ทำการวัดค่าความเค็มจากบ่อที่อยู่ติดกับบ่อที่พบค่าความเค็มเกินกว่าเครื่องวัดได้ ในขณะที่บ่อน้ำที่ไม่ได้รับน้ำจากบ่อที่พบการรั่วซึม พบว่าเป็นน้ำคุณภาพดี

           จากการให้ข้อมูลที่สวนทางกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ทำให้ไม่อาจหลีกเลี่ยงข้อกังขาได้ว่า หน่วยงานในพื้นที่กำลังทำตัวไม่เป็นกลาง เพราะขณะที่ชาวบ้านร้องเรียนให้เกิดการตรวจสอบ หน่วยงานในพื้นที่กลับเพิกเฉยและเลือกที่ให้ข้อมูลที่บิดเบือนเข้าข้างบริษัทฯ และเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดจะดำเนินการขอให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพฤติกรรมของ อบต.หนองไทร เพื่อดำเนินการเอาผิดต่อการกระทำดังกล่าวให้ถึงที่สุด